Hopp til innhold

Politisk kaos om grunnrenteskatten: Motstand og rødgrønn splittelse i nord

Fylkesrådet i Troms og Finnmark går imot sine egne partier i regjeringa om økt skatt i havbruksnæringa. Nå stiller fylkesrådet tre tydelige krav til regjeringen.

En ansatt står med ryggen til og ser utover Salmars oppdrettsanlegg til havs i Frohavet.

Forslaget til grunnrenteskatten på lakseoppdretten skaper splittelse hos politikerne i nord.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Vi vil ha arbeidsplasser, og vi ønsker ringvirkningene (som næringen medbringer), sier fylkesråd for næring, plan og miljø, Karin Eriksen (Sp).

Denne uka gikk fylkesrådet i Troms og Finnmark ut mot forslaget om grunnrenteskatt. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har 28 av 57 seter i tinget, og lokalpolitikerne rasler nå med sablene mot sin egen regjering.

Eriksen mener at innretningen på grunnrenten må endres, og stiller tre krav til regjeringen:

  • Det må tas hensyn til, og være andre innretninger for investeringer på land.
  • At den faktiske prisen selskapene får for produktet i markedet legges til grunn når skatten skal utregnes, ikke normprisen.
  • At en større andel av inntektene kommer tilbake til kystkommuner som tilrettelegger for næringen, setter av arealer for oppdrett og gjør planarbeid og infrastrukturutbygging for næringen.
Fylkesrådet i Troms og Finnmark. (F.v.) Fylkesråd for kunnskap og integrering, Bjarne Rohde (SV), Fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap), Fylkesrådets nestleder og fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp), Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap), Fylkesråd for næring, plan og miljø, Karin Eriksen (Sp).

Fylkesråd for kunnskap og integrering Bjarne Rohde (venstre) og Fylkesråd for næring, plan og miljø Karin Eriksen (høyre) har ulikt syn på den foreslåtte grunnrenteskatten.

Foto: Victor Omma / TFFK

Fylkesrådet frykter at den nye skatten, i tillegg til formuesskatten, vil få en rekke negative virkninger på kystkommunenes økonomi.

Også i andre kystfylker er det motstand. Onsdag gikk fylkesdirektør i Vestland, Rune Haugsdal, ut mot skatten. Han mener den kan hindre nødvendige investeringer og gi mindre inntekter til vertskommunene.

Saken skal opp til behandling i næringsutvalget i Vestland torsdag. I Trøndelag har enkelte lokalpolitikere meldt seg ut av partiet i protest mot regjeringen.

Rune Haugsdal

Fylkesdirektør i Vestland, Rune Haugsdal, er også imot regjeringens foreslåtte grunnrenteskatt.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Roper og skriker

– Det har vært knallhard lobbyisme for å unngå å betale mer skatt.

Ordene kommer fra Bjarne Rohde, fylkesleder i Troms og Finnmark SV. Han mener oppdrettsnæringen har fått altfor stor makt, men står alene. Partiet hans er ett av få i fylket som støtter regjeringen i saken om grunnrenteskatt.

Han mener påstander fra næringen om at skatten gjør det nødvendig med flere permitteringer enn vanlig er et «knallhardt spill fra kapitalen mot fellesskapet».

– At skatten fører til et for stort skattetrykk på næringen, er vi ikke enige i. Vi mener nivået som foreslås er godt, og det er jo mindre enn det som først ble foreslått for noen år siden. Vi mener næringen må tåle det skattetrykket, sier han.

Bjarne Rohde (SV), Fylkesråd for utdanning

Bjarne Rohde (SV) støtter regjeringen i saken om grunnrenteskatt.

Foto: Lars Åke Andersen

– Det er selvfølgelig mulig at vi må se på små justeringer på selve skatten, men det er også viktig at grunnlaget for beregningen av skatt ikke er noe man kan sno seg unna ved å flytte fisk eller penger mellom deler av et konsern, for eksempel.

– For eksempel redusert skatt gjennom miljøtiltak, at man skatter mindre av et utslippsfritt anlegg enn de ordinære anleggene.

Rohde påpeker at det er spesielt at hans parti er mest enige med regjeringen i fylket lengst nord, all den tid det er Sp og Ap som faktisk sitter i regjering, og ikke SV.

– Måten eierne roper og skriker på skjønner jeg at fører til bekymring i bransjen, også blant de ansatte. Men målet med fordeling av skatter og avgifter i dette landet er å få skattene rettferdig fordelt.

En av Salaks lokaliteter for oppdrett.

I Salangen i Troms driver Salaks lakseoppdrett og smoltproduksjon.

Foto: Øivind Arvola

Tar dramatikken med ro

Rohdes partifelle Siv Elin Hansen (SV) leder nærings- og miljøkomiteen i fylkeskommunen lengst nord. Hun mener lokale protester mot skatten henger sammen med at mange kommuner har gjort seg avhengige av den pengesterke næringen.

– De har bygd mye av samfunnet sitt rundt disse aktørene. Da blir det vanskelig når det kommer varsel om permitteringer. Det oppleves dramatisk.

– Flere politikere har tidligere erfart at det har vært nedgang i fiskeriene, noe som har fått stor betydning. Når det kjøres såpass hardt på fra næringen om hvor alvorlig det er for dem, så skjønner jeg at de blir bekymret.

SV deler imidlertid ikke denne bekymringen, sier Hansen.

– Vi mener, og det mener regjeringa også, at næringen har økonomisk ryggrad til å bære denne skatten. Så skal vi selvfølgelig diskutere om det må gjøres noen justeringer.

Det er viktig at denne næringen er med å bære kostnadene i samfunnet nå, i den økonomiske situasjonen i verden og i landet vårt.

Karin Eriksen

Fylkesråd Karin Eriksen (Sp) er uenig med regjeringas forslag til grunnrenteskatt.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Men fylkesråd Eriksen står på sitt. Hun mener Vedum må snu, og håper det skjer snart.

– Det går helt fint. Det er ingen problemer med å være uenig med sine egne. Man skal si fra når man er enig, og man skal også si fra når man er uenig. Så håper jeg finansministeren gjør noe med innretningen, så kanskje vi blir enige til slutt.