Hopp til innhold

Bekymret for hvitfisknæringen

Det dårlige eksportmarkedet gjør at fiskeri- og kystministeren ikke strammer inn på reglene for leveringsplikten ennå.

Lisbeth Berg-Hansen

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen vil senere be om møte med hvitfisknæringen, for å drøfte utviklingen videre.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Endringen i leveringsplikten som tidligere ble varslet, kommer ikke nå. Det melder fiskeri- og kystministeren i en pressemelding.

– Etter at regjeringen sendte forslagene på høring har situasjonen i hvitfisknæringen blitt betydelig forverret, som en følge av den økonomiske krisen i våre største eksportmarkeder. Derfor blir det ikke blir gjort endringer nå, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Målet med de foreslåtte innstrammingene, var å sikre levering av hvit fisk til foredlingsbedriftene i Finnmark, Troms og Nordland.

Eksportavhengig

Under høringsrunden har de fått inn mange og svært motstridende svar.

Leveringsforpliktelsene for torsketrålerne skal etterfølges, presiserer statsråden.

– Vi kommer imidlertid ikke utenom at hvitfisknæringen er en svært eksportavhengig industri. Våre viktigste markeder i Europa sliter fortsatt med lav økonomisk vekst, innstramninger og høy arbeidsledighet, noe som rammer norsk hvitfiskindustri hardt, sier Berg-Hansen.

Hun vil senere invitere til et møte med næringen for å drøfte utviklingen videre.

Norway seafood - rypefjord

Aker Seafoods anlegg i Hammerfest.

Foto: Allan Klo/NRK

La ikke ned

I mai 2012 ønsket Norway Seafoods å samle all fiskeforedlingen i Finnmark i Båtsfjord, og flytte arbeidsplasser fra anlegget i Hammerfest.

Dette skapte uro og store overskrifter i media .

Bakgrunnen var et ønske om å øke lønnsomheten. De ville legge ned i Hammerfest, selv om flere trålere har leveringsplikt dit.

Selskapet snudde i september 2012, og valgte heller å gjennomføre effektiviseringstiltak, enn å samle driften på færre anlegg.

Trikset med tall

Også utspillet fra fylkespolitiker Roger Hansen i august 2012 skapte store bølger.

Han gikk hardt ut mot Aker Seafoods, som han sa trikset med tall for å unngå leveringsforpliktelsen konsernet har til små mottak.

– Til Fiskeridirektoratet er det i 2011 rapportert om fire fangster levert i Mehamn fra Aker Seafoods på til sammen borti 400 tonn fisk. Men konsernets fiskebåter har ikke vært der de aktuelle dagene. Så det er helt utrolig at de har klart å levere uten å ha vært der, sa Hansen til NRK da.

Skulle sørge for levering

Leveringsplikten skulle opprinnelig sørge for at fisk ble levert i fylket og dermed være grunnlag for sysselsetting på land.

I 2003 ble dette endret til en tilbudsplikt. Fra da av har det holdt å tilby fisken til anleggene. Takker anleggene nei til å kjøpe, kan fisken selges ut av Finnmark.

Ordningen har av mange fått skylda for at mye fisk i dag selges andre steder, og for at folk på anleggene permitteres i lange perioder av gangen.