Fosterbarn har det best hos slekta

Fosterbarn har det på mange måter best når de blir plassert hos slektninger, viser en studie fra Universitetet i Tromsø (UiT).

Fosterhjemsbarn

En studie fra Universitetet i Oslo viser at fosterbarn som regel får det best hvis de blir plassert hos familiemedlemmer.

Foto: ILLUSTRASJONSFOTO

Forsker Amy Holtan har gått gjennom 102 internasjonale studier som har tatt for seg fosterbarn som bor hos slekt, kontra fosterbarn som bor hos ukjente.

Selv om det viser seg at fosterbarn som bor hos slekt på mange områder har det bedre enn barn som blir plassert hos ukjente, påpeker Holtan at man likevel må ta utgangspunkt i hvert enkelt barn.

– Ikke alle har slekt som er egnet, og for noen kan et slektsfosterhjem føre til store konflikter, sier Holtan, som jobber ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord ved UiT.

Holtan konkluderer uansett med at særlig fosterbarnas psykiske helse og bostedsstabilitet – at de slipper å flytte fra fosterhjem til fosterhjem – slår positivt ut når de får bo hos sin egen slekt.

Har færre atferdsproblemer

Holtans forskning viser at det er 1,9 ganger større sjanse for at barn i ordinære fosterhjem blir omplassert enn barn i slektsfosterhjem. Førstnevnte gruppe har også 2,6 ganger større sjanse for å bli omplassert tre eller flere ganger, skriver UiT på sine nettsider.

Holtan har også funnet ut at barn i slektsfosterhjem har færre atferdsproblemer og mindre sannsynlighet for mentale lidelser. Det er også større sannsynlighet for at disse barna har en positiv emosjonell helse.

– Men det er viktig å understreke at det kan være slik at barn som blir plassert i slekt har bedre helse i utgangspunktet, sier Holtan.

I 2014 var det 11 198 barn og unge i fosterhjem i Norge. Bare 24 prosent av disse bodde hos slekt.

Barn og ungdom som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. Stadig flere fosterbarn får bo hos besteforeldre, onkler og tanter, eldre søsken eller andre i slekta. Det skriver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på sine hjemmesider.

Ikke bedre på skolen

Det er kanskje særlig ett av Holtans funn som overrasker mange.

Forskningen hennes viser at barn som bor hos slekt, og dermed har et mer stabilt hjem med mindre omplassering, ikke gjør det bedre på skolen enn de andre fosterbarna.

– Det høres kanskje merkelig ut, men man har ikke hatt så stort fokus på at barna skal prestere på skolen. Nå er dette et satsingsområde. Skole og utdanning er viktig, og nå har UiT søkt midler til et forskningsprosjekt som går ut på skolesituasjonen til hjemmeboende barn med barneverntiltak, sier Holtan.