Hopp til innhold

Kutt kan føre til at akuttpasienter må fraktes 800 kilometer: – En stor risiko

Kirkenes sykehus kan miste intensivberedskapen. Det kan føre til unødvendig transport av pasienter og press på kapasitet ved UNN, mener anestesilege Shirin Frisvold.

LIVREDDANDE: Raskt tilgang til respirator kan skille mellom liv og død for svært sjuke eller hardt skadde pasientar.

TIL VURDERING: I mars skal Helse Nord avgjøre om det fortsatt skal settes av penger til å holde intensivberedskapen på nivå 2. Uten dette nivået, kan respiratortilbudet være historie ved Kirkenes sykehus.

Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Hvis man legger ned respiratorkapasiteten i Kirkenes, vil det være negativt for hele regionen Troms og Finnmark.

Det sier Shirin Frisvold. Hun er anestesilege ved intensivavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

Hun mener man har god nytte av respiratortilbudet i Øst-Finnmark. Der kan kritisk syke pasienter, som ikke krever intensivplass på et universitetssykehus, bli behandlet. Hvis tilbudet forsvinner vil det føre til press på avdelingen i Tromsø, mener hun.

– Vi har ingen buffer for å behandle pasienter på intensiv som ikke krever universitetssykehusplass.

– Hva er konsekvensene for avdelingen dersom dere må ta imot pasienter fra Kirkenes sykehus?

– Det blir større risiko for dårlig kapasitet til å hjelpe andre pasienter som hadde krevd plassen, sier hun.

Shirin Frisvold

Shirin Frisvold

Foto: Shirin Frisvold

Shirin Frisvold

Foto: Shirin Frisvold

I mars skal Helse Nord avgjøre om det fortsatt skal settes av penger til å holde intensivberedskapen på nivå 2. Uten dette nivået, kan respiratortilbudet være historie ved Kirkenes sykehus.

Les også Til trass for stortingsvedtak: Sjukehusstyret skal avgjere intensivberedskapen i Kirkenes

Skal utredes

Det blir lengre reisevei for pasienter som krever respirator dersom tilbudet i Øst-Finnmark kuttes. Nærmeste norske sykehus med tilsvarende helsetilbud ligger nesten 500 kilometer unna – i Hammerfest. Til UNN er det nesten 800 kilometer.

Intensivavdelingen i Hammerfest er normalt bemannet til å ivareta én respiratorpasient, i tillegg til øvrige intensivpasienter hele døgnet. Det forteller kommunikasjonsleder i Finnmarkssykehuset HF, Eirik Palm.

Hvordan vil det påvirke kapasiteten ved Hammerfest sykehus dersom det blir kutt i Kirkenes?

Hvis Kirkenes sykehus kun skal stabilisere og sende videre alle alvorlig syke intensivpasienter vil dette medføre økt pasientpågang på intensiven ved Hammerfest sykehus, samt økt belastning på luftambulansetjenesten.

Eirik Palm

FLERE PASIENTER: Eirik Palm ved Finnmarksykehuset forteller at ved en enkel fordeling av personale kan avdelingen i Hammerfest ivareta to-tre respiratorpasienter over tid, i tillegg til øvrige intensivpasienter.

Foto: Andre Bendixen / NRK

Hvordan og i hvilken grad det vil kunne påvirke intensivkapasiteten ved sykehuset i Vest-Finnmark er blant spørsmålene som vil bli utredet for styret, sier Palm.

Les også Jørn vekker sykehusaksjon i Kirkenes til live – skal slåss for intensivberedskapen

GJENOPPLIVES: Jørn Haga lover at det skal blåses nytt liv i aksjonsgruppa som kjemper for sykehuset i Kirkenes. - Folk i Øst-Finnmark har krav på samme helsetilbud som resten av landet, sier han.

– For ustabile til å tåle overflytting

Hilde Wara er anestesilege ved Kirkenes sykehus. Hun er kritisk til kutt og risikoen for lang reisevei.

– Vær, lange avstander, begrenset transportkapasitet og fulle intensivavdelinger i samarbeidende sykehus vil noen ganger forsinke eller forhindre overflytting til annet sykehus. Flere av pasientene vil dessuten være for ustabile til å tåle overflytting. Da må behandlingen foregå lokalt, sier Wara.

Overlege Hilde Wara

ALVORLIGE KONSEKVENSER: – Dersom Øst-Finnmark ikke kan tilby respirator- og intensivbehandling lokalt, så vil dette også ramme muligheten for akuttkirurgi, traumefunksjon og fødetilbud, sier Hilde Wara ved Kirkenes sykehus

Foto: André Bendixen / NRK

Hun forteller også at Hammerfest ofte vil være utilgjengelig på grunn av vær og ugunstig geografisk plassering.

Ifølge Frisvold trenger en større gruppe pasienter mindre tid på respirator. Hun mener det er en unødvendig belastning å transportere disse pasientene for å få den behandlingen som trengs.

– Er det slik at man flyr pasienter, langt vekk fra hjem og familie, til et universitetssykehus, når de ikke hadde trengt det? spør hun retorisk.

Hun mener det er nødvendig å bevare intensivavdelinger som ligger store avstander fra hverandre. Da kan det lokale helsepersonellet behandle pasienter til et visst nivå.

Oversikt over respiratorberedskapen i nord.

Å frakte pasienter under dårlig vær innebærer risiko og krever ressurser, forteller Frisvold.

– Det er stort apparat av spesialutdannede personell som må samles for å gi sikker transport, ettersom det får mye tid og ressurser med å transportere pasienter.

Les også Til trass for stortingsvedtak: Sjukehusstyret skal avgjere intensivberedskapen i Kirkenes

Les også Må spare over 300.000 hver dag – ønsketenkning, mener tillitsvalgte

OMKAMP: Nok ein gong er framtida usikker for intensivberedskapen ved Kirkenes sykehus.