Hopp til innhold

Fanget 70.000 av laksen Norge ikke vil ha

70.000 av den upopulære laksen har hittil i år blitt fanget i norske vassdrag. For en måned siden var tallet 13.000. – Jeg vil beskrive det som dramatisk, sier forsker Henrik H. Berntsen.

Pukkellaks

Pukkellaks fanget i Vestre Jakobselv i år.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Tross storstilt fiske har mange pukkellaks sluppet unna. Som i Nordreisa i Troms.

– Vi slet veldig mye fordi elva er så stor og kraftig, sier Harry Fyhn som er styreleder i Reisa Elvelag.

Hvor mange pukkellaks som har sluppet unna, og opp i Reisaelva, et av Norges viktigste laksevassdrag, har de ikke full oversikt over.

– Vi har tatt ut 1000 og har observert 1200 etter det. Så har fiskerne tatt ut 150, sier Fyhn.

– Dramatisk

Harry Fyhn, Reisa Elvelag

Harry Fyhn i Reisa Elvelag.

Foto: Privat

Myndighetene med Miljødirektoratet i spissen har satt i gang en storoffensiv for å få bukt med pukkellaksen. Det fiskes mer, men det kommer også mer pukkellaks til norske vassdrag.

Foreløpig er rundt 70.000 pukkellaks fanget i norske vassdrag. For en måned siden var tallet 13.000.

– Selv om det var forventet at det skulle komme mye pukkellaks er jeg overrasket over at det ble så mye, sier forsker Henrik H. Berntsen i Norsk institutt for naturforskning.

– Jeg vil beskrive det som dramatisk, sier han.

Reisaelva

Reisaelva har fått pukkellaksen på besøk.

Foto: Inghild Eriksen/NRK

Konsekvenser

Berntsen viser til at man ennå ikke vet hva effekten av pukkellaks i elvene er. For eksempel om det er noen titall til noen hundre pukkellaks i en større elv, ser man ikke noen store økologiske konsekvenser av det.

Henrik H. Berntsen

Henrik H. Berntsen i Norsk institutt for naturforskning er overrasket over mengden pukkellaks.

Foto: Norsk institutt for naturforskning

– Om man derimot tar Vesterelva i Nesseby, som er relativt liten elv der man får så mye som 20.000 pukkellaks. Om alle de skal gå opp og gyte i elva og dø etter gyting, og bli liggende og råtne i elva, så forventer vi at det må ha en eller annen form for konsekvenser for vår egen laksefisk, sier Berntsen.

Gyter og dør

Bare i Øst-Finnmark er 50.000 pukkellaks fanget. Det viser også at man enkelte steder har klart å hindre nesten all pukkellaks i å gyte.

– Det er spesielt elvene fra Tana og østover som er blitt prioritert fra Miljødirektoratets side, med storstilt uttak av pukkellaks. I disse elvene har man klart å hindre at i alle fall mesteparten av pukkellaksen får gytt, sier Berntsen.

Der pukkellaksen har kommet seg opp i vassdragene går det nå mot slutten. Etter en livssyklus på to år dør den etter gytetiden i august.

– Vi håper jo det ikke er så skrekkelig mye, sier Harry Fyhn i Reisa Elvelag.

– Men jeg kan jo anslå at vi ikke har sett dobbelt så mye som det vi har observert. Jeg ser ikke bort ifra at det kan være rundt 3000 pukkellaks i elva.

Ruster for invasjon

Grunneierne i Reisaelva håper å unngå dette når neste pukkellaksinvasjon ventes om to år.

– Vi har måttet prøve og feile og prøve og feile gjennom hele sesongen. Dugnadsinnsatsen har vært enorm. Nå må vi kanskje flytte dette og lage noe som er sterkere og mer permanent. Da må myndighetene inn på banen, sier Harry Fyhn.

LES OGSÅ: