Hopp til innhold

Anket fem års fengsel til lagmannsretten – frikjent for menneskehandel og voldtekt

Mannen fra Øst-Finnmark ble dømt i tingretten, tross mange huller i forklaringen til offeret. Nå har lagmannsretten frifunnet ham på begge punkter.

Tinghuset

FRIKJENTE: Hålogaland lagmannsrett satte en strek over dommen der finnmarkingen ble dømt til fem år og åtte måneders fengsel.

Foto: Petter Strøm / NRK

Dermed er et to års mareritt er over for finnmarkingen i 50-årene. Onsdag kveld gikk han ut på Facebook og takket venner og familie for omtanken og støtten i den vanskelige tiden.

– Jeg vil si det er en stor lettelse at denne dommen fra lagmannsretten er en enstemmig frifinnelse, skriver han i en melding til NRK.

Kvinnen som anmeldte ham, kom til Norge fra Sør-Amerika sommeren 2018. De to hadde truffet hverandre på et dating-nettsted. I en melding omtalte mannen henne som «min vakre fremtidige hustru».

Han hadde også forespeilet henne deltidsjobb i en bedrift der han hadde en ledende rolle.

Dømt i tingretten

Kvinnen forklarte i avhør at de først hadde frivillig sex, men at dette ble stadig mer motvillig fra hennes side. Ved minst to tilfeller mente hun at hun var utsatt for regulære voldtekter.

Da saken gikk for Øst-Finnmark tingrett, hamret forsvarer Bjørn André Gulstad løs på det han mente var selvmotsigelser i kvinnens forklaring.

– Hun lyver dere rett i trynet, sa Gulstad.

Tingretten trodde likevel på henne.

De mente at hun var lokket til Norge med falske løfter og holdt i en tvangspreget situasjon. Dermed dømte de mannen for både voldtekt og menneskehandel.

Straffen ble satt til fem år og åtte måneders fengsel. Mannen anket med en gang.

Nå har lagmannsretten snudd opp ned på alt.

Tor Børge Nordmo

Tor Børge Nordmo var aktor da saken gikk i lagmannsretten.

Foto: Petter Strøm / NRK

Ikke troverdig

Retten legger vekt på at kvinnens forklaringer ikke stemmer med meldinger som er sendt mellom de to.

I avhør har hun forklart seg om 20 uønskede seksuelle hendelser, og at det var frivillig sex kun den første uka.

Men utskriften av dialogen mellom de to viser noe helt annet. Hun tok nemlig initiativet til sex også senere.

Fire av meldingene som retten mener er avslørende, hadde kvinnen slettet. De ble gjenopprettet under etterforskningen.

Kvinnen forklarte at hun brukte sex for å blidgjøre den tiltalte, men blir ikke trodd.

– Det er lite troverdig at fornærmede skulle ha sendt slike meldinger noen dager etter at tiltalte skal ha begått grove overgrep mot henne, skriver retten.

De legger også vekt på at kvinnen har skiftet forklaring. Viktige momenter som dukket opp i rettssaken, ble ikke nevnt i avhørene.

De mener at hun også ville gjort mer for å komme seg bort fra bygda tidligere dersom hun virkelig var utsatt for gjentatte og grove seksuelle overgrep.

Aktorene John-Kåre Olsen og Lisa Moon Sneve

Aktorene John-Kåre Olsen og Lisa Moon Sneve da saken var oppe i Øst-Finnmark tingrett.

Foto: NRK

Ikke menneskehandel

Lagmannsretten slår fast at kvinnen jobbet for lav lønn og uten arbeidstillatelse. Hun manglet penger og kunne ikke språket. Det er kritikkverdig, men ikke tvangsarbeid, mener dommerne.

Kontakten mellom partene var av svært seksuell karakter. Fornærmede kom helt frivillig til Norge med håp om et bedre liv, bemerker retten.

Kvinnen ville dra videre til Sveits hvis det ikke fungerte i Øst-Finnmark. Hun kunne bevege seg fritt og hadde full tilgang til PC og mobil.

Mannen ble dermed frikjent også på punktet om menneskehandel.

Retten kommer imidlertid fram til at kvinnen har jobbet noe mer enn hun fikk betalt for. Tiltalte var ansvarlig for at hun ikke hadde ordnede forhold i bedriften. Derfor må han personlig svare for snaut 27.000 kroner i utestående lønn.