Flere hundre amerikanske soldater på norsk jord provoserer russerne

Fra i dag skal 350 amerikanske soldater stasjoneres i Indre Troms fem år fremover. Dette øker spenningen mellom Norge og Russland, og den russiske ambassaden varsler mottiltak.

US Marines på Setermoen

Antallet amerikanske soldater på rotasjonsbasert øving i Norge økes nå til 700.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Norge hadde i utgangspunktet en avtale med USA om å la rundt 350 soldater fra US marines trene i Norge de kommende årene, men i juni inngikk regjeringen en avtale med USA om doble antallet.

Dermed skal inntil 700 amerikanske soldater være stasjonert på Værnes i Trøndelag, og Setermoen i Indre Troms de neste fem årene.

Hensikten med utvidelsen og videreføringen av ordningen er økt samtrening mellom norske og allierte soldater i Norge.

– Det gir oss en mulighet til å bli bedre som norske styrker, men også som NATO-styrker. Det er en tydelig bekreftelse på at norsk sikkerhet bygger på NATO-medlemskapet vårt, sier Brigadesjef Lars Sivert Lervik, som ikke anser samarbeidet som problematisk.

– Russland er nok urolig

Mandag ankom de 350 amerikanske soldatene som skal være stasjonert på Setermoen.

Avgjørelsen om å la amerikanerne trene i Norge har møtt motstand. Forsker ved Sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen, er overbevist om at det økte amerikanske nærværet oppfattes negativt av Russland. Han tror den retoriske responsen fra russisk side vil være negativ, men om det får konkrete, praktiske følger på kort sikt, er han mer usikker på.

– Jeg tror nok Russland er urolige. Men jeg tror ikke de føler at de trenger å gjøre noen veldig store mottrekk ennå.

– Men dersom det amerikanske nærværet økes ytterligere, og de amerikanske styrkene får inn mer langtrekkende våpen, vil de nok komme med mottrekk.

Ståle Ulriksen

Forsker ved Sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen er overbevist om at det økte amerikanske nærværet oppfattes negativt av Russland.

Foto: Nupi

Ulriksen mener det kan være risikabelt å ha for store og regelmessige allierte innslag i Norge. Amerikanske forsvarseksperter hevder blant annet at US marines' tilstedeværelse er et klart signal til Russland.

– Det er klart at det er ei grense på hvor mye militær aktivitet man kan ha i Nord-Norge før russerne føler seg alvorlig truet. Det er kanskje ikke så lurt av Norge å gjøre ting som utfordrer den strategisk kapasitet til Russland.

Samtidig mener han at det amerikanske nærværet vil gjøre forsvarskonseptet mer troverdig.

– Vi har valgt et forsvarskonsept hvor vi er helt avhengig av allierte. Nå viser vi at det vil være flere styrker som står klar til å forsvare Norge.

Advarer Norge

NRK har vært i kontakt med den russiske ambassaden i Oslo som viser til tidligere uttalelser, der beslutningen om å tillate økt nærvær av amerikanske styrker på norsk jord blir kraftig kritisert.

Den russiske ambassaden i Oslo uttaler at det vekker «alvorlig bekymring».

I en kommentar postet på Facebook peker ambassaden blant annet på at dette gjør Norge uforutsigbar, kan øke spenningen, presse til våpenkappløp og føre til destabilisering av situasjonen i Europa.

Og ambassaden advarer mot at de kan bli nødt til å komme med mottiltak.

«​Vi skal nøye følge opp Norge og dets partnere i Nato sin aktivitet. Vi etterlater oss rett til å reagere, blant annet ved å sette inn tilsvarende mottiltak for pålitelig opprettholdelse av vårt lands sikkerhet», heter det i uttalelsen.

US Marines i Finnmark

US. Marines får en omvisning på Hærens CV90 kampvogn, under øvelsen Joint Viking 17 i Finnmark.

Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

– Et tidsskille i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk

Det økte amerikanske nærværet har også møtt kritikk blant norske politikere. SV mener Norge er best tjent med å ha en sterk, norsk militær tilstedeværelse i nord, ikke å flytte amerikanske soldater nordover.

– Dette er et tidsskille i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk i negativ retning, og vi har hele tiden advart mot denne utviklingen, sier SV's stortingsrepresentant, Torgeir Knag Fylkesnes.

Baseerklæringen fra 1949 sier at fremmede makter ikke skal ha baser for stridskrefter på norsk jord i fredstid. Nå frykter både Sp, SV og Rødt at norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk er i ferd med å endres fundamentalt.

– Dette er et direkte brudd på basepolitikken. Det gjør at Norge blir utrygt, og Nord-Norge som er nærmeste nabo til Russland, setter seg i en veldig vanskelig situasjon. Det er feilslått og en misforstått måte å tenke sikkerhetspolitikk på.

Torgeir Knag Fylkesnes i vrimlehallen på Stortinget

SV's stortingsrepresentant, Torgeir Knag Fylkesnes mener ordningen er et direkte brudd på basepolitikken.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Men det norske forsvaret er vel avhengig av å trene og øve sammen med allierte i fredstid?

– Dette er en base som strekker seg langt utover øving. Dette er en permanent tilstedeværelse av amerikanske soldater lenger nord enn noen gang.