Hopp til innhold

Nå skal 94 samiske skjelett gravlegges for godt

Den 25. september skal 94 skoltesamiske skjelett høytidelig begraves i Neiden i Finnmark. Bakgrunnen er omdiskuterte oppgravninger som ble utført i 1915 på vegne av Anatomisk Institutt ved Universitet i Oslo.

Skjelett på Anatomisk institutt

I motsetning til disse skjelettene ved Anatomisk institutt, har ikke de skoltesamiske skjelettene blitt utstilt, eller forsket på i særlig stor grad.

Foto: NRK

I februar 2008 foreslo Styret ved Det medisinske fakultet UiO på vegne av UiO å returnere hele samlingen på 94 skoltesamiske skjeletter for gjenbegravelse.

Da hadde det gått nesten 100 år siden skjelettene ble gravd opp av Dr. Johan Brun, på oppdrag fra Anatomisk institutt.

Historien om Dr. Bruns oppgraving kan du lese her!

Skal graves ned

Og den 25. september er nå bestemt som dato for den store dagen. Sametingspresident Egil Olli, Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister, Rigmor Aasrud samt viserektor ved Universitetet i Oslo Ragnhild Hennum er blant gjestene som vil være tilstede.

– Selv om disse oppgravningene fant sted i en annen tid er det beklagelig at de ble gjennomført. Det er derfor gledelig at denne saken nå får sin løsning og at levningene gjenbegraves ved en verdig markering, sier viserektor Ragnhild Hennum som deltar fra UiO på markeringen og gjenbegravelsen i Neiden.

Skjelettene er blitt testet

Video Skoltesamer

Se NRKs innslag fra 2007 om striden rundt de skoltesamiske levningene. Foto: Eskil Mehren.

I 96 år har de skoltesamiske skjelettene ligget i hyllene til Anatomisk institutt i Oslo.

Til tross for at det ble gjort lite undersøkelser på levningene fra Neiden, mente Universitetet i Oslo i mange år at samlingen hadde betydelig vitenskapelig verdi.

Og før datoen ble satt, ble ti tilfeldige C-14-dateringer gjort, som viste at skjelettene ble begravet for 350 til 700 år siden,

– Vi er veldig glad for at vi får til dette. Vi har arbeidet med det en god stund, og det er tatt prøver av alle skjelettene, og de blir godt bevart, forteller emeritus Gunnar Nicolaysen, leder for arbeidsgruppe vedrørende skoltesamiske levninger fra Neiden

Negativt og nedverdigende

For den skoltesamiske befolkningen i Neiden ble oppgravningen oppfattet svært negativt og nedverdigende. Det har lenge vært uttrykt ønske om å bringe disse skjelettene tilbake. I tilknytning til opprettelsen av Den ortodokse kirkeforeningen ved St. Georgs kapell ble saken formelt reist.

Arrangementet på hotellet og begravelsen skal være åpen for alle. Ifølge en pressemelding skal skoltesamer og lokalbefolkningen i Neiden være spesielt velkommen.

– Det kommer til å bli en verdig gjenbegraving, hvor de siste tre kistene blir overlevert fra Universitetet til den ortodokse kirken og representanter for skoltesamene for deretter å bli ført til gravplassen, forteller Nicolaysen.