Ordfører maner til opprør mot skolestenging

Ordføreren i Bardu kommune skjønner ikke hvorfor områder uten smitte må stenge videregående skoler. Utdanningsdirektoratet er kritisk til at videregående skoler går over til digital undervisning.

Toralf Heimdal, ordfører i Bardu

Toralf Heimdal, ordfører i Bardu kommune er kritisk til digital undervisning.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Hvorfor skal Nord-Troms videregående skole stenges når de ikke har smitte i regionen?

Spørsmålet kommer fra Toralf Heimdal, ordfører i Bardu kommune. Han sendte fredag en e-post til alle ordførerne i Troms og Finnmark.

I e-posten ber han de andre ordførerne om å støtte en protest mot avgjørelsen om å stenge alle de videregående skolene i Troms og Finnmark.

Alle skolene i fylket skal gå over til digital undervisning i minst to uker.

Ordføreren mener de negative effektene ved sist nedstenging var store. Mange elever slet med psykisk helse, sier han.

– De oppsøkte kommunale hjelpeapparatene for å få hjelp, sier Heimdal.

Han mener også at det var store mørketall på det området.

– En bred nedstenging av videregående skoler skal være smittevernfaglig begrunnet, sier han.

Han mener stengingen ikke har en god nok grunn.

– Hvis det er smitte på et sykehjem i Hammerfest stenger du ikke sykehjem i hele regionen, sier han.

Utdanningsdirektoratet kritisk

Utdanningsdirektoratet er kritisk til at Viken og Troms og Finnmark i hovedsak innfører hjemmeundervisning i de videregående skolene fra neste uke.

Troms og Finnmark fylkeskommune har bestemt at undervisningen vil foregå digitalt i minst to uker framover.

– Vi har utviklet en smittevernveileder for barnehager og skoler med tiltak på ulike nivåer, og den er laget med sikte på å holde skolene og barnehagene åpne.

Det sier direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet til NTB.

Nilssen sier at rødt nivå ikke er er det samme som stenging.

Hege Nilssen

Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet er kritisk til skolestenging.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Unngå stenging

Rødt tiltaksnivå er for å unngå stenging, mener direktøren.

Hun sier at beslutningsmyndigheten ligger lokalt. Men Utdanningsdirektoratet er opptatt av å være tydelig på hvilke regler som faktisk gjelder i denne situasjonen.

– Det er rett og slett ikke anledning til å bruke stenging av skoler som generelt forebyggende tiltak, sier hun.

Hensyn til barn og unge gjør at rødt nivå burde brukes istedenfor stenging, mener hun.

– Det er så store negative konsekvenser for barn og unge å ikke være fysisk til stede på skolen, sier utdanningsdirektøren.