Hopp til innhold

Fryktet «polsk riksdag» i Finnmark

Hele 34 ulike forslag kom på bordet under det historiske møtet møte mellom Troms og Finnmark i Kirkenes i dag – foreløpig er ingenting avgjort.

Felles fylkesting i kirkenes, for troms og finnmark

Hvor mange skal sitte i det nye fylkestinget i Finnmark og Troms? Hva skal de hete? Hvor skal de holde hus? Hvilke oppgaver skal de ha? Dette er alle viktige spørsmål for fylkestingspolitikerne i Troms og Finnmark.

Foto: Ksenia Novikova

I dag gjennomførte Troms og Finnmark et felles fylkestingsmøte i Kirkenes i Finnmark. Det var knyttet stor spenning til hvordan møte skulle bli gjennomført, og hva som potensielt kunne blitt vedtatt.

– Et flott møte med mange saklige innspill. Det har vært en fin dag, sier fylkesrådslederen i Troms, Willy Ørnebakk, etter møtet ble avsluttet.

Fryktet polsk riksdag

Han får støtte fra sin kollega i Finnmark, fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik.

– Jeg er positivt overrasket. Jeg trodde det skulle være polsk riksdag, men det har vært en veldig fin dag og det har kommet mange gode argumenter det er ved å tenke over, sier hun.

Til sammen har det kommet inn hele 34 forslag på alt ifra hva regionen skal hete til hvilke funksjoner regionen skal ha framover.

Her er noen av forslagene som kom inn:

  • Forsalg til navn: Davvi-Sápmi, Nord-Sápmi, Troms og Finnmark, Finnmarken, Nordlys fylkeskommune, Troms og Finnmark fylke – den arktiske region
  • Forslag til sammensetting: Mellom 57–71 medlemmer, 73 representanter, eller 19 representanter fra hvert fylke, eller 11 representanter fra hvert fylke.
  • Andre forslag: Egen drift av sykehus i regionen, overta deler av barnevernet, ha egen naturforvaltning og naturoppsyn, forvalte det som i dag er statlig kulturstøtte.

Les alle forslagene som kom inn her: Fylkesting

Felles fylkesting i Troms og Finnmark

Selv om det er steile fronter, foregikk det felles fylkestinget mellom Troms og Finnmark på en god måte. Hammeren ble sjeldent brukt av ordstyrer.

Foto: Ksenia Novikova

Stemte ikke over forslag

Ingen av forslagene ble stemt over, men det ble bestemt at forslagene oversendes til et forhandlingsutvalg som skal jobbe videre med sammenslåingen.

Dette har fått flere til å reagere, blant annet kommentator Skjalg Fjellheim, som mener det er tragisk og tafatt at man bruker en million kroner på å holde et slikt møte, uten at det kommer noen vedtak ut av det.

I begge fylkene vil det nå bli gjennomført egne fylkesting hvor sakene fra forhandlingsutvalget skal bli behandlet. Hvis det oppnås enighet, sendes dette så videre til regjeringen.

– Flere har vært veldig opptatt av at man ikke kommer fram til noe vedtak i dag, men dette er ikke et sted man har noen vedtaks-kompetanse, sier Ørnebakk fra Arbeiderpartiet, og sikter til at det er i de respektive fylkestingene i Troms og Finnmark muligheten for å gjøre vedtak faktisk ligger.

Widar Skogan

Widar Skogan i KrF i Troms.

Foto: Arild Moe / NRK

– Ingen reversering

Det er ikke mange dager siden Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sto på talerstolen under landsmøtet i Fagforbundet og manet til politisk påvirkning av KrF for å få reversert sammenslåingene i Norge mellom kommuner og fylker.

Under det felles fylkestingsmøte i Kirkenes i dag innrømmer KrF at det kanskje har vært dobbeltkommunisert litt fra sentrale hold i partiet.

– KrF sentralt har signalisert at vi skal høre på høringene og eventuelt representantforslag. Samtidig har partiet sagt at det er uaktuelt å endre vedtakene som ble gjort i juni. Så en liten dobbeltkommunikasjon har det kanskje vært, sier Widar Skogan, gruppeleder for KrF på fylkestinget i Troms, som dermed stenger helt for en reversering av regionreformen.

Felles fylkesting i kirkenes

Tirsdag formiddag møtte de tvangssammenslåtte fylkestingene i Troms og Finnmark, alternativt Finnmark og Troms, for første gang i et historisk drøftingsmøte. Allerede før møteplanen ble vedtatt, startet kaoset. X antall forskjellige forslag har blitt kastet ut i media i forkant, men flere representanter tok til orde for å ikke gjøre et endelig vedtak. Flere andre mente det motsatte. Arbeiderpartiet avbrøt fylkestinget for å avholde gruppemøte.

Foto: Ksenia Novikova