Hopp til innhold

Fant råtten fisk – stenger fiskebedrift i tre måneder

Etter å ha funnet råtten og bedervet fisk stenger Mattilsynet fiskeribedriften Nordkyn Seafood i tre måneder.

Nordkyn Seafood

Nordkyn Seafood i Mehamn er stengt i tre måneder på grunn av dårlig hygiene.

Foto: Arnstein Jensen

Rapporten Mattilsynet har skrevet etter besøket på fiskeribedriften i Mehamn er nedslående lesning. Her beskriver tilsynet en lang rekke kritikkverdige forhold på anlegget.

Nordkyn Seafood har derimot klaget på Mattilsynets vedtak, og mener at reaksjonen mot dem er alt for streng.

– Vi har drevet med matproduksjon i Mehamn i 40 år, men vi har enda ikke tatt livet av noen, sier daglig leder Oddvar Jensen.

Råtten fisk

Blant annet skriver Mattilsynet at de fant 35 kar med fisk inne på kjøleanlegget til bedriften. I karene som der stod til tining fant tilsynet betydelige mengder fisk som var i ferd med å råtne opp. Fisken var også frosset inn i urent blodig vann. Ingen av karene var heller merket med fangst- eller innfrysningsdato.

Oddvar Jensen mener dette skyldes en teknisk feil på anlegget, som de nå har rettet opp.

– En tunnel som vi vanligvis bruker til å lagre fisk under tining hadde slått seg på varme og dermed hadde man fått skade på fisken. Dette ville uansett blitt avdekket når vi skulle ta ut fisken. Men skjebnen ville jo at Mattilsynet var den første som åpnet døra, sier han.

Stod i romtemperatur

Tilsynet fant også fisk som stod ute i romtemperatur, uten noen form for nedkjøling. Kjernetemperaturen på denne fisken ble målt til 13,5 grader, og mye av fisken var i ferd med å bli bedervet.

På kaia utenfor bedriften beskriver rapporten en sterk lukt av bedervet fisk og gjæret fiskeslog. Lukta kom fra store mengder biprodukter som ble lagret på utsiden. Mattilsynet mener det er umulig å anslå hvor lenge dette hadde stått der.

Oddvar Jensen

Oddvar Jensen i Nordkyn Seafood reagerer på at Mattilsynet stenger bedriften i tre måneder.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

I tillegg til disse forholdene har Mattilsynet også gjort en rekke andre mindre funn på bedriften.

– En del av de tingene som de sier er avvik, mener er vi uenige i, fordi det er ting som ville blitt dekket av internkontrollen hos oss. Utfordringen er at det kjøres en enormt streng linje, og når vi prøver å forklare ting så kommer man ingen vei. Vi er ikke feilfrie, men alle avvikene vi har hatt har vi rettet opp, uttaler Oddvar Jensen om disse forholdene.

Ikke et engangstilfelle

Bedriften har også en rekke ganger tidligere brudd regelverket for hygiene. Mattilsynet skriver at de har sett lignende avvik på ni andre tilsyn de siste to årene.

Det er dette samlede bildet som gjør at Mattilsynet nå velger å gi bedriften en såkalt virksomhetskarantene i tre måneder. I rapporten skriver de:

«Mattilsynet legger til grunn at virksomheten over flere år har vist manglende vilje til å følge regelverket. Mange av observasjonene ved siste tilsyn er forhold som er påpekt ved tidligere tilsyn. Virksomheten har ved hver anledning gitt tilbakemelding om at forholdene er innskjerpet for å sikre regelverksetterlevelse. Det har likevel ved senere inspeksjoner blitt gjort observasjoner som tyder på at virksomheten ikke har gjennomført varige tiltak.»

Streng reaksjon

Virksomhetskarantene er en av de strengeste reaksjonsformene Mattilsynet kan komme med når de avdekker regelbrudd. Tilsynet beskriver tilstanden hos Nordkyn Seafood som en fare for næringsmiddeltryggheten.

Dette, sammen med de gjentatte bruddene i bedriften, gjør at Mattilsynet velger denne strenge reaksjonsformen. Men hos bedriften mener de virksomhetskarantenen er en kraftig overreaksjon.

– Da jeg så det fikk jeg nesten litt hakeslepp. Jeg tenkte da et den eneste måten å tilfredsstille Mattilsynet er å stenge hele bedriften for godt. Når avvikene er blitt lukket kan man ikke påføre bedriften en slik straff, sier Oddvar Jensen.

Bedriften har nå klaget på vedtaket, og Mattilsynets regionkontor behandler nå denne klagen.