Forsvaret sendte rundt 130 soldater til Storbritannia. Slik begrunner de operasjonen

Fregatten KNM «Otto Sverdrup» avslutter denne uken sitt flere uker lange opphold i Storbritannia. Foreløpig tyder alt på at de har klart å holde koronaviruset unna, selv om de har hatt briter om bord som instruktører.

Norske soldater på broa om bord på «Otto Sverdrup»

MASKE: Besetningen på KNM «Otto Sverdrup» måtte forholde seg til strenge smittevernregler under operasjonen i Storbritannia.

Foto: Sjøforsvaret

– De har vært der siden den første uken i januar, sier Torill Herland kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret.

KNM «Otto Sverdrup» har gjennomført en såkalt FOST (Fleet Operational Sea Training). Alle fagområdene om bord skal trene på sine ting, samtidig som de blir evaluert av eksterne instruktører.

Fregatten seilte til Storbritannia med fullt mannskap. Det vil si rundt 130 personer. Instruktørene er fra det britiske sjøforsvaret.

Dette skjer samtidig som den britiske mutasjonen av koronaviruset herjer i Storbritannia. Og i Norge fikk rundt 100 utenlandske soldater, deriblant en god del britiske soldater, påvist koronasmitte i forkant av vinterøvelsen Joint Viking.

Likevel mener Sjøforsvaret det er forsvarlig å sende en fregatt med rundt 130 personer om bord til Storbritannia i flere uker.

Se bilder fra om bord i fregatten:

Britiske instruktører diskuterer på broa om bord på «Otto Sverdrup»

Britiske instruktører (i mørkeblått) diskuterer på broa om bord på «Otto Sverdrup» under øvelsen i Storbritannia. Den norske besetningen er i kledd vest og hjelm.

Britiske instruktører på broa om bord på «Otto Sverdrup»

Britiske instruktører (i mørkeblått) på broa om bord på «Otto Sverdrup». De norske soldatene i vest og hjelm.

Utsikten fra

HMS «Dragon», en britisk T45, antiluft destroyer, et av fartøyene Sjøforsvaret øvde med i Storbritannia.

Britiske instruktører på broa om bord på «Otto Sverdrup»

Britiske instruktører (i mørkeblått) på broa om bord på «Otto Sverdrup» under øvelsen i Storbritannia. Den norske besetningen er i kledd vest og hjelm.

Norske soldater på broa om bord på «Otto Sverdrup»

Norske soldater på broa om bord på «Otto Sverdrup» under øvelsen i Storbritannia. Smittevernreglene var strenge under oppdraget.

– Vi har gjennomført denne øvelsen med et eget smittevernregime. Det er evaluert og vurdert av smittevernlegene fra Sjøforsvarets sanitet i forkant, sier Torill Herland.

Operasjonen har også vært til vurdering hos sjefen for Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen. Han mente det var riktig å sende fregatten til Storbritannia på bakgrunn av de medisinske vurderingene, og av hensyn til operativ drift.

De britiske inspektørene har også gjennomgått et strengt smittevernregime.

– Opplegget deres er vurdert av saniteten i Sjøforsvaret. Her er munnbind og avstand avgjørende. Når de er inne som inspektører er det helt naturlig at de holder avstand, sier Torill Herland.

Fregatten kommer tilbake til Norge i helgen. Per nå har de ikke hatt tilfeller av, eller mistanke om, koronasmitte om bord.

FHI har ikke vært involvert

Folkehelseinstituttet har ikke vært direkte involvert i planleggingen av operasjonen til KNM «Otto Sverdrup».

Fagdirektør i FHI, Frode Forland, mener det ikke er upassende at Sjøforsvaret sendte fregatten til Storbritannia.

– Det er en rekke samfunnsfunksjoner vi må opprettholde. Dersom Forsvaret mener det er rett å gjennomføre en slik operasjon, kan de gjøre det. Men de må da sørge for gode smitteverntiltak, sier Forland.

Han understreker at besetningen om bord på fregatten må i karantene når de kommer til Norge, på lik linje med andre som har vært i utlandet.

Det har Sjøforsvaret lagt inn i sin smittevernplan.

– Alle må i ti dagers karantene. De som har mulighet til å gjøre det hjemme kan gjøre det. De som ikke har en slik mulighet vil få tilbud om karantenehotell, sier Torill Herland.

Fregatten KNM «Otto Sverdrup» utenfor Andøya

KNM «Otto Sverdrup»: Fregatten KNM «Otto Sverdrup» har en fast besetning på rundt 130 personer. Skipet er et av fire fregatter i Nansenklassen. Det femte skipet i familien, KNM «Helge Ingstad», ble tatt ut av tjeneste etter havariet i 2018.

Foto: Daniel Netland / Forsvaret