Hopp til innhold

Frykter radioaktiv miljøbombe fra utrangert krigsskip i Russland

Miljøorganisasjonen Bellona er fortvilet over at arbeidet med å ødelegge det gamle krigsskipet «Admiral Ushakov» nok en gang er utsatt.

ATOMREAKTOR-BRENSEL

Bellona vil at russiske myndigheter skal ødelegge det gamle krigsskipet «Admiral Ushakov».

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
420.4 ppm
1,5-gradersmålet
+1.05 °C
Les mer  om klima

– Vi er bekymret fordi båten inneholder store mengder brukt atombrensel med mye radioaktivitet i reaktorene om bord. Vi har tidligere sett en rekke tilfeller med branner på marineverft i forbindelse med sveising og bruk av åpen ild, sier daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer.

Krigsskipet «Admiral Ushakov» har ligget i opplag ved marineverftet i nærheten av Arkhangelsk i Russland i mange år. Ifølge Bøhmer har lokalbefolkningen i lang tid uttrykt bekymring for at noe kan skje med det utrangerte krigsskipet.

– En brann i dette skipet kan i første rekke føre til en lokal kraftig radioaktiv forurensning. Vi kan heller ikke utelukke at det i verste tilfelle kan komme radioaktivt nedfall også på norsk side av grensen, sier Bøhmer til NRK.

Vil ha hjelp fra norske myndigheter

Den daglige lederen i Bellona liker ikke at det nok en gang er utsatt på det russiske budsjettet å bevilge penger til opphuggingen av det gamle krigsskipet.

ATOMREAKTOR-BRENSEL

Bellona vil at russiske myndigheter skal ødelegge det gamle krigsskipet «Admiral Ushakov».

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix

– Opphuggingsarbeidet kan tidligst startes i 2016. Dette skjer samtidig med at den russiske marinen stadig vekk bygger nye atomubåter, og setter disse i drift og bruker store pengesummer på dette, forteller Bøhmer til NRK.

Miljøorganisasjonen Bellona vil nå ha hjelp fra norske myndigheter.

– Vi mener at norske myndigheter nå må be russiske myndigheter om å bevilge mer penger til opprydding etter disse gamle atomsynderne, før man bruker mer penger på å bygge nye atomubåter, sier Bøhmer.

– Ser seg ikke tjent med å rydde opp

Han forteller at Bellona er i tett dialog med russiske atommyndigheter.

– Vi vil ta opp vår bekymring knyttet til denne båten med dem. Problemet er at dette teknisk sett er eiendommen til forsvarsministeriet, og de ser seg ikke tjent med å bevilge store summer til å rydde opp i gammelt atomsøppel, sier Bøhmer til NRK.

Han forklarer videre at deres oppgave, slik de ser det, er å forsvare Russland og da bygger de heller nye atomubåter.

– Men vi håper at man så snart som mulig fra russisk side bevilger penger slik at arbeidet med å ta ut det brukte atombrenslet på en trygg måte kan starte, sier Nils Bøhmer.