Hopp til innhold

Fluorskepsis kan få store konsekvenser

– En folkesykdom kan blusse opp om vi slutter å bruke fluortannkrem, sier Førsteamanuensis i samfunnsodontologi Linda Stein.

Tannhelse

Mye feilinformasjon om helse på internett gjør at folk ikke vet hva som er rett og galt. Å kutte bruk at fluor kan øke mengden karies.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

Det har den siste tiden vært en del uenighet om hvorvidt fluor er skadelig eller ikke. Noen har også gått ut og sagt at de har kuttet helt ut bruken av fluor. Det vil være svært uheldig, ifølge Linda Stein ved Institutt for klinisk odontologi ved UiT Norges arktiske universitet.

Hun har nettopp fullført sin doktorgrad, hvor hun har sett mye på feiltolkning av helseinformasjon. Hun mener at de som mener fluor er farlig, har fått feil informasjon.

– Det er enighet mellom nesten alle at fluortannkrem er et av de viktigste helseforetakene. Når vi begynte å benytte oss av det ble det store bedring når det kommer til tannhelse, sier Stein NRK.

Hun forteller at det ville være svært lite lurt å kutte ut fluor helt. Om det blir vanlig vil muligheten for at sykdommen karies blusser opp igjen øke.

– Hvis folk kutter ut fluortannkremen vil dette kunne føre oss flere tiår tilbake i tid, sier hun.

Ny trend

Linda Stein

Førsteamanuensis i samfunnsodontologi Linda Stein forteller at man ikke skal holde seg unna fluortannkrem. Hun mener det kan få store konsekvenser.

Foto: Elisabeth Øveberg / UiT

Linda Stein har inntrykk av at skepsisen til fluortannkrem er et resultat av en relativt fersk trend, hvor man ønsker å leve mer naturlig.

– Dette er en trend. Det er som med vaksineskepsisen vi så for en stund siden, sier hun.

– Det er et paradoks at mange av dem som vil unngå fluor og stoffer som de mener ikke er naturlige, ender opp med hull i tennene som må fylles av fyllingsmaterialer som er syntetisk framstilt, sier Stein til UiTs nettsider.

Internett en viktig faktor for feilinformasjon

Som alle vet finner man mye forskjellig på internett. At folk nå skaffer seg informasjon om ting gjennom et enkelt internettsøk bekymrer Stein.

– Nesten halvparten av voksne klarer ikke å tolke helseinformasjonen rett. Ved å gjøre et enkelt søk om fluor på Google får man opp utrolig mange muligheter. Her ligger det mye feilinformasjon, noe som gjør at folk ikke vet hva som er rett, sier hun og legger til:

– Før spurte man en ekspert om hjelp. Nå stiller man gjerne et spørsmål i forum.

Internett, med sosiale medier i spissen, er også grunnen til at folk nå lettere ytrer sine bekymringer, forteller Stein.

– Skeptikerne har alltid vært der, men de kommer mye lettere til nå enn tidligere på grunn av sosiale medier, forklarer hun.

Ikke farlig

Både WHO, EU, og helsemyndighetene i mange land har konkludert med at det ikke er noen holdepunkter for at anbefalt mengde med fluor har skadevirkninger. Stein forteller at den viktigste regelen er å følge bruksanvisningen.

– Holder man seg til bruksanvisningen er det helt ufarlig. Og i tannkrem er det veldig lite fluor, sier hun og legger avslutningsvis til:

– Fram til barnet er fem til seks år kan det være skadelig med for mye fluor, men det er ikke farlig så lenge man holder seg innenfor anbefalt mengde.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark