Nå får jenta (11) hjelp etter grov nettmobbing

Tromsø-skolen har tatt grep etter at jenta ble grovt mobbet på bildedelingstjenesten Instagram. Og den, eller de, ukjente mobberne angrer.

Netthets

Fra Instagram-profilen hvor det ble lagt ut bilder og tekst om jenta. Profilen er nå endret navn på, og bildene er slettet.

Foto: Skjermdump

– Nå er vi veldig fornøyde, sier Lisa, som er mor til jenta til NRK.no, etter at familien og skolen møttes onsdag formiddag.

Tirsdag fortalte NRK om den 11 år gamle jenta som opplevde at noen opprettet en hatprofil mot henne på bildedelingstjenesten Instagram.

Hun fortalte selv mora om profilen, som blant annet inneholdt bilder av henne med tekster som «hat, hat og hat» og «ho e bare stygg».

Foreldrenes ansvar

Lisa, mor til jenta, tok kontakt med skolen, men følte at hun ikke ble tatt på alvor. Blant annet argumenterte læreren hun snakket med at det som skjer på Instagram skjer utenfor skolens område, og derfor er foreldrenes ansvar.

Men etter møtet med skolen onsdag, føler hun at skolen har tatt grep.

– Vi har fått en individuell oppfølgingsplan for jenta vår, og det er vi veldig fornøyd med, sier Lisa. Skolen har tatt tak i problemet, og funnet ut hvordan de skal takle denne saken. Hvis de gjør det samme i lignende saker i framtida, tror jeg de kan være godt rustet.

Vet ikke hvem som står bak

Hvem som sto bak profilen, og krenket jenta, er fortsatt ukjent. Familien valgte å anmelde saken til politiet tirsdag.

Den eller de som sto bak endret navn på Instagram-profilen tirsdag ettermiddag, og alle bildene ble fjernet.

Rektor ved den aktuelle skolen sier at det viktigste de kan gjøre nå er å gjenopprette tryggheten blant elevene.

– Må gjenskape trygghet

– Saken er nå hos politiet, og vår jobb er å følge opp jenta, og også de andre elevene, sier rektoren til NRK.

– Når det blir snakk om at skolen ikke jobber godt nok, kan det jo skape utrygghet. Så vi prøver å gjenskape trygghet for alle elevene som dette angår, og ønsker å skape en avventende holdning til at politiet skal finne ut hvem som står bak, sier rektoren.

– Fortsatt i «sjokkfasen»

Lisa, mor til jenta, sier at de er preget av det som har skjedd.

– Det har gått litt i ett, og ting skal selvfølgelig synke inn. Vi er nok enda litt i «sjokkfasen», men det fine med oppfølgingsplanen er at den er tilpasset hennes behov. Vi fikk også ta del i prosessen med planen, sier Lisa.

Hun tror det viktigste for at barn skal føle seg trygge i vårt digitale samfunn er at de ser at slike saker får konsekvenser.

– Har ikke noe å si hvem det var

– Barna må se at de voksne reagerer på slike saker, at mobbing får etterspill, og at de har et støttende nettverk rundt. Barna må vite at de ikke står alene, sier Lisa.

For henne er ikke det viktigste at hun får vite hvem som står bak mobbinga av dattera.

– Det ville jo selvfølgeligvære greit for oss å vite hvem det var, men for allmennheten har det ingenting å si. Dette handler om å sette et eksempel, og det var også derfor jeg valgte å la meg intervjue av media, sier Lisa.

Skapte stort engasjement

Etter at saken ble omtalt i media har Lisa fått mange henvendelser. Mange har delt saken på sosiale medier, og den har skapt stort engasjement.

– Mange sier at det er bra det blir satt foksus på dette. Jeg tror at det er mange barn som ikke tør si ifra om mobbing. Kanskje kan medieoppslag gjøre at flere ser at slike saker får konsekvenser, og at mobbing ikke er greit, sier Lisa.

For ikke lenge siden ble også en annen jente i samme klasse utsatt for mobbing på Instagram.

Men skolen opplever ifølge rektor ikke et like stort omfang av nettmobbing som av tradisjonell mobbing. Det er likevel ikke er et ukjent fenomen.

Egen mobbeplan på hvert trinn

– Vi har en detaljert plan for oppfølging av mobbesaker, og der er digital mobbing inkludert. Det er også laget informasjonsmateriell om hvordan vi jobber, sier rektoren.

– Hvordan jobber dere med forebygging?

– Hvert trinn har laget en egen årsplan, hvor elevene kontinuerlig skisserer hvordan planen settes ut i livet. Så rapporteres det, slik at man kan følge med om det fungerer.