Hopp til innhold

Skal bruke mikrobølgeteknologi for å ta livet av livsfarlige bakterier

Plastkar som brukes i fiskeindustrien kan være en kilde til farlige bakterier. Nå har forskere fått innvilget 2,6 millioner kroner til et prosjekt som skal finne en løsning på problemet. – Unødvendig, mener industrien selv.

Plastkar som brukes i fiskeindustrien kan være smittebærere av helsefarlige bakterier. Nå skal forskere finne en løsning på problemet.

VIL LØSE PROBLEMET: – Vi har søkt om, og fått innvilget, midler til å utvikle teknologi som kommer til å sikre mattryggheten på en kostnadseffektiv måte, sier informasjonsleder Synne Bolstad i Plast-Service AS.

Fant listeriabakterier i fiskekar

Det er tre år siden Nordland fylkeskommune fikk rapporten som påpeker smittefaren.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

NRK har tidligere fortalt om problematikken knyttet til plastkarene som benyttes i fiskeindustrien over hele landet.

For tre år siden fikk Nordland fylkeskommune utarbeidet en forskningsrapport som påpeker smittefaren knyttet til disse plastkarene.

I rapporten fastslås det at plastkar som brukes i matindustrien ofte blir skadet på produksjonsanlegget, og at de kan være smittebærere av blant annet listeria. Når karene stables i høyden kan forurenset vann dryppe ned på fisk som står under.

Mattilsynet har tidligere uttrykt bekymring, fordi disse bakteriene kan gi alvorlige skader.

Nå skal et nytt forskningsprosjekt utvikle teknologi for å sikre mattryggheten ytterligere.

– Kan være veldig helsefarlig

Informasjonsleder Synne Bolstad i Plastservice AS

ØNSKER UTVIKLE NY TEKNOLOGI: Informasjonsleder Synne Bolstad i Plastservice AS.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Det er med bakgrunn i den nedslående rapporten fra 2011. Vi har søkt om, og fått innvilget, midler til å utvikle teknologi som kommer til å sikre mattryggheten på en kostnadseffektiv måte, sier informasjonsleder Synne Bolstad i Plast-Service AS.

Det var deres undersøkelser som var utgangspunktet for rapporten som Nordland fylkeskommune fikk laget i sin tid.

Bolstad er bekymret for de såkalte «patogene bakteriene», som tidligere har blitt funnet i fiskekar. Patogene bakterier inkluderer både salmonella, e. coli og listeria.

– Disse bakteriene kan være veldig helsefarlig, og i verstefall gi et dødelig utfall.

Inngår samarbeid

Det finnes over 200.000 fiskekar i Norge. For å lykkes med prosjektet har Plast-Service inngått samarbeid med forskningskonsernet SINTEF.

– Vi snakker om mikrobølgeteknologi, som skal ta knekken på de patogene bakteriene, sier Bolstad.

– Hvordan tror du næringa selv tar imot dette prosjektet?

– I første omgang kommer kanskje næringa til å se på dette prosjektet som en ekstra kostnad. Men i det lengre løp har det mye å si for mattryggheten og omdømme til den norske fiskerinæringa.

– Dette er ikke bare en måte for å lage nye arbeidsoppgaver til dere selv?

– Nei, absolutt ikke. Vi har allerede med oss to store fiskerikonsern som ønsker at vi skal lykkes med dette prosjektet. De er med for å kunne kvalitetssikre sin egen produksjon, avslutter hun.

Har innvilget over 2,6 millioner

Regionalt forskningsfond Nord-Norge har satt av 2,6 millioner kroner til forskning på desinfisering av fiskekar.

– Dette dreier seg om forskning. Så det er alltid en viss usikkerhet knyttet til hvorvidt man når målsettingene eller ikke.

– Men hvis man lykkes med dette prosjektet, så vil nok det gjøre norsk matsikkerhet enda bedre, sier Steffen Ahlquist, som har vært involvert i prosessen med å innvilge tilskuddet.

(artikkelen fortsetter under)

Fant listeriabakterier i fiskekar

200.000 KAR: Karene brukes i fiskeindustrien over hele landet. Når reparatørene åpner de doble skrogene, ser man hva som skjuler seg på innsiden.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Har et særlig fokus mot ødelagte kar

Mellom 2005 og 2012 ble 229 personer diagnostisert med listeriosesmitte, ifølge Folkehelseinstituttet. I 2007 døde tre personer av smitten, i tillegg ble det påvist smitte hos to dødfødte tvillinger.

Seniorinspektør Eli Anita Sagdal i Mattilsynet i Vesterålen

SÅPE OG VANN: Seniorinspektør Eli Anita Sagdal i Mattilsynet i Vesterålen mener det må tradisjonelle metoder til for å holde bakterieveksten nede.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Også Mattilsynet har fokus på plastkarene som brukes i fiskeindustrien, for å hindre at slike bakterier får feste.

– Vi har hatt et særlig fokus mot skadde og ødelagte kar de tre siste årene, samt renhold av kar som brukes i fiskeindustrien, sier seniorinspektør Eli Anita Sagdal i Mattilsynet i Vesterålen.

Hun ønsker et forskningsprosjekt velkommen, men er skeptisk til hva som er realistisk å oppnå.

– Per dato er den beste måten å holde bakterieveksten borte godt, gammeldags renhold med såpe og vann. All ny teknologi som måtte komme er selvfølgelig bra, men når det kommer til stykket, er det skrubb, såpe og vann som må til, mener hun.

– Ikke et viktig prosjekt

Også næringa selv er ikke helt overbevist.

Geir Rognan

IKKE OVERBEVIST: Produksjonsleder Geir Rognan i Sommarøy Produksjonslag AS.

Foto: Kari Skeie / NRK

– Dette er ikke et viktig prosjekt for hvitfiskindustrien. Meg bekjent er det aldri registrert såpass store konsentrasjoner av listeria at det rettferdiggjør noe større forskningsprosjekt, sier produksjonsleder Geir Rognan i Sommarøy Produksjonslag AS.

– Vi har implementert gode rutiner i produksjonen vår. Når vi ser at det kommer et hull i et kar, så plukker vi det ut og reparerer det når sesongen er ferdig, fortsetter han.

Rognan er dessuten redd for at resultatene fra prosjektet kan medføre store ekstrakostnader.

– Vi har allerede godt med pålegg. Slik jeg ser det, er vi godt i stand til å ta vare på matsikkerheten uten et slikt prosjekt. Jeg tror derfor dette blir dårlig mottatt av industrien selv, sier han.

Sjekk hva kontrollørene fant i fiskekarene

SE HVA KONTROLLØRENE FANT: – Når tar vi en bakteriologisk prøve av innsiden av karet for å sjekke om det er patogene bakterier der. Det kan være listeria, salmonella eller e. coli, sier Helle Bolstad i firmaet Plast-Service AS i denne reportasjen, som ble sendt i desember 2013.