Nådeløs kritikk mot politikerne i Finnmark

De sliter med å ta virkeligheten innover seg, mener politisk redaktør Skjalg Fjellheim.

Skjalg Fjellheim

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim er nådeløs i kritikken mot Finnmarks-politikerne. Han tror deres kompromissløse holdning vil koste skattebetalerne dyrt.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Flere politikere i nord håper fortsatt at regionreformen skal bli stoppet av flertallet på Stortinget.

– Så lenge det er et glimt av håp i Finnmark, er det ikke vilje til å gå skikkelig inn i prosessene. De er kompromissløs og det er ikke så lurt.

Det mener Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i regionavisen Nordlys. Han er nådeløs i kritikken mot fylkespolitikerne i Finnmark under tirsdagens felles fylkesting mellom Troms og Finnmark.

– Det er bare 0,01 prosent sjanse for at vedtaket skal oppheves, så man bruker tida veldig dårlig. Dette er dyrt, og skattebetalerne vil spørre seg hvordan man kan gjøre dette uten å fatte et veiledende vedtak for prosessen videre. Man klamrer seg til et håp i Finnmark, og sliter med å ta virkeligheten inn over seg, sier Fjellheim.

Fylkestinget i Troms og Finnmark

Fylkestingene i Troms og Finnmark har nå møte i Kirkenes for å føre veien videre mot et felles fylke.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Stoppe regionreformen?

Akkurat nå er det et forslag oppe i Stortinget om å la fylker stoppe tvangssammenslåinger etter søknad.

Fjellheim frykter at sammenslåingen av Troms og Finnmark ikke vil komme videre før Stortinget har hundre prosent avklart reformen.

Flere håper Kristelig Folkeparti skal sørge for et flertall som gir Finnmark retten til å stoppe sammenslåingen med Troms.

Men i møtet tirsdag var det ikke mye håp om det fra fylkestingsrepresentant Widar Skogan (KrF) fra Troms.

– Beslutningen er tatt av Stortinget, og vedtaket står fast. Vi er veldig for denne reformen, for vi mener det er viktig med et folkevalgt nivå. Vi ønsker flere oppgaver og mer makt. Og med større region, vil vi være i stand til å styre mer i eget område, sa Skogan på talerstolen.

Men flere i Finnmark satser fortsatt på at regionreformen stoppes.

– Debatten er preget av hvor vondt og vanskelig dette er for Finnmark, som tvangssammenslås med Troms. Vi kommer ikke videre før Stortinget har fattet endelig beslutning, og forslaget er behandlet, mener Fjellheim.

Det er for steile fronter, mener han.

Tror på enighet til slutt

Lars Egil Mogård, politisk kommentator i NRK Troms, er mer balansert i kritikken.

– Debatten er som forventet. Det skal ikke bli avstemning eller flertallsvedtak. Dette er mer et bli kjent-møte. Så får debattene gå videre i Troms og Finnmark i månedene som kommer. Men dersom reformen blir stående, så er det et kjempearbeid som ligger foran, sier han til NRK.

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) i Troms tror at de skal klare å enes om et navn til slutt.

– Men dette er første gang vi samles, så vi må legge opp til en runde med forhandlinger, sier han.

– Å ha forventning om å bli enig første gang man snakker sammen, er urealistisk.

Til slutt er det Stortinget som bestemmer etter innspill fra Språkrådet.

- Men er det enighet mellom fylkene, så vil det bli vektlagt, sier statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Sammenslåing av Finnmark og Troms