Nær halvparten av fosterhjemsbarna ble ikke tatt godt nok vare på

Tromsø kommune har ansvaret for tilsyn på 109 fosterbarn. 43 av dem fikk ikke det tilsynet de har krav på.

Fosterhjem - illustrasjon

Tromsø kommune har slitt med å gi nødvendig oppfølging av fosterhjemsbarna de har ansvaret for.

Foto: Illustrasjonsfoto

Ved siste halvårsrapportering kom det frem at 43 av 109 fosterbarn som Tromsø kommune har ansvar for ikke får besøk av personell som skal føre tilsyn med hvordan barna har det.

Tromsø kommune tok over ansvaret for fosterhjemstjenesten i 2012. Det er lovpålagt at alle barn i fosterhjem har krav på fire besøk i året, men det har vært vanskelig å skaffe personell.

– Vi skal selvfølgelig gjøre tilsyn hos alle barna. Disse avvikene kommer av at barna ikke har fått fire besøk i året, men det er ingen barn som ikke har fått besøk av tilsynspersonell i det hele tatt, sier Elizabeth Kræmer, enhetsleder for barneverntjenesten i Tromsø til NRK.

Bedring på gang

I årsrapporten for barneverntjenesten i Troms fylke, viste det seg at én av tre lovbrudd var knyttet til mangel på oppfyllelse av fosterhjemsbesøk.

Hun forteller at det er flere årsaker til at de ikke har klart å føre nødvendig tilsyn på alle fosterhjemsbarna.

– Vi har hatt en stor økning av barn under omsorg, på lik linje med resten av landet. I tillegg har vi hatt en markant økning i antall akutte plasseringer som skal følges opp, samt en stor økning bekymringsmeldinger. Med ale disse økningene blir vi svært sårbare når det kommer til bemanning, og i fjor hadde vi en del sykefravær som gjorde jobben vanskeligere, forklarer hun.

Tromsø kommune har nå bestemt seg for å sette inn to nye årsverk med tilsynspersonell for å møte denne utfordringen.

– I tillegg har vi iverksatt andre tiltak for å styrke nærværet til fosterhjemsbarna, så situasjonen er betraktelig mye bedre nå enn den har vært, sier Kræmer.

– Må sikre barnas rettigheter

Direktør for Bufetat region nord, Pål Christian Bergstrøm, sier til NRK at rundt regnet halvparten av alle fosterhjemsbarn i Norge ikke får den oppfølgingen de trenger.

– Det skal sies at de aller fleste fosterhjemsbarna har det bra. Men det er noen tilfeller der de ikke har det bra. For å kunne avdekke slike tilfeller er tilstrekkelig tilsyn viktig, sier han.

Ifølge Den internasjonale barnekonvensjonen og norsk lov, har alle barn rett til å bli hørt. Derfor mener Bergstrøm at ikke bare tilsynet er viktig, men at de som besøker barna har tilstrekkelig kompetanse

– At Tromsø kommune nå setter inn to nye årsverk til tilsyn av fosterhjemsbarn er enda et bevis på at ting er på bedringens vei. Det viser at de tar arbeidet på alvor, sier han.