Hopp til innhold

Fastlegekrise over hele landet

Leah (6) må reise 60 mil for legesjekk, men hennes situasjon er ikke unik. Fastlegeordningen er i krise, ifølge legene selv.

Leah (6) og fastlege-Norge

Antall kommuner som melder om rekrutteringsproblemer er mer enn firedoblet siden sommeren 2017. Stadig flere pasienter, må i likhet med Leah (6), vente i flere måneder på å få tildelt fastlege.

Foto: Erlend Hykkerud/faksimile/NRK/legeforeningen.no

– Det er for tiden en nasjonal utfordring å rekruttere og stabilisere fastleger, sier fastlege og leder av lokalt samarbeidsutvalg (LSU) i Alta, Irene Leinan.

701 pasienter stod på venteliste i Alta kommune i midten av april. NRK fortalte nylig historien til én av dem: Seks år gamle Leah må reise til sammen 60 mil tur–retur når hun trenger undersøkelse. Hun har ventet i over fire måneder på å få tildelt fastlege.

Slik er virkeligheten til stadig flere pasienter i Norge.

Omfattende problem i hele landet

– Historien til Leah er dessverre ikke unik. Som tilflytter i ny kommune vil man gjerne oppleve å måtte vente lenge på å få en fastlege, sier Paul Olav Røsbø, som er leder i Finnmark legeforening.

Han forklarer at selv om legene har færre pasienter per liste enn tidligere, jobber de like mye som før. Det har blitt mer arbeid per pasient.

Det er kommunene som styrer fastlegeordningen og som skal sørge for at det er nok fastleger. Røsbø mener de trenger en bedre situasjonsforståelse.

Han trekker blant annet frem at fra mars 2017 er spesialisering i allmennmedisin obligatorisk for alle leger i allmennpraksis. Det gir en del obligatorisk fravær.

– Arbeidsgiver må få bedre oversikt over legers utfordringer og tidsbruk, for å bedre beregne hvor mange hjemler det er behov for i den enkelte kommune, sier Røsbø.

Paul Olav Røsbø

Paul Olav Røsbø tror kommunene ikke helt har oversikten over hvor mange fastleger de faktisk trenger.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Alarmerende utvikling

Den norske legeforening har bedt kommunene selv om å vurdere hvordan det står til med rekrutteringen av fastleger. Resultatet er nedslående. Antall kommuner som melder om rekrutteringsproblemer er mer enn firedoblet siden sommeren 2017.

– Det er svært alvorlig at kommunene ikke klarer å rekruttere unge leger til gode fastlegehjemler, og nå merker pasientene det, sier presidenten i legeforeningen, Marit Hermansen.

Hun sier at fastlegeordningen er underfinansiert og påpeker at fastleger jobber 55 timer i uken. Da er det er snakk om gjennomsnitt. Hermansen mener man har kommet inn i en negativ spiral som er vanskelig å snu.

Kommunenes utfordringer med rekruttering har akselerert det siste året, og nå krever Legeforeningen at myndighetene kommer på banen:

– Nå må helseminister sende ut et tydelig signal til unge som interesserer seg for allmennmedisin om at det er et trygt yrkesvalg, sier Hermansen.

fastlegekrise

Slik beskriver kommunene sin situasjon. Jo rødere farge, jo større rekrutteringsproblemer.

Foto: den norske legeforening

Fastlegeordningen evalueres

Helse- og omsorgsdepartementet har gått i gang med både kortsiktige og langsiktige grep som skal bedre forholdene. Fastlegeordningen gjennomgår en omfattende evaluering som skal munne ut i en handlingsplan.

Fra 2021 vil man se en varig endring i hverdagen for både fastleger og pasienter, ifølge statssekretær Maria Jahrmann Bjerke.

– Vi må ta oss tid til å identifisere de største utfordringene og drøfte hvordan vi skal løse dem før vi endrer en ordning som betyr så mye for så mange, sier Bjerke.