Separate papirutgaver – felles nettavis

Finnmark Dagblad, Finnmarken og Finnmarksposten skal fortsatt ha egne papirutgaver, men en felles nettavis.

Finnmarksaviser

Finnmarken og Finnmark Dagblad skal spare 12 millioner kroner de neste årene.

Onsdag var det styremøter i både Finnmark Dagblad og Finnmarken. Begge styrene går inn for at avisene skal komme ut som egne papirutgaver.

– Styret i Finnmark Dagblad har vedtatt å inngå et samarbeid med Finnmarken og Finnmarksposten med henblikk på å etablere en felles organisasjon, på grunn av felles toppledelse, sier redaktør i Finnmark Dagblad, Sverre Joakimsen.

Det skal fortsatt lages papiraviser, men med en felles nettavis for hele fylket.

– Det skal være separate papirutgaver for de tre avisene, men en felles sterk digital utgave. I første rekke en felles digital utgave for Finnmark Dagblad og Finnmarken, sier Joakimsen til NRK.

Finnmark Dagblad

Redaktør Sverre Joakimsen (t.v.). Her sammen med Sjalg Jensen (t.h) og Stian Eliassen.

Foto: Jan Harald Tomassen

Må redusere med opp til 13 årsverk

Styrene i de to avisene har besluttet at prosessen med å samle både de redaksjonelle og kommersielle ressursene i avisene Finnmark Dagblad, Finnmarken og Finnmarksposten skal gå videre.

Utgangspunktet er at den totale bemanningen skal reduseres med 11 til 13 årsverk.

– Vi har vedtatt å gå videre i en prosess som resultat av store endringer i annonsemarkedet og i leservanene til folk. Det er store kostnader som må spares inn, og rammen i den prosessen tilsier en nødvendig bemanningsreduksjon på 11–13 årsverk, sier Joakimsen.

Han forteller videre at de håper å få gjennomført dette frivillig.

– Det er gitt tilbud om sluttpakker og gavepensjon til ansatte, forteller redaktøren i Finnmark Dagblad.

Skuffet klubbleder

Avisa Finnmarken med hovedkontor i Vadsø har vært selvstendig avis i 115 år, men nå kan avisa altså bli den første som blir slått sammen i Amedia av sparehensyn.

Klubbleder i Finnmarken, Anniken Sandvik, er svært skuffet over styrevedtaket.

– Jeg er redd for at det vil bety et mindre relevant produkt både i øst og i vest. Jeg registrerer at man legger opp til økt lokaljournalistikk i mer tilstedeværelse, men jeg er lurer på hvordan det skal la seg gjøre i praksis, når det hele er tuftet på kutt, sier Sandvik.

Redaktør i Finnmarken, Gard Michalsen mener omleggingen er nødvendig.

– Den svikten vi har sett på papirannonsering i første kvartal 2014 er nok dessverre bare starten. Jeg tror nok det kommer til å bli verre i årene som kommer. Den viktigste jobben vi gjør nå er å ruste oss for å lage et godt digitalt produkt og ha vekst digitalt, sier Michalsen til NRK.