Fiskeriministeren hylles av politisk konkurrent

Geir Inge Sivertsen har fått krass kritikk for at han mottok ordførerlønn samtidig som han jobbet som statssekretær. I Senja kommunestyre får fiskeriministeren både ros og støtte fra uventet hold.

Sivertsen smiler som minister

OMDISKUTERT: Geir Inge Sivertsen smilte bredt da han tok over som fiskeriminister. Den siste tiden har det stormet rundt Sivertsen, blant annet på grunn av at han fikk etterlønn fra sin tidligere jobb som ordfører samtidig som han jobbet som statssekretær.

Foto: Terje Pedersen / Scanpix

– Er det noe jeg vet, så er det at Lenvik kommune og innbyggerne fikk veldig mye ut av ordføreren sin. Han har stått på dag og natt i åtte år, sier Arnold Nilsen i Arbeiderpartiet i den nye Senja kommune.

Nilsen er også lensmann i Finnsnes lensmannsdistrikt.

Han var den største motstanderen til fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) under høstens valg, da begge kjempet om ordførervervet i Senja kommune.

– Som lensmann har han ofte ringt meg, i rollen som ombudsmann for innbyggerne. De innbyggerne han har ringt på vegne av har vært de svake og de utsatte, og han har spurt om jeg kan hjelpe. Det har vært så godt å få de telefonene, sa Nilsen fra talerstolen om mannen det har blåst rundt den siste tiden.

Arnold Nilsen og Rolf Bjørnar Tøllefsen.

TAKK: Flere lokalpolitikere takket Arnold Nilsen for innlegget sitt. Her er det Høyrepolitiker Rolf Bjørnar Tøllefsen som viser sin takknemlighet.

Foto: Arild Moe / NRK

Geir Inge Sivertsen var ordfører i Lenvik i åtte år, før han i november fikk jobben som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartement. I januar ble Sivertsen utnevnt som fiskeriminister.

Tidligere denne måneden ble det kjent at Sivertsen mottok 120 000 kroner i etterlønn for jobben sin som ordfører, samtidig som han jobbet som statssekretær.

Etterlønnen ble innvilget av kommunestyret i Senja 11. desember i fjor. Men ifølge kommuneloven kan ikke kommunestyrer gi folkevalgte ettergodtgjørelser uten at det avkortes krone for krone for annen inntekt.

Etter loven skulle da det Sivertsen tjente i jobben som statssekretær ha blitt trukket fra etterlønna fra Senja kommune. Det ble ikke gjort, og Sivertsen fikk dobbelt betalt i en periode.

Torsdag ble saken diskutert kommunestyret i Senja kommune. Da tok fiskeriministerens argeste konkurrent i tiden som kommunepolitiker Sivertsen i forsvar.

Arnold Nilsen i kommunestyret i Senja

ENGASJERT: Det var under behandlingen saken om å gi kontrollutvalgets oppdrag om å se på hele etterlønnsbråket, at Arnold Nilsen fant grunn til å hylle tidligere Lenvikordfører Geir-Inge Sivertsen.

Foto: Arild Moe / NRK

Mener det var riktig

Nilsen mener kommunestyret har tolket kommuneloven riktig i spørsmålet om Sivertsen, og de tre andre ordførerne i kommunene som ble slått sammen til Senja kommune, skulle få etterlønn.

Han tolker loven dit hen at den som har en bedre betalt ordførerjobb, som går over til en litt dårligere betalt jobb, kan gjøre krav på det som til slutt blir mellomlegget.

– Så slik jeg forstår det hadde alle de fire ordførerne rett til å søke om etterlønn, sier Nilsen, som mener at Geir Inge Sivertsen faktisk hadde rett på dobbelt lønn. Dog ikke så mye som 120 000 kroner.

Ifølge Dagbladet fikk Sivertsen 1 024 000 kroner i lønn som ordfører og 994 000 i lønn som statssekretær. Det er en differanse på 30 000.

– Ut fra det skulle han hatt 3 750 kroner for de ukene vi hadde vedtatt at han skulle hatt ettergodtgjørelse. Mulig det ikke er etisk å søke på det, men hvis det er loven sier, så må vi følge loven ned til siste krone, sier Nilsen.

– Mye tyder på at vedtaket er rett etter loven. Problemene har oppstått etter at man har kommet i skade for å gjøre feil i selve oppgjøret, utdyper Nilsen etter kommunestyremøtet.

Jasmin Agovic Nordaas fra Senjalista er av en helt annen oppfatning.

Skal undersøkes

– Min tolkning er at vedtaket om å gi Sivertsen etterlønn er ulovlig, i og med at det ikke presiserer dette med avkorting. Det har jeg ment siden dag én, sier Nordaas.

Geir Inge Sivertsen sier at han burde stanset avtalen, og har nå betalt tilbake de 120 000 kronene han fikk i etterlønn.

Videre skal kontrollutvalget i Senja kommune se på saken.

– Jeg har ingen problem med at noen er uenig med meg, så får vi se om jeg tar feil, sier Nordaas.

Jasmin Agovic Nordaas fra Senjalista

UENIG: Jasmin Agovic Nordaas fra Senjalista mener behandlingen av spørsmål om etterbetaling til Geir Inge Sivertsen og de tre andre ordførerne strider mot kommuneloven.

Foto: Arild Moe / NRK

Nyheter fra Troms og Finnmark

Oda Viken

Få med deg kveldens Nordnytt med Oda Viken

Få med deg kveldens Nordnytt med Oda Viken