Hopp til innhold

Fanget isbjørn døde av sjokk og stress

Sysselmannen skulle fly isbjørnbinna bort fra bebyggelsen i Longyearbyen. Under frakten døde hun, og ifølge obduksjonsrapporten er dødsårsaken sjokk som følge av stress, bedøving og langvarig jaging.

En isbjørn måtte jages bort med sysselmannens helikopter fra Hotellneset i Longyearbyen.

Isbjørnbinna som måtte jages fra Hotellnesten i Longyearbyen døde under transporten. Obduksjonsrapporten viser at hun døde av stress i kombinasjon med langvarig jaging og bedøvelse.

– Det er svært beklagelig at dette skjedde, og langt i fra noe vi ønsker skal skje. Det er et tydelig tegn på at det ikke er noen enkel løsning å bedøve en isbjørn og frakte den bort fra bosettingen.

Det sier Morten Wedege, miljøvernsjef hos Sysselmannen på Svalbard til NRK.

Morten Ingebrigtsen Wedege

Miljøvernsjef Morten Wedege hos Sysselmannen.

Foto: Anne Lognvik

Wedege viser til at det er flere faktorer som spiller inn når det gjelder isbjørnbinnas dødsfall. Blant annet har lys - og værforhold noe å si, samt sikkerheten til personellet som er med på transporten.

– Det er bekmørkt døgnet rundt i januar på Svalbard. Svært ofte er det vind og snøfokk i tillegg til mørke, og det gjør det vanskelig å å se godt, og ha kontroll på hvor bjørnen er til en hver tid.

Var ung og frisk

Det var i slutten av januar Sysselmannen fikk ei melding om at det var observert isbjørn ved Hotellneset.

Siden området ligger i nærheten av bebyggelsen i Longyearbyen på Svalbard valgte Sysselmannen å gjøre tiltak. Et helikopter ble brukt for å presse isbjørnen bort fra stedet, og mot Adventfjorden.

Isbjørnbinna lot seg ikke skremme, og det ble bestemt at dyret skulle bedøves og flys til Kinnvika på Nordaustlandet.

Under transporten døde den to år gamle isbjørnen, og obduksjonsrapporten fra Veterinærinstituttet viser at den døde av stress, langvarig jaging og bedøving.

Bjørnen ble først jagd over tid med helikopter og snøscooter, før den etter en kort pause ble immobilisert fra helikopter. Den løp ikke vekk fra helikopteret slik en yngre bjørn normalt ville gjort. Det kan tyde på at bjørnen har blitt utsatt for jaging over for lang tid og/eller under for høy hastighet i sammenheng med hva den tåler.

Jon Aars, isbjørnforsker ved Norsk Polarinstitutt

Isbjørnen var ifølge rapporten frisk, og uten tegn til annen sykdom eller skader. Binna hadde heller ingen tegn til avmagring. Det var derfor ingen sykdomsrelatert årsak til dødsfallet.

Vil unngå flere dødsfall

Isbjørnforsker Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt viser i rapporten til at det er svært viktig å finne en god balanse mellom en nødvendig hastighet for å få bjørnen vekk fra folk, samt hva som er til det beste for bjørnens helse.

Jon Aars

Jon Aars, isbjørnforsker ved Norsk Polarinstitutt

Foto: Mattias Høyem / NRK

– Siden isbjørnen er godt isolert, er de sensitive for å bli jagd slik at de må løpe eller gå raskere over lengre tid enn hva som er naturlig.

Innbyggerne i Longyearbyen hadde flere ganger besøk av isbjørn. En isbjørn måtte avlives da den ikke lot seg jage vekk.

På bakgrunn av flere tilfeller skal Norsk Polarinstitutt og Sysselmannen nå gå gjennom rutinene for jaging og bedøving av isbjørn for å unngå flere tilfeller med dødelig utfall.

Miljøvernsjef Wedege sier at de har lært mye av hendelsen.

– Vi må unngå å iverksette bedøving av en isbjørn kort tid etter at bjørnen har blitt jaget. En konsekvens kan være at vi ikke får bedøvd isbjørn, men prøve å ha kontroll på den. Kanskje må den få hvile seg en stund før den blir bedøvet.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Gunnar Grindstein.

Se Nordnytt med Gunnar Grindstein