Hopp til innhold

Fryktet at det skulle skje – nå er det påvist fugleinfluensa på Svalbard

Veterinærinstituttet er bekymret når det nå for første gang er påvist fugleinfluensa på Svalbard.

Død polarmåke

Denne fuglen hadde fugleinfluensa, viser analyser. Aldri tidligere har viruset vært påvist så langt nord.

Foto: Sysselmesteren på Svalbard

En polarmåke, som ble funnet død ved kaia i Longyearbyen tidligere denne måneden, har nå fått påvist fugleinfluensa.

Ifølge Veterinærinstituttet er det første gang viruset er påvist i hele Arktis.

Knut Madslien er fagansvarlig for vilthelse ved Veterinærinstituttet. Han forteller at viruset som er avdekket er et høypatogent aviært influensavirus, også kalt HPAI.

– Denne varianten er svært dødelig for høns, men også for ville fugler. Det er et utbrudd som går over hele Norge. Vi har funnet fugler med den samme varianten fra sør til nord, forteller han.

Fugleinfluensa er en virussykdom som gir sykdom hos ulike fuglearter.

Longyearbyen, svalbard,

Fjæren i Longyearbyen hvor det har blitt påvist fugleinfluensa.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

– Folk er flinke til å melde

Natur- og artsforvalter hos sysselmesteren på Svalbard, Egil Rønning sier at det ble gjort veldig mye observasjoner av fugleinfluensa på hvitkinngås i vår. Hvitkinngåsen på Svalbard overvintrer i England og Skottland.

– Da det ble påvist et stort utbrudd av fugleinfluensa der så regnet vi med at det var et tidsspørsmål før det kommer hit til Svalbard.

Foreløpig er det kun påvist fugleinfluensa på polarmåke, selv om det har blitt tatt prøver av flere fuglearter.

– Men vi regner med at det sannsynligvis vil dukke opp flere etter hvert.

Det var Anita Rude som tipset om polarmåken med fugleinfluensa. Hun fant fuglen da hun gikk på tur i fjæren ved Longyearbyen.

– Jeg hadde sett at Sysselmesteren meldte at man skal varsle om døde fugler, så jeg gjorde det.

Rude forteller at det så ut som om denne fuglen hadde kommet drivende inn til land. Derfor brukte hun også en pinne til å flytte fuglen lenger opp på land, for at den ikke skulle forsvinne med høyvannet.

Så ringte hun inn tipset. Men det er også andre som varsler om døde fugler via e-post.

– Jeg synes folk er veldig flinkt til å melde ifra. Også håper jeg at dette ikke får for store konsekvenser for villfuglbestanden, sier Rønning.

Les også Syke og døde fugler skylles i land – mener det skyldes fugleinfluensa

Død havsule på Orrestranden på Jæren tirsdag 14. juni.

Avvikende adferd

For Veterinærinstituttet har det vært et stort fokus å påvise smitte hos villfugl for å beskytte fjørfe. Det er fjørfeproduksjon langs hele kysten.

Det de er bekymra for på Svalbard, er at det er store kolonier i fuglefjell. Her kan det bli store utbrudd dersom viruset sprer seg dit.

– Det kan bli stor dødelighet dersom det kommer fugleinfluensa inn på de store fuglefjellene. Det vet vi ingenting om nå, derfor er det viktig at turister og lokalbefolkning er obs om det dukker opp fugler med litt avvikende atferd.

Fugler som er smitta av sykdommen, kan for eksempel svømme i ring eller holde hodet bøyd.

Også hos flere ulike pattedyr har det i år blitt påvist fugleinfluensa.

Det er sjeldent mennesker smittes med fugleinfluensa, men generelt bør man ikke ta i døde fugler og dyr uten å beskytte seg.

Knut Madslien

Knut Madslien er fagansvarlig for vilthelse ved Veterinærinstituttet.

Foto: Eivind Røhne

Ber folk om å ikke mate fugler

Mattilsynet advarer mot å ta på syke eller døde fugler, som et føre-var prinsipp. I stedet bør man varsle Mattilsynet, slik at de kan vurdere om de skal rykke ut og ta prøver.

Hvis du har vært i nær kontakt med en syk eller død fugl og opplever symptomer på influensa i løpet av de 10 påfølgende dagene, ber vi deg kontakte fastlegen din, sier Mattilsynet i en pressemelding.

Både Mattilsynet og Folkehelseinstituttet følger situasjonen tett.

Mattilsynet advarer også mot å mate ville fugler i parker og ved innsjøer. Det fører til ansamling av fugler, og faren for smitte øker.

22. mai i år gikk Sysselmesteren på Svalbard ut og ba publikum melde fra dersom de fant syke eller døde fugler.