Politiet forbereder seg på nye aksjoner i Barentshavet

Politiet forbereder seg på at det vil komme nye hendelser og aksjoner i forbindelse med petroleumsvirksomhet i Barentshavet

Greenpeace activists climb Statoil rig to protest world’s northernmost drilling site

Greenpeace protesterte i mai mot oljeleting så langt nord, nå forbereder politiet seg på nye lignende aksjoner.

Foto: Greenpeace

Politiet forbereder seg nå på at det vil komme nye protestaksjoner i Barentshavet framover.

Etter aksjonen i mai hvor Greenpeace tok seg om bord i en borerigg på vei til Bjørnøya, regner politiet med at de vil få lignende hendelser framover.

I sommer har dermed politiet gått gjennom hvordan de bedre kan gjennomføre

Ole B. Sæverud

Politimester i Troms politidistrikt, Ole B. Sæverud forbereder sin stab på hvordan de skal håndtere nye protestaksjoner i Barentshavet.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

operasjoner ute i Barentshavet samt hvordan håndtere vanskelige juridiske spørsmål

– Vi ser at etter hvert som oljeaktiviteten flytter seg nordover, vi hadde aksjonen fra Greenpeace i slutten av mai, så er vi nødt til og både operativt og juridisk forberede oss på at det kan komme både hendelser og aksjoner i Barentshavet, sier politimester i Troms politidistrikt, Ole B. Sæverud.

Vanskelig juridisk

Det er Troms politidistrikt som har politi-ansvaret for norsk sokkel fra Lofoten og nordover, men norsk lov gjelder ikke utenfor 12- nautiske mil.

Det skaper mange vanskelige juridiske spørsmål. Dessuten er mange oljefartøy- og installasjoner registrert i nasjoner med bekvemmelighetsflagg.

– Vi ser hvor langt vi kommer og prøver å kartlegge rekkevidden og mulighetene, sier politimesteren.

I sommer er planverket blitt gjennomgått i samarbeid med Rogaland politidistrikt og Politidirektoratet.

Saken fortsetter under videoen.

Greenpeace-aksjonister ved Statoils rigg "Transocean Spitsbergen"

Her er Greenpeace sin egen video fra området ved riggen de bordet i mai.

Større konflikt om olja i nord

For politiet kan det være et problem å skaffe til veie nok egna folk som på kort varsel kan reise ut. Dessuten må transport være tilgjengelig.

Politiet er avhengig av et godt samarbeid med oljeselskapene, kystvakta og andre deler av Forsvaret.

Politimesteren er klar på at konfliktnivået for olje- og gass i nord er større enn i sør.

– Det er et litt annet politisk klima rundt den oljeaktiviteten enn det er sørpå. Og det er litt andre operasjonelle forhold som også skaper andre operative utfordringer, forklarer politimester i Troms politidistrikt, Ole B. Sæverud.

Nyheter fra Troms og Finnmark