Hopp til innhold

Denne baren har aldri hatt skjenkekontroll

Men manglende kontroll av alkoholskjenking i Forsvarets bar i Porsanger får trolig ingen konsekvenser.

Garnisonen i Porsanger

Her inne ligger baren i Garnisonen i Porsanger. Den har ikke hatt skjenkekontroll.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I Garnisonen i Porsanger i Finnmark har det ikke vært gjennomført en eneste skjenkekontroll siden de fikk skjenkebevilling i 2017.

Det viser innsyn NRK har fått.

Det er kommunen som er ansvarlig for at skjenkekontrollene blir gjennomført.

Steinar Sæterdal, rådmann i Moskenes

Steinar Sæterdal, kommunedirektør i Porsanger kommune.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Kommunedirektør i Porsanger, Steinar Sæterdal, er ordknapp når han forklarer den manglende kontrollen.

– Dere har fått det vi har. Utover det har jeg ingen kommentar utover at skjenkekontroll skal det selvsagt være med ujevne mellomrom. Vi vil se til at det skjer på egnet måte.

49 skjenkebevillinger

Forsvaret har 49 skjenkebevillinger rundt om i landet. 48 er statlige, og én er kommunal.

Statlige bevillinger gjelder for tog, skip, fly og Forsvarets barer. Disse kalles fritidsmesser eller befalsmesser.

Skjenkebevillingene i Forsvaret.

Messe skal, som alle andre barer og restauranter, ha uanmeldt besøk av skjenkekontrollen minst én gang i året.

Noen av messene er langt unna nærmeste by eller bygd. Noen av dem er midt i Oslo sentrum.

Ifølge Forsvaret er noen av barene åpne en til to ganger i uken, andre sjeldnere enn det.

Der selges alkoholen billigere enn på andre barer og restauranter.

Les også Forsvaret selger billig alkohol over hele landet

Bildet er tatt denne vinteren i en av Forsvarets mange messer. NRK fikk ta disse bildene, under forutsetning av at det ikke fortelles hvor i landet bildet er tatt.

Troms og Finnmark er et av de største forsvarsfylkene. NRK har fått innsyn i skjenkekontroller de siste seks årene ved flere befalsmesser i fire kommuner i dette fylket.

Tre kontroller

De siste seks årene har det også vært manglende skjenkekontroll i messa i Garnisonen i Sør-Varanger. Det viser innsyn NRK har gjort.

I 2020 og 2021 var det ikke skjenkekontroll på Forsvarets messer grunn av koronaviruset og kapasitetsproblemer.

Det opplyser konstituert kontorsjef Kristin Kristiansen, i Sør-Varanger kommune til NRK.

Forsvaret opplyser at samtlige messer var stengt under koronapandemien.

Garnisonen i Sør-Varanger (GSV)

I messa i Garnisonen i Sør-Varanger var det ikke skjenkekontroll i 2018, 2020 og 2021, viser innsyn NRK har fått.

Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

I 2018 var det heller ikke skjenkekontroll. Kristiansen viser til at de da brukte et firma som ikke holdt til i kommunen.

Befalsmessa har begrensede og uregelmessige åpningstider, og er stengt i forbindelse med øvelser, opplyser kommunen.

Om messa var stengt da firmaet var i kommunen for å utføre kontroll, kan det være årsaken til manglende kontroll, sier den konstituerte kontorsjefen i Sør-Varanger.

– Det fritar likevel ikke kommunen fra det kontrollansvaret vi har. Vi etterstreber å overholde kontrollplanen og planlegge slik at alle steder blir kontrollert, sier hun.

Les også Pål vant over kommunen i skjenkefarse, men får likevel ikke servere alkohol

Pål Høyde utenfor Royal Gastroburger og Gin

– Blir en varslet kontroll

Skjenkekontrollene skal være uanmeldte, også i Forsvaret. Men der er det litt vanskeligere enn ved for eksempel andre serveringssteder.

Når skjenkekontrollørene kommer til leiren må de først melde seg til en vakt som tar de inn på militært område. De blir så vist videre til messa.

Også politiet må melde seg til vakta før de slipper inn på militært område.

Etterforskningsleder ved Midt-Troms politistasjonsdistrikt, Katrine Grimnes, sier at de så ofte som tjenesten tillater det, kontrollerer uteplasser.

I Forsvaret er det militærpolitiet som har ansvar for ro og orden, der politiet har ansvar for dette i det sivile samfunnet, sier hun.

Ifølge Grimnes hender det at politiet gjennomfører promillekontroll i leirene. Hun sier at det er litt ulike opplevelser av hvordan politiet blir møtt.

Noen av våre mannskaper slipper inn, mens andre patruljer blir stoppet i vakta. Det virker ikke som det er en fast rutine, sier etterforskningslederen.

Katrine Grimnes

I Forsvarets messer har ikke politiet noe reell mulighet til å drive kontroll, sier etterforskningsleder ved Midt-Troms politistasjonsdistrikt, Katrine Grimnes.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Torbjørn Bongo er forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund.

Han mener at andre ikke kan komme uanmeldt inn i baren når de ikke har klarering for å være på et militært område, og at det er et hensyn som må ivaretas.

Basert på hans egne besøk i ulike messer, mener Bongo at Forsvaret har god kontroll:

Når jeg har vært til stede på ulike messer de siste årene, så opplever jeg at reglene som finnes blir fulgt. Og de følges strengt, sier forbundslederen.

Torbjørn Bongo

Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund, opplever at det er god kontroll av messene.

Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

Roger Røsnes er seniorrådgiver innenfor kantiner, bardrift og permsenter i Forsvarets personell- og vernepliktssenter.

På spørsmål om manglende skjenkekontroll, viser han til at det er kommunene som har ansvar for skjenkekontrollene, og at Forsvaret selv utøver kontroll av messene når de er åpne.

– Mottar sjelden kontrollrapport

Det er Helsedirektoratet og ikke kommunene som skal sanksjonere de som har statlig skjenkebevilling, eventuelt inndra bevilgningen.

Avdelingsdirektør for avdeling levekår i Helsedirektoratet, Øyvind Giæver, viser også til kommunene på spørsmål om manglende skjenkekontroll i Porsanger og Sør-Varanger.

Han sier at han ikke kjenner til de konkrete sakene, og derfor ikke vil kommentere dem.

Helsedirektoratet vil trolig ikke gjøre noe i disse sakene, sier avdelingsdirektøren.

Men det kan nok hende vi bør bli flinkere til å minne kommunene om at de også har ansvar for statlige skjenkebevillinger.

Avdelingsdirektør Øyvind Giæver i Helsedirektoratet

– Kanskje er ikke kommunene alltid kjent med sitt kontrollansvar for statlige skjenkebevillinger, og kanskje mottar vi ikke alltid rapport for utførte kontroller, sier Giæver i Helsedirektoratet.

Foto: Svein Olsson / NRK

Helsedirektoratet har ikke statistikk over manglende skjenkekontroll på steder med statlig skjenkebevilling.

Det er relativt sjelden vi mottar kontrollrapporter fra kommuner etter stedlig kontroll ved Forsvarets messer. Vi vet ikke hva dette skyldes, sier Giæver.

Mindreårig serverte alkohol

I Målselv kommune i Troms har Forsvaret tre skjenkebevillinger tilknyttet Skjold Leir, Combat Service Support-bataljonen og Bardufoss flystasjon.

I 2018 var det to avvik som var knyttet til alder på den som skjenket alkohol på to av Forsvarets barer i Målselv. Det viser innsyn NRK har fått.

I den ene baren var det en person under 18 år som serverte alkohol med opp mot 22 prosent.

I den andre baren var det en person under 20 år som serverte alkohol med minst 22 prosent.

Skjold leir

Skjold leir, en av tre leirer med skjenkebevilling i Målselv kommune.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Seniorrådgiveren innenfor kantiner, bardrift og permsenter i Forsvaret sier det er vanskelig å kommentere enkeltsakene i Målselv, fordi han ikke har kjennskap til sakene.

På generell basis har ikke personer under 18 år tilgang til Forsvarets messer.

Samtlige som yter tjeneste som barbetjening skal være lønnet gjennom Forsvarets lønnssystem, og driften skal følge den til enhver tids gjeldende føringer innen lov, forskrift og forsvarsinterne føringer.

I Målselv var messene ved flere anledninger stengt da skjenkekontrollen kom for å kontrollere. Det viser innsyn NRK har fått fra de siste årene.

Også messene i Bardu var ved flere anledninger stengt da skjenkekontrollen kom for å kontrollere, viser innsyn.

innsyn viser at skjenkekontrolløren hadde hadde én bemerkning, knyttet til rammeavtalen, i messene i Bardu i 2022.

Innsynene viser at de gangene messene i Bardu var åpne og serverte alkohol, var det ingen avvik ved kontroll.

Forsvaret har også en skjenkebevilling i Porsanger registrert på Banak flystasjon. NRK har ikke søkt om innsyn i skjenkekontrollene ved denne befalsmessen.

– Ikke prikktildeling

Avdelingsdirektør Giæver i Helsedirektoratet kjenner heller ikke til forholdene om alder som ble avdekket i Målselv i 2017.

Han sier at Forsvaret ikke fikk noen prikker for forholdene, fordi prikktildelingen kun gjelder for de med kommunale bevillinger.

Årsaken er at de statlige bevillingene gis «inntil videre», uten å være begrenset til en tidsperiode, som de kommunale bevillingene er, sier han.

NRK har presentert funnene etter innsyn i skjenkekontrollene til forbundslederen, som mener kontrollen er god:

At det kan ha vært tilfeller av feil, vil jeg nesten regne med. Jeg forutsetter at disse feilene er blitt rettet i etterkant, sier Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund.

Les også Baren inviterte til nissefest med 🍹-emoji – fekk prikk av skjenkekontrollen

Bar On fikk prikk for bruk av emoji i deletekst