Dømt for voldtekter og menneskehandel – anker umiddelbart

En finnmarking i 50-årene er dømt til fem år og åtte måneders fengsel for voldtekt og menneskehandel. Mannen mener kvinnen har løyet – og varsler anke.

Aktorene John-Kåre Olsen og Lisa Moon Sneve

IKKE STRENGE NOK: Aktorene John-Kåre Olsen og Lisa Moon Sneve ba om fem år og seks måneders fengsel for finnmarkingen, men retten skjerpet straffen ytterligere.

Foto: NRK

Mannen ble kjent med kvinnen fra Sør-Amerika på nettet. «God dag, min vakre fremtidige hustru», skrev han, og lokket henne til Finnmark med løfter om jobb.

I dag slår Øst-Finnmark fast at kvinnen er utnyttet både økonomisk og seksuelt. Finnmarkingen er funnet skyldig i to voldtekter, ett voldtektsforsøk og menneskehandel.

Sa han var direktør

De to opprettet kontakt i april 2018. På chatten utga mannen seg for å være direktør i en lokal bedrift, og han lovet kvinnen jobb. I august samme år fløy kvinnen til Europa og Finnmark for å bo og jobbe hos mannen.

Hensikten var å ha et seksuelt forhold. De første dagene hadde hun også frivillig sex med ham, kom det fram av hennes forklaring i retten.

Deretter sprikte forklaringene. Den tiltalte mannen hevdet at det aldri hadde vært noe annet enn frivillig sex. Han sa også at kvinnen var den som oftest tok initiativet.

Kvinnen hevdet derimot at hun var tvunget til å utføre oralsex, og at han ved en anledning skal ha forsøkt å trenge inn i henne med en enorm dildo.

Ifølge hennes forklaring har mannen revet henne i håret og truet med å brenne henne med en sigarett.

Hun forklarte at hun ikke fikk lønn som lovet for jobben hun gjorde i bedriften mannen var tilknyttet. I tillegg ble hun presset til å utføre husarbeid.

Diskuter aldri med meg. Jeg er sjefen i huset og mitt ord er loven her. Du gjør det jeg sier at du skal gjøre uten å stille spørsmål. Skjønner du?

Tiltalte i tekstmelding til fornærmede

Mente kvinnen løy

Kvinnens troverdighet var et sentralt tema under rettssaken. Forsvarer Bjørn André Gulstad boret i det han mente var mange feil, selvmotsigelser og åpenbare dramatiseringer i forklaringene hennes.

Tiltalte mente hun hadde et åpenbart økonomisk motiv for å snakke usant. En erstatning etter norsk rettspraksis ville være som en lottogevinst, sa advokaten hans.

Retten aviser at hun hadde slike planer:

«Slik retten ser det, hadde ikke fornærmede, med sin bakgrunn, noen forutsetninger for å kjenne til muligheten til å søke voldsoffererstatning», heter det.

Trodd av retten

Dommerne mener derimot at kvinnen har snakket sant om selve overgrepene. I dommen er det listet opp åtte eksempler på motstridende forklaringer, men det velger retten å se bort fra:

De mener feilene kan forklares med at de første politiavhørene bare er skrevet ned som sammendrag. Det kan også ha vært unøyaktigheter i tolkningen til spansk.

Feilene gjelder mindre viktige detaljer. Derimot har kvinnen forklart seg uten motsigelser om selve overgrepene, mener dommerne.

De finner også støtte i tekstmeldinger som er sendt mellom mannen og kvinnen.

Vil anke

Dommen mot finnmarkingen vil bli anket til lagmannsretten, sier Alexander Nyheim Jenssen, den andre av de to forsvarerne.

Han mener retten har gjort en grunnleggende feil i vurderingen av kvinnens troverdighet.

– Det skal ikke være slik at retten forsøker å bortforklare at fornærmede har forklart seg uriktig flere steder, sier Jenssen.

Hvis retten mener selvmotsigelsene skyldes tolkefeil, må det bevises at det faktisk har vært feil i tolkningen. Det er ikke noe retten bare kan anta, sier advokaten.

Dommen

Straffen er på fem år og åtte måneders fengsel. To måneder gjelder et tilfelle av dokumentfalsk som ikke har noen sammenheng med kvinnen.

Selv om retten tror kvinnens overgrepshistorie, tror de ikke på opplysningene om hvor mye hun har jobbet. De legger til grunn snaut halvparten av timetallet når de beregner erstatningen for manglende lønn til 25.000 kroner.

Kvinnen er også tilkjent 175.000 kroner i oppreisning.