Sjokkert over avsløringer i barnevernet

Landsforeningen for barnevernsbarn er sjokkert, men ikke overrasket over funnene Fylkesmannen har gjort når de har gransket barneverntjenesten i Tromsø. Kommunene lover nå å rydde opp.

Veronika Løveng-Hansen

Veronika Løveng-Hansen i Landsforeningen for barnevernsbarn er ikke overrasket over Fylkesmannens funn.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

Fylkesmannen i Troms la fredag fram resultatet av sine undersøkelser av Tromsø barneverntjeneste, som avslørte alvorlige feil i saksbehandlingen.

Det var Landsforeningen for barnevernsbarn som i utgangspunktet sendte en bekymringsmelding om forholdene til Tromsø kommune.

– Jeg er sjokkert, og det er trist at barneverntjenesten i Tromsø har brutt loven i halvparten av sakene som er undersøkt, sier Veronika Løveng-Hansen i Landsforeningen for barnevernsbarn.

– Jeg synes at denne saka er et godt eksempel på hva som skjer når noen hele tida kan skjule seg bak taushetsplikten. Det er på tide at hele tjenesten nå setter seg ned og diskuterer hvordan man kan gjøre barnevernet mer gjennomsiktig, men naturligvis uten å røpe opplysninger som kan skade barn eller familier, sier Veronika Løveng-Hansen i Landsforeningen for barnevernsbarn.

Må åpne barnevernet

– Barnevernet i Norge er en av de mest lukkede tjenestene i landet. Det er det absolutt ingen som tjener på, sier Løveng-Hansen.

– Det er bra at dette er avdekket. Jeg har inntrykk av at Tromsø kommune nå setter inn nødvendige tiltak. Jeg håper at de også gjenåpner saker som ikke har fått en forsvarlig behandling. Vi må alltid ha fokus på barne- og familiene som taper på at det barnevernfaglige arbeidet ikke holder mål, sier Løveng-Hansen.

Godt samarbeid

Utdanningsdirektør Hilde Bremnes hos Fylkesmannen mener Tromsø kommune har vist god samarbeidsvilje etter at beslutningen om tilsyn ble fattet i januar i år.

– Vi har hatt god dialog med Tromsø kommune og barnevernstjenesten gjennom hele denne prosessen. Kommunen har nå to uker på seg til å kommentere våre funn, før vi konkluderer endelig, sier Hilde Bremnes i en pressemelding.

Fylkesmannens foreløpige konklusjon bygger på tilsyn med blant annet stikkprøver av til sammen 40 saker som ble behandlet av barnevernet i Tromsø de fem siste månedene i 2015.

Lover å rydde opp

Brage Larsen Sollund

Brage Larsen Sollund.

Foto: Marita Andersen / NRK

– Fylkesmannen peker på svært alvorlige forhold i tjenesten. Det viktigste nå er at vi tar ansvar, setter barna først og ordner opp. Det skal vi gjøre ved å gjennomgå hele tjenesten og sette inn nødvendige tiltak, slik at barnas rettssikkerhet og behov ivaretas på en best mulig måte. Vi må umiddelbart sørge for at det blir gjort gode undersøkelser i hver enkelt sak, og følge opp med tiltak der dette ikke er gjort, sier byråd for oppvekst, utdanning og idrett, Brage Larsen Sollund i en pressemelding.

Konstituert leder i barnevernet i kommunen, Aina Isaksen, forteller at de skal gjennomgå hele tjenesten.

– Noe av det som må ses på er organisering, fullmakter, arbeidsprosesser, internkontroll, ledelse, dimensjonering og kompetansen, sier hun.