Hopp til innhold

Regjeringen dobler antall amerikanske soldater i Norge

Regjeringen vil be amerikanske marinestyrker om å doble antall soldater, og utvide treningen i Trøndelag og indre Troms i inntil fem år. – Uklokt, sier SVs Audun Lysbakken.

Økt alliert tilstedeværelse i Norge.

ØKER ANTALL SOLDATER: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen bekreftet at de vil be USA om å øke antall marinesoldater i Trøndelag og Indre Troms.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Regjeringen vil be USA om å doble antallet amerikanske marinesoldater for å stasjonere dem nærmere grensen til Russland.

Dette bekreftet utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen tirsdag.

I en pressemelding skriver Forsvarsdepartementet at dersom dialogen med amerikanerne fører til enighet, vil ordningen omfatte inntil 700 soldater, fordelt på Værnes i Trøndelag og Setermoen i Indre Troms.

– Forsvaret av Norge er avhengig av støtte fra våre allierte i Nato, slik det også er for de fleste andre Nato-land. For at denne støtten skal fungere i krise og krig er vi helt avhengig av å trene og øve sammen i fredstid. Vi må sørge for at NATO-soldater fra andre allierte land får erfaring med norske forhold og at norske og allierte soldater blir samtrente, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

– Manglende åpenhet

SVs leder og forsvarspolitiske talsperson, Audun Lysbakken, sier i en uttalelse til NRK at avgjørelsen er styrt av amerikanske behov.

Audun Lysbakken og SV med sommer pressekonferanse på Tøyen.

ADVARER: Svs forsvarspolitiske talsperson, Audun Lysbakken, mener regjeringens avgjørelse er «uklok».

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er leit at regjeringen tror det er i Norges interesse å si ja til alt USA ber om. Målet for norsk sikkerhetspolitikk må være lavest mulig spenning i nord. Tydelig tilstedeværelse av et sterkt nasjonalt forsvar bidrar til lavere spenning, flere amerikanske soldater kan tvert imot bidra til at spenningen øker, sier Lysbakken.

Han advarer sterkt mot beslutningen om å doble antallet soldater, samt å utvide utplasseringen til indre Troms. Han betegner det som «uklok og misforstått sikkerhetspolitikk».

– SV foreslo behandling av denne saken i åpenhet i Stortinget, men har ikke fått gjennomslag for dette. Mangelen på åpenhet og debatt om avgjørende veivalg i norsk sikkerhetspolitikk er i ferd med å bli en vesentlig svakhet i vårt demokratiske system.

– I henhold til føringene fra Stortinget

Ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er opptrappingen i henhold til føringene i langtidsplanen som Stortinget har sluttet seg til.

– Vi må legge forholdene til rette for god og effektiv trening. Dette er grunnen til at vi ønsker å forlenge og utvide dagens ordning med US Marine Corps, sier han i pressemeldingen.

Ifølge Forsvarsdepartementet vil ordningen vil bli evaluert innen utgangen av 2022.

En 747 fly med tre hundre soldater fra det amerikanske marinekorpset (USMC) landet mandag på Værnes.

AMERIKANSKE SOLDATER: En 747 fly med tre hundre soldater fra det amerikanske marinekorpset (USMC) ankom Værnes i januar 2017.

Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Styrker kampflyberedskap på Rygge

I vinter det ble kjent at amerikanske myndigheter foreslår å bruke over 10 millioner dollar på å styrke infrastrukturen på Rygge flystasjon i Østfold for å kunne ta imot amerikanske kampfly.

Planen er en del av opprustingen i forbindelse med den russiske annekteringen av Krim-halvøya, med et tydeligere amerikansk militært nærvær i europeiske land.

Nå sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at dette er ønsket av den norske regjeringen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

INVESTERER I RYGGE: – Det er positivt at USA vil investere i militær infrastruktur på Rygge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Det er positivt at USA vil investere i militær infrastruktur på Rygge. Denne investeringen vil legge til rette for styrket beredskap og rask overføring av NATO-allierte styrker i tilfelle krise og krig, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Rygge skal kunne benyttes som base både for amerikanske kampfly, og for allierte NATO-lands fly.

Dette gjør amerikanerne i Norge

Den første puljen med amerikanske soldater ankom Værnes og Trøndelag i januar 2017. Den gangen var det snakk om å ha 300 soldater i området. I dag er det omtrent 330 amerikanske soldater på Værnes, men nå dobles dette antallet.

Tilstedeværelsen begrunnes med basepolitikken slik den har vært praktisert siden 1949.

Det skal ikke dreie seg om å etablere en amerikansk base i Norge, men kun om trening og øving i norske militærleirer.

I mai i fjor uttalte sjefen for det amerikanske marinekorpsets styrker i Europa, general Niel E. Nelson i et intervju med nettstedet military.com at de vurderte å gjøre om Værnes til en hovedbase for amerikanske soldater i Europa.

AKTUELT NÅ