Hopp til innhold

Irettesatt av Fylkesmannen i Troms og Finnmark – får ikke stenge skolene

Fredag informerte Troms og Finnmark fylkeskommune at alle videregående skoler i fylket skulle gå over til digital undervisning på grunn av økt smitte. Nå setter Fylkesmannen ned foten.

TRUSLER MOT SKOLE I TROMSØ

Troms og Finnmark fylkeskommune får ikke stenge videregående skoler som planlagt. Her fra Kongsbakken videregående skole.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Vi har kommet frem til at det juridiske grunnlaget for en sånn beslutning ikke er helt på plass etter henhold til smittevernloven og covid-19-forskriftene.

Det sier assisterende Fylkesmann i Troms og Finnmark, Bård Magne Pedersen til NRK.

I utgangspunktet bestemte Troms og Finnmark fylkeskommune at alle skolene i fylket skulle gå over til digital undervisning i minst to uker.

Pedersen forteller at etter deres syn, og Fylkesmannen, vil en slik beslutning begrense aktivitetene i skolene betydelig, og det vil få store konsekvenser for elevene i fylket.

– Vi har vært i tett dialog med fylkeskommunen Troms og Finnmark i løpet av helgen, og vi har presisert at det er kommunen som har myndighet til å gjøre en sånn beslutning og ikke fylkeskommunen alene.

Det er kommunen og smittevernoverlege i kommunen som bestemmer hvilke tiltak som skal gjøres på de ulike skolene.

– Vi har anbefalt fylkeskommunen og skolene om å ha dialog med hjemmekommunene for å vurdere tiltak fremover. Det er nok behov for å gjøre litt forskjellige tiltak avhengig av situasjonen i den enkelte skolen og kommunen, sier Pedersen.

Fylkeskommunen snur

– Vi har endra beslutningen vår på bakgrunn av den vurderinga som Fylkesmannen har gjort, og avslutter tiltaket som vi hadde tenkt å starte med fra mandagen av.

Det sier divisjonsdirektør for kompetanse og næring i Troms og Finnmark fylkeskommune, Børre Krudtå.

– Vi vurderte at vi hadde anledning for å innføre delvis digital opplæring, men det har vi ikke og det er fint å få avklart. Dermed iverksetter vi ikke det tiltaket.

Krudtå forteller at det er rundt 3700 elever i Troms og Finnmark som er rammet. Enten i form av å være i karantene, eller at kommunale smittemyndigheter har anbefalt en delvis digital og delvis tilstedeværelse på skolen.

– Vi har 8000 elever totalt så det er ikke langt unna halvparten av elevene som allerede har tiltak rundt seg.

Les nederst i saken hva Helsemyndighetene sier om saken.

Mener elever ikke blir hørt

– Jeg mener elever ikke blir hørt i slike saker. Det er mange elever som er bekymret, men det er det ingen som skriver om.

Det mener Christian Giæver fra Nord-Troms Unge Høyre. Han er elev ved Nord-Troms videregående skole, og mener det har store konsekvenser ved å skifte beslutning på denne måten.

– Jeg syns det er dumt å endre vedtaket. På skolen min har vi elever fra hele fylket som ble sendt hjem fredag. De må nå komme tilbake og det betyr at alle som kommer langt unna kan ha med seg smitte, sier Giæver.

Christian Havnnes Bergfald Giæver

Christian H.B. Giæver mener det var helt rett beslutning av fylkeskommunen å skulle stenge ned skolene.

Foto: PRIVAT

– Ulovlig vedtak

Ordføreren i Bardu, Toralf Heimdal, skrev fredag kveld en e-post til alle ordførerne i Troms og Finnmark hvor han ba om å støtte en protest mot fylkeskommunens avgjørelse om å stenge skolene.

– Jeg trodde ikke det jeg leste da pressemeldinga kom, for dette er jo et ulovlig tiltak, sier Heimdal lørdag ettermiddag.

Det at Fylkesmannen nå har satt en stopper for stenginga er han ikke overraska over.

– Her har fylkeskommunen gjort et vedtak som ikke er i henhold til kommuneloven og smittevernloven. Jeg er veldig overraska over at de ikke har kompetanse på dette området her.

Toralf Heimdal, ordfører i Bardu

Ordføreren i Bardu kommune forstod ikke hvorfor områder uten smitte måtte stenge skolene.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Heimdal viser til deres egen håndtering da en lærer ved Setermoen skole fikk påvist smitte. Folkehelseinstituttet har denne uken hatt et eget team i Bardu kommune etter stor smittepågang.

– De ga tydelig beskjed om at tiltakene kommunen gjør må være målrettet og smittevernfaglig begrunnet.

– Vi kunne ikke stenge en skole fordi en av de ansatte var smittet. Vi tok ut en klasse og gjennomførte noe digital undervisning siden flere av lærerne var nærkontakter. Neste uke er det full drift på skolen igjen, sier Heimdal.

Divisjonsdirektør for kompetanse og næring i Troms og Finnmark fylkeskommune, Børre Krudtå, vil ikke kommentere Heimdal sine uttalelser.

Regional stengning er feil

Helsemyndighetene sier nå at det ikke er nødvendig med hjemmeskole for alle videregående skoler. De presiserer at det bare er kommuner hvor smitten er høy at elever kan få digital undervisning.

– Nå er vi opptatt av å skape en felles forståelse av hva de ulike tiltaksnivåene i forhold til skolene er. Og at røde tiltaksnivået bare skal benyttes hvor det er høy smitte, sier direktør i Utdanningsdirektoratet, Hege Nilssen.

Nilssen understreker at de er opptatt av at rødt tiltaksnivå ikke skal benyttes som et generelt forebyggende tiltak da det er viktig for barn og unge å ha skolen som en fysisk arena.

Det er direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog enig i.

– Vi ser at en del har oppfattet at vi kanskje anbefaler at flere kan gå i rødt nivå, og det gjør vi ikke. Dels fordi vi ikke tror det er mye smitte på videregående skoler, og dels fordi det er andre tiltak i samfunnet som har større betydning og må være prøvd ut først, sier Guldvog.

BJØRN GULDVOG advarer unge mot å klemme for mye

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog mener det er viktig å ikke bruke rødt nivå som et forebyggende tiltak mot smitte.

Foto: Terje Pedersen