Hopp til innhold

Flere feller skal stanse neste invasjon av pukkellaks

Etter kjempeinvasjonen av pukkellaks i sommer settes vel 15 millioner kroner av i neste års budsjett til flere feller i elvene i Finnmark.

Pukkellaksdugnad i Vestre Jakobselv, juli 2021

I Vestre Jakobselv går det gjennomsnittlig opp 4000 atlanterhavslaks hvert år. I sommer ble det rapportert om over 15.000 pukkellaks i nedre del av elven. Flere tusen dugnadstimer har gått til å fjerne den ubudne gjesten.

Foto: Hanne Wilhelms / Hanne Wilhelms

– Vi har satt av 15,3 millioner kroner for å kjøpe og montere nye flyteristfeller, opplyser klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til NTB.

Pengene rekker til omkring 15 feller i like mange vassdrag. Fordelen med disse fellene er at man kan sortere ut pukkellaks og rømt oppdrettslaks fra elvene, mens stedegen fisk skånes.

Rotevatn møtte denne uken representanter fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norske lakseelver, Tanavassdragets fiskeforvaltning og Statsforvalteren i Troms og Finnmark for å høre om sommerens erfaringer.

Pukkellaks

Pukkellaks fanget i Vestre Jakobselv i år. Neste år skal tiltakene mot denne forsterkes, så ikke like mange kommer seg opp i elvene.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Laks ble øst opp

Han forteller om mange slitne frivillige som har gjort en stor innsats.

– Mange er slitne og oppgitte. De har bokstavelig talt stått og øst opp pukkellaks. Jeg var selv med og fikk se det i Munkeelva, sier statsråden.

Sveinung Rotevatn på Vossevangen 5. september 2021.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) hadde denne uken møte med lokale aktører i nord angående invasjonen av pukkellaksen.

Foto: Eivind Molde / NRK

Invasjonen av pukkellaks i Øst-Finnmark har i år vært ti ganger større enn i 2019, enda større enn ventet. 70.000 fisk er tatt opp, meldte NRK midt i august. Den svartelistede stillehavslaksen, som er satt ut i Russland, har en toårig livssyklus. Det betyr at neste invasjon først ventes i 2023.

– Neste år skal vi bruke til å montere fellene og styrke samarbeidet med de frivillige, sier Rotevatn, som har tro på at tiltakene skal virke. Om laksen ikke kan fjernes fra havet, skal det være mulig å hindre den i å gå opp i elvene for å gyte, mener han.

Lokale krefter viktige

Fangst av pukkellaks i sjøen anbefales ikke av Miljødirektoratet fordi det vil være stor risiko for å fange den atlantiske villaksen, samt sjøørret og sjørøye.

En nasjonal kompetansegruppe skal opprettes for å koordinere arbeide med å bekjempe den sterkt uønskede pukkellaksen.

– Den skal være operativ om ikke lenge, med både lokale eksperter og sentrale myndighetspersoner, sier Rotevatn til NTB.

Pukkellaksen tas opp av kummene i Vestre Jakobselv

Pukkellaksen tas opp av kummene i Vestre Jakobselv. Problemet med pukkellaksen har man spesielt merket her.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Miljødirektør Ellen Hambro har tidligere understreket hvor viktig det er at lokale tas med i planleggingen.

– Lokal kunnskap er viktig og nødvendig for å gjennomføre tiltak på riktig sted til riktig tid, sier Hambro.