Hopp til innhold

Slo alarm om boforholdene i Forsvaret – får 50 millioner ekstra

Tillitsvalgte i Forsvaret har slått alarm om soldatenes boforhold og frykter at ansatte vil slutte. Nå røper forsvarsministeren at det vil settes av en ekstrapott på 50 millioner kroner i neste års statsbudsjett til å bedre boforholdene.

Taket på et sanitærrom på en av kasernene i Porsangermoen leir.

Taket på et sanitærrom på en av kasernene i Porsangermoen leir.

Foto: Tillitsvalgtordningen

Dårlig ventilasjon, sopp og mugg i vegger og tak har ført til sykdom for flere soldater. Ved blant annet Garnisonen i Sør-Varanger har boforholdene ført til at soldater jevnlig blør neseblod.

Både ansatte og tillitsvalgte i Forsvaret har slått alarm om soldatenes boforhold, og problemene har vedvart i flere år.

– Det er en sak tillitsvalgte og ansatte har vært opptatt av i lang tid, og å få tatt dette etterslepet har vært viktig for oss å prioritere. Derfor har vi satt av 50 millioner kroner ekstra til vedlikehold av boliger, sier Odd Roger Enoksen.

Forsvarsministeren håper derfor nyheten blir godt mottatt.

– Enhver økning er viktig, og dette er et skritt i å ta tilbake litt av det etterslepet som er på vedlikehold. Det er et viktig skritt i riktig retning.

Lang liste over avvik

Forsvarets Tillitsvalgtordning gjennomførte i 2020 ei kartlegging av avvik på bygg hvor vernepliktige oppholder seg.

Funnene sjokkerte avslørte både mugg, dårlig ventilasjon, fuktskader og slitasje ved flere titalls av Forsvarets bygg og eiendommer.

Regjeringen vil ikke øremerke midlene når de legger fram sitt alternative statsbudsjett mandag.

– Vi detaljstyrer ikke hvor og hva pengene skal brukes til. Det vil det være opp til forsvarssjefen og hans folk å beslutte. Det har de god oversikt over. Men vi vet at det er mange boliger spesielt i nord som har stort behov for vedlikehold.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen besøker Andøya

Forsvarsminister, Odd Roger Enoksen, håper ekstrabevilgningen blir godt mottatt.

Foto: Håvard Skogly Mækelæ / NTB

– Det løser ikke problemet

Hærens hovedtillitsvalgt i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF), Pål B. Nygaard, mener ekstrabevilgningen er et gledelig signal.

Han mener likevel at det ikke er nok.

– Vi har stengevedtak på flere bygg som er personellrelatert i Hærens garnisoner. Det er en etterlengtet førstehjelp, men vi sliter med at vi har blitt underfinansiert og nedprioritert på eiendom, bygg og anlegg de siste åtte årene.

Nygaard peker også på at flere ansatte har valgt å slutte i Forsvaret, blant annet på grunn av bofasilitetene.

Han mener derfor det må betydelig større midler til for å ta igjen etterslepet.

– Det er hyggelig hvis vi kan få noe utover det som opprinnelig lå i budsjettet, men det løser ikke problemet. Potten er overhodet ikke stor nok, det er mer et positivt signal at man nå ser den utfordringen vi har stått i lenge.

Pål B. Nygaard foran lagrede MLRS-batterier

Hovedtillitsvalgt i Hæren, Pål B. Nygaard, mener ekstrapotten på 50 millioner kroner er altfor liten.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Flere nyheter fra Troms og Finnmark