Frykter borgervern av venting på politiet

I Finnmark ser sivile seg nødt til å gripe inn mot kriminelle mens de venter på politiet. Likevel oppfyller politiet alle krav til utrykningstid, sier justisministeren.

Anders Anundsen og Katrine Hætta

Justisminister Anders Anundsen og Politmester Ellen Katrine Hætta, møttes nylig i Kirkenes for å bli orientert blant annet om nærpolitireformen.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Nesseby, Loppa og Gamvik er noen av landets kommuner som kan miste sine lensmannskontorer. I Loppa har bygdefolket allerede opplevd å måtte gripe inn etter knivstikking.

I Vardø er ordføreren bekymret for at andre enn politiet - blant annet brannvesenet - har vært nødt til å takle kriminelle.

– Brannvesen har gjort politiarbeid

– Den største risikoen er at vi ikke får politi når vi trenger det og at lokalbefolkningen dermed tar ansvaret i egne hender. Ikke bare her, men i alle bygde og kystsamfunn hvor det er langt til politiet, sier ordfører i Vardø, Robert Jensen.

Robert Jensen

Ordfører i Vardø, Robert Jensen.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Politiet har krav om å være i Vardø innen 45 minutter. I følge politiets statistikk for responstid i 2015, kommer det frem at 80 prosent av utrykningene skjedde innen 28 minutter. Det er innenfor kravet til responstid for Vardø.

Politimester Ellen Katrine Hætta mener den nye politireformen vil gi gode resultater i løpet av et år eller to, men er forsiktig med å gi klare løfter:

– Det vil alltid være sånn at politiet ikke kan være allestedsnærværende. Det kan hende at vi også i fremtiden ikke klarer å være først på stedet. Sånn har det bestandig vært, og sånn vil det også være i fremtiden.

Øksfjord

Øksfjord: Loppa lensmannskontor som ligger i Øksfjord er én av tre tjenestesteder som foreslås avviklet.

Foto: Atle Markeng / NRK

Politimesteren påpeker likevel at det viktigste målet de har er å være til stede.

– Vi skal være der når det er behov for oss. Ved at vi klarer å jobbe litt annerledes og målrette tjenesten litt bedre håper jeg vi også kan bli bedre på forebygging.

Ellen Katrine Hætta

Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, la lørdag fram sitt forslag til hvordan politiet i Norges nordligste fylke bør være organisert i framtiden.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Les også: Frykter at bygdefolk må gjøre politiets jobb

Les også: Slik kan framtidas politi bli i Finnmark

– Bedre kapasitet over hele landet

Det finnes ikke et fylke i Norge som er større, eller har lengre avstander mellom bosettinger. Likevel oppfyller politiet i Finnmark kravene til utrykningstid. Det slår både justisministeren og politimesteren fast.

– Hele poenget med nærpolitireformen er å frigjøre politikraft. Det er ikke politikraft i et skilt på en vegg, men i de som jobber i politiet. Da er vi nødt til å utnytte de ressursene, sier justisminister Anders Anundsen.

Anders Anundsen står foran en politibil

Justisminister Anders Anundsen, er veldig fornøyd med at Finnmark politidistrikt oppfyller responstiden.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Formålet er at det skal bidra til å sikre en bedre politikapasitet over hele landet, sier Anundsen.

Han mener nærpolitireformen vil gi bedre polititjenester i hele fylket og landet, men Anundsen sier at Finnmarks geografi gjør det umulig for politiet å være over alt.

– Man vil kunne oppleve noen situasjoner hvor politiet bruker lengre tid enn det man kanskje skulle ønske for å komme til ulike steder, men hvis vi ser på de kravene som er stilt til politiet når det gjelder responstid så oppfyller Finnmark alle de kravene.