Tidligere festivalleder og tidligere presidentrådgiver politianmeldt

Stiftelsestilsynet ber politiet etterforske Samisk filmfestival. Regnskap er ikke blitt godkjent siden 2006.

Samisk Filmfestival

Snøkinoen var en del av Samisk filmfestival i Kautokeino.

Foto: Jan Gunnar Furuly/Aftenposten / Scanpix

Ann-Irene Buljo

Ann-Irene Buljo var tidligere styreleder i Samisk filmfestival.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK
Bjarne Store Jakobsen

Bjarne Store-Jakobsen var tidligere styremedlem i Samisk filmfestival.

Foto: Sara Beate Eira / NRK
Per Ole Sollie

Seniorrådgiver Per Ole Sollie i Stiftelsestilsynet.

Foto: Lotteri- og stiftelsestilsynet

– I januar fikk vi løfter om at det skulle ordnes opp, og i april sendte vi purring. Fortsatt har det ikke skjedd noe. Derfor har vi dessverre blitt nødt til å anmelde festivalen til politiet, sier seniorrådgiver Per Ole Sollie i Stiftelsestilsynet.

– En politianmeldelse er alvorlig

Redaksjonssjef Ann-Irene Buljo i NRK Sápmi var styreleder i stiftelsen Samisk filmfestival i Kautokeino fra 2008 til april 2010.

Tidligere politisk rådgiver for sametingspresidenten, Bjarne Store-Jakobsen, var styremedlem i stiftelsen.

Begge er nå en del av anmeldelsen til Stiftelsestilsynet.

– Vi ber politiet om å se på mulige brudd på bokføringsloven og regnskapsloven. Stiftelsen har ikke levert inn regnskap siden 2006. Stiftelsestilsynet ser alvorlig på dette. En politianmeldelse taler for seg selv, sier Sollie til NRK.

NRK avdekket allerede i januar at tilsynet vurderte anmeldelse . Etter dialog med gjenværende styrerepresentanter, stilte tilsynet saken i bero.

– Det er Stiftelsestilsynet sin oppfatning at det er grunn til å mistenke flere av styrets medlemmer for mulige straffbare forhold i forbindelse med sine handlinger og unnlatelser, heter det i anmeldelsen som nå er sendt til Vestfinnmark politidistrikt.

– Belastende

Ann-Irene Buljo synes det er svært urovekkende at filmfestivalen anmeldes.

– Jeg har skjønt at det nye styret er kommet på plass og at ting skulle være i orden. Jeg kjenner ikke til detaljene, og må derfor undersøke hvorfor det likevel ikke er slik, sier hun til NRK.no.

Buljo sier hun burde ha påsett at alt var i orden da hun fratrådte i 2010.

– Men ettersom jeg begynte i en ny jobb så kunne jeg ikke sitte i styret. Det var derfor ikke mulig å gjøre noe i forhold til festivalen. Dette ble styret informert om, sier hun.

En politianmeldelse er ikke det Buljo hadde håpet på etter at eierne arbeidet med å få brakt i orden regnskapene.

– Selvfølgelig er det belastende. Det går jo også utover festivalen i seg selv. Jeg vet jo at festivalen er ledet på riktig måte, sier hun.

Ann-Irene Buljo mener dette ikke vil ha noe å si for jobben hennes.

– Der ser jeg ingen sammenheng. Dette gjelder forhold som ikke hører inn under NRK.

– Gjorde ikke jobben sin

Bjarne Store-Jakobsen beklager at det endte med politianmeldelse.

– Jeg har brukt mye tid på å få ryddet opp i dette. Det dreier seg om ting som delvis har skjedd før min tid som styremedlem, sier han til NRK.

Ifølge Store-Jakobsen har et regnskapsbyrå nå fått regnskapene på plass. Han vet ikke hvorfor dette ikke er sendt til Stiftelsestilsynet.

Han har denne oppfatningen av regnskapsrotet:

– De som har hatt styringen med dette, har ikke gjort jobben sin. Det har vært vanskelig å finne bilag og å få oversikt. Dette er noe som har vært et problem helt fra starten av. I første rekke er dette styreledernes ansvar og de som har vært produsenter, sier han.

Bjarne Store-Jakobsen ser ingen grunn til å frykte en politietterforskning.

– Jeg regner med at når dokumentasjonen kommer til Stiftelsestilsynet, så vil det ordne seg, sier han.

Ann-Irene Buljo mener dette er bakgrunnen for problemene med regnskap.

– Årsaken er at det har vært vanskelig å få på plass et styre som kunne godkjenne regnskapene. I tillegg har eierne hatt problemer med å finne nye styrerepresentanter når folk har forlatt styret, sier hun.

Fikk tilskudd fra Sametinget

Selv om Samisk filmfestival ikke hadde godkjente regnskap over flere år, fikk den likevel tilskudd fra Sametinget.

I desember i fjor sendte Sametinget krav om å få tilbakebetalt om lag 350.000 kroner.

I anmeldelsen sier Stiftelsestilsynet at man legger til grunn at det her er mistanke om en totalt manglende regnskapsføring og bokføring.

– En slik neglisjering av lovmessige plikter over et slikt tidsrom må også ses på som en grov overtredelse, mener tilsynet.