Fylkesmann: – Tviler på om tilsynet med barnevernet er godt nok

Fylkesmann Bård Pedersen i Troms stiller spørsmål ved om tilsynsmyndigheten klarer å avsløre en uforsvarlig barneverntjeneste.

Jente

I vinter kom det fram at barnevernstjenesten i Tromsø hadde gjort feil i svært mange saker. Fylkesmannen er bekymret for om kontrollen med barnevernet i byen er god nok. (illustrasjonsbilde).

Foto: Johannessen, Sara / NTB scanpix

Etter at NRK i vinter satte søkelyset på Tromsø barneverntjeneste, valgte Fylkesmannen i Troms å starte en grundigere undersøkelse av tjenesten. Et såkalt hendelsesbasert tilsyn viste at av 40 tilfeldig utplukkede saker hadde barnevernet ikke gjort jobben skikkelig i 19 av dem.

– Erfaringer viser at det er god grunn til å føre tilsyn. Vår erfaring er jo at mye tyder på at politisk ledelse i kommunene i for liten grad er løpende orientert om tilstanden i barneverntjenesten. Alternativet er å gå oftere inn med hendelsesbaserte tilsyn, sier Bård Magne Pedersen.

Kommuner rapporterer selv

Pedersen viser til at barnevernet selv sender inn statistikk over sin egen saksbehandling fire ganger i året.

Det NRK avslørte var at denne statistikken var «kraftig sminket» av barnevernet i Tromsø. Den skjulte flere brudd på Barnevernloven, Forvaltningsloven og FNs barnekonvensjon.

Fylkesmannen i Troms, Bård Magne Pedersen

Fylkesmannen i Troms, Bård Magne Pedersen, er bekymret for om tilsynsmyndigheten klarer å avsløre feil i barnevernet.

Foto: Elise Holdal / NRK

– Det er grunn til å være bekymret når man får den type erfaringer. Og det viser bare det jeg har sagt om at vi må være på banen hele tida med barnevernet. Samtidig må vi forutsette at det finnes systemer i kommunene som gjør at de selv oppdager feil. De får jo selv meldingene fra barnevernet like tidlig som oss, og da burde det skje endringer raskere ute i kommunene med å prøve å gjøre noe, sier Fylkesmannen.

– Vedvarende fokus på barnevernet og betydningen av kvalitet, samt rask reaksjonsevne er særdeles viktig.

Fylkesmann i Troms, Bård Magne Pedersen

Lovbrudd som ikke overrasker

– Dette er alvorlige lovbrudd fordi det går direkte på utsatte barn sitt rettsvern, sa oppvekst- og utdanningsdirektør Hilde Bremnes hos Fylkesmannen da resultatet av tilsynet ble lagt fram for kommunens barnevernansatte.

Direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet sier at han ikke er overrasket over at det var feil i halvpartene av sakene i Tromsø. Han tror dette er tilfellet også i resten av landet.

– Dette er ikke et metodeproblem.

Direktør i Statens Helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen.

– Ja, jeg er redd for det, og vi har også andre tilsynssaker. Noen vil kanskje huske en stor sak fra den såkalte Midtre Namdal samkommune som også knyttet seg til barnevernets mangelfulle oppfølging av barn som levde under vanskelige oppvekstvilkår.

Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn

Jan Fredrik Andresen, direktør i Statens helsetilsyn, mener at tilsynsmyndigheten har tilgjengelig alle metodene de trenger for å kunne undersøke saker i barnevernet godt nok.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Men han mener ikke at metodene og mulighetene er for dårlige for å avdekke avvik og lovbrudd hos barnevernet.

– Nei, jeg mener tilsynet har tilgjengelig alle de metodene de trenger for å kunne undersøke en sak tilstrekkelig. Det vil si at man undersøker til man er sikker på at man har fått kartlagt alle fakta. Våre metoder må være etterrettelige, forutsigbare og dokumenterte. Så jeg ser ikke at det er noen metodeproblematikk knyttet til dette. Og det viser også tilsynet her fra Fylkesmannen i Troms, avslutter Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet.