Hopp til innhold

Frykter for medisintilførselen når Hurtigruten kutter ni av elleve skip

Når bare to av Hurtigrutens elleve skip skal trafikkere kysten, mister mange kommuner sin viktigste transportmulighet. I Berlevåg vil de kun få levert medisiner hver femte eller sjette dag.

MS Nordlys

MS «Nordlys» er ett av skipene som Hurtigruten tar ut av trafikk langs norskekysten. I oktober er det kun to av rederiets skip som seiler langs kystruta. Normalt er det 11.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– For oss i Berlevåg er Hurtigruten en kritisk samfunnsfunksjon. Når anløpene kuttes fra daglig til hver femte eller sjette dag, så vil det bli problematisk for blant annet levering av medisiner til oss, sier ordfører i Berlevåg, Rolf Laupstad (Ap).

Han er bekymret over hva beslutningen om å kutte ni av elleve skip kan føre til.

I kystkommunen Berlevåg gjør store avstander og værutsatte fjelloverganger at Hurtigruten både er den tryggeste og raskeste måten å frakte både folk og gods.

– Det sier seg selv at dette betyr en økt risiko for dem som bruker medisiner hos oss. Også næringslivet blir rammet. Det fraktes fisk fra fiskemottakene her med Hurtigruten, så dette er uheldig, sier Laupstad.

Berlevåg havn

Fisk som kommer i land i havna i Berlevåg blir sendt videre med Hurtigruten til blant annet Lofoten. Når anløpene kuttes fra daglig til hver femte eller sjette dag, vil dette ramme fiskeindustrien i kommunen ifølge ordføreren.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Bekymret for kystruten

Normalt er Hurtigruten daglig innom 34 havner langs norskekysten fra Bergen til Kirkenes. Det er et oppdrag fra Samferdselsdepartementet fordi kystruten skal sikre transport av folk og gods i området.

Nå har imidlertid reiserestriksjoner og svært få gjester i forbindelse med koronapandemien ført til at Hurtigruten kutter ytterligere anløp. I samråd med Samferdselsdepartementet har rederiet bestemt at de skal ha kun to av elleve skip i trafikk langs kystruta.

Havnesjef Bjørn Tore Sjåstad i Berlevåg syns det er helt feil at Samferdselsdepartementet legger opp til en dramatisk nedtrapping av kystruta.

– Dette er en katastrofe for kysten. Samferdselsdepartementet må sette seg inn i konsekvensene av denne avtalen, sier Sjåstad.

Han er bekymret for grunnlaget til kystruten når folk og næringsliv må se seg om etter andre alternativer for transport langs veien. Særlig i en tid der regjeringen har mål om det motsatte – nemlig å flytte godstransport fra vei til sjø.

– Du vil selvfølgelig ikke kunne regne med Hurtigruten på samme måte. Jeg er veldig bekymret for kystruten når passasjerer og næringsliv finner andre veier. Det vil ta lang tid å bygge opp igjen det som nå blir revet ned, sier Sjåstad.

Lasting av gods på Hurtigruta

Hurtigruten er det viktigste tilbudet for transport av gods i mange små kystkommuner. Flere ordførere frykter for konsekvensene anløpskuttene vil få for næringslivet.

Foto: Atle Markeng / NRK

Hareide lover å følge med

NRK har vært i kontakt med flere ordførere i kommuner hvor Hurtigruten har anløp. Ifølge dem har ikke Samferdselsdepartementet tatt kontakt for å si at det blir færre anløp.

– Det er problematisk at vi ikke har blitt rådspurt. Vi har en avtale om kystruta som nå ikke blir ivaretatt. Straks cruiseturistene uteblir, så blir vi tilsidesatt, sier ordfører i Gamvik kommune, Alf Normann Hansen (SV).

Ordførerkollega Rolf Laupstad i Berlevåg synes det er forunderlig at ikke departementet har vært i kontakt med kommunene som rammes.

– Jeg synes de bør ta en risikovurdering når de tillater å la så mange skip ligge i ro. Det må alle vi andre gjøre til enhver tid, sier Laupstad.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skriver i en e-post til NRK at han forstår at endringer i driften får konsekvenser for lokalsamfunnene og godsekspeditørene.

Han lover å følge dette tett i dialog med aktørene.

Knut Arild Hareide

Samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Terje Pedersen

– Samtidig er det slik at det ikke er marked for full drift, og da måtte vi ta et vanskelig valg, sier Hareide.

– Vi har blant annet hatt dialog med NHO Transport og logistikk som mente at denne ruten var foretrukket av hensyn til godstransporten.

Samferdselsministeren opplyser at de har opprettholdt vederlaget til rederiet hittil i år. Han skriver videre at de vil foreta nye vurderinger dersom reiserestriksjonene fjernes, og rederiet ikke betjener kystruten med full og avtalt kapasitet.