Hopp til innhold

– Burde stanset avtalen da jeg hadde muligheten

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen legger seg flat for kritikken, sier han har annullert avtalen med Senja kommune, ført pengene tilbake på kommunens konto og søkt om permisjon fra fylkestinget.

Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen under Skreifestivalen 2020 på Myre.

– Når det kommer til etterlønnsavtalen har jeg sagt flere ganger at det var klossete og dumt av meg at jeg ikke lot være å inngå den da jeg hadde tiltrådt som statssekretær. Det ble helt feil, og det har jeg i dag ryddet opp i, sier Sivertsen.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Ja, nå har jeg ryddet opp, sier fiskeriminister Geir Inge Sivertsen.

Han står på hurtigbåtkaia i Tromsø og har nettopp kommet til byen etter å ha vært hjemme i Senja kommune.

Statsminister Erna Solberg sa mandag ettermiddag at det var nettopp derfor han hadde reist hjem til det som var hjemkommunen Lenvik før sammenslåingen: for å rydde.

– Jeg har brukt dagen i dag på å få si det jeg signaliserte også for en uke siden. At denne etterlønnsavtalen som var feilaktig inngått, som er mitt ansvar, burde jeg ha stoppet allerede i november når jeg hadde muligheten. Den har jeg nå fått annullert og den finnes ikke lengre, sier Sivertsen.

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen sier han har vært hjemme på Senja for å ordne opp.

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen sier han har vært hjemme på Senja for å ordne opp.

– Avtalen finnes ikke lenger

Det var i begynnelsen av november at daværende Lenvik kommunes ordfører Geir Inge Sivertsen ble utnevnt til statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

Da kommunen opphørte og eksistere ved nyttår, søkte og fikk Sivertsen 120.000 kroner i etterlønn for jobben som ordfører samtidig som han hadde full lønn som statssekretær.

Sivertsen har selv tidligere kalt søknaden om etterlønn en glipp.

– Jeg har nå også betalt tilbake det som var utbetalt i etterlønn i januar og halve februar, slik etterlønnsavtalen la opp til. Jeg har i tillegg også fått søkt om permisjon fra vervene som fylkestingsrepresentant, sier han til NRK mandag kveld.

Ifølge Aftenposten og VG skal Sivertsen også ha mottatt godtgjørelse som folkevalgt i fylkestinget for Troms og Finnmark samtidig som han har vært statssekretær og statsråd.

Sivertsen har mottatt mer enn 25.000 kroner for vervet fra oktober til desember i 2019, og mer enn 27.000 kroner i perioden januar og februar i år.

Det siste til tross for at fylkestinget ikke har hatt ett eneste møte så langt i år.

Etter at Aftenposten tok kontakt, ringte Sivertsen til fylkeskommunen for å be om at søknaden om permisjon fra fylkestinget skulle gis tilbakevirkende kraft og gjelde fra og med 24. januar. Ifølge avisen skal han også ha sagt seg villig til å betale tilbake penger som er utbetalt etter dette.

Erna solberg bør be Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen om å gå, mener Rødt-lederen

Erna Solberg bør be fiskeriminister Geir Inge Sivertsen om å gå av, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes

Foto: Terje Pedersen

– Klossete og dumt gjort

Geir Inge Sivertsen sier mandag kveld at han har annullert avtalen som ble inngått med Senja kommune, ført pengene tilbake på kommunens konto og søkt om permisjon fra fylkestinget. Permisjonssøknaden vil bli behandlet når fylkestinget møtes i mars.

– Mange mener dette vitner om dårlig dømmekraft. Hva mener du?

Jeg er ikke uenig i det. Når det kommer til etterlønnsavtalen har jeg sagt flere ganger at det var klossete og dumt av meg at jeg ikke lot være å inngå den da jeg hadde tiltrådt som statssekretær. Det ble helt feil, og det har jeg i dag ryddet opp i, sier Sivertsen.

– Rød Ungdom anmelder deg og Sosialistisk Venstreparti vil ha hele etterlønnsavtalen gransket. Hva sier du til det?

– Jeg forstår at man reagerer på det man oppfatter som en urettmessig avtale. Det er et system som er etablert for folkevalgte som trer ut av verv som enten ikke har noen full jobb eller andre verv å gå til. Det skal jo ikke være en dobbeltlønnsavtale. Om man vil granske den må man gjerne gjøre det, men jeg skulle stoppet den i november.

– Jeg vil selvsagt beklage. Jeg hadde ingen ønsker om at dette skulle skje. Men jeg må ta ansvaret selv for det som er gjort, og dermed også ansvaret for å rydde opp. Det mener jeg at jeg har gjort i dag, sier Sivertsen.

lenvik

Erna Solberg (H) sier avtalen med fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) var klar på at han skulle ut av alle styrer han satt i da han gikk inn i regjeringen.

Foto: Arild Moe / NRK

Hadde rett til dobbelt lønn

Statsminister Erna Solberg sa mandag ettermiddag at hun har full tillit til statsråden.

– Man gjør feil, rydder opp og så får alle bruke de adjektivene de vil. Tror jeg han er en god fiskeriminister for Norge? Ja, jeg tror han er en god fiskeriminister, sier hun.

Det at Fiskeriministeren mottok dobbelt lønn i en periode ser hun ingen feil ved:

–Han gjorde to jobber på det tidspunktet. Vi visste at han måtte være mye der som ordfører den første tiden som ble statssekretær.

– Fortjente han dobbeltlønn?

– Han hadde rett til lønn i begge jobbene han gjorde.

– Er det da greit at en statssekretær i din regjering også har en annen jobb?

–Det vil jeg ikke anbefale. Men dette var en spesiell situasjon fordi han skulle avvikle en ordførerjobb to måneder etterpå, poengterer Solberg.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark