Hopp til innhold

Dilani kan snart gå ut av kirken etter åtte år: – Har lyst å gå til sentrum og hilse på folk

Etter åtte år i kirkeasyl får familien Johnson Collin opphold i Norge. Stortingsrepresentant er bekymret for at ordningen kan utnyttes.

Slipper ut av kirkeasyl etter åtte år

Etter åtte år i kirkeasyl fikk Dilani Johnson Collin denne uken beskjed at hun og foreldrene får opphold i Norge. Hun gleder seg til å gå ute blant folk igjen.

Foto: Børge Hoseth / NRK

– Det er fint å se mamma smile. Jeg har savnet hennes smil de siste åtte årene, sier Dilani Johnson Collin, og tørker tårene fra ansiktet.

Tirsdag fikk familien hennes vite at de snart kan forlate Finnsnes kirke etter åtte lange år, uten å risikere å bli anholdt og sendt ut av Norge.

Det skjer etter at det i går ble klart at personer som har vært i kirkeasyl i mer enn fem år skal få opphold i Norge. Det ble bestemt som en del av forliket om nytt statsbudsjett mellom regjeringspartiene og SV.

Ingen har noen gang sittet lengre i kirkeasyl i Norge enn familien fra Sri Lanka.

I kirkeasyl siden 2014

Familien har vært i kirkeasyl på Finnsnes i Senja kommune siden 2014. De har ikke turt å forlate kirka i frykt for å bli sendt tilbake til Sri Lanka, der en uviss skjebne ville ventet dem.

Myndighetene har tidligere ment at familiens troverdighet er svekket, fordi de ikke fortalte om sin tilknytning til separatistbevegelsen tamiltigrene i det første asylintervjuet.

Collin-familien får nå opphold på humanitært grunnlag. Noe som gir litt mindre rettigheter enn om man får opphold som flyktning etter flyktningkonvensjonen.

Etter at familiens frihet ble et faktum møtte både venner og bekjente til feiring i Finnsnes kirke i Senja kommune.

– Ventet i åtte år

SVs budsjettforhandler Torgeir Knag Fylkesnes, som representerer Troms på Stortinget, forteller at han har brukt mye tid på å få punket inn i budsjettavtalen.

Partiene har også blitt enige om at Justis- og beredskapsdepartementet skal begynne på et arbeid for å se på rammeverket rundt kirkeasyl. Knag Fylkesnes sier at det gikk sterkt inn på han da familiens sak fikk gjennomslag.

– Det var en enorm seier som jeg har jobbet med i flere i år. Endelig kan de få rettferdighet og slippe fri.

Torgeir Knag Fylkesnes

Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for Troms, beskriver det som en enorm seier at familien nå får opphold.

Foto: Torstein Bøe

Han beskriver familiens situasjon som en hvor de har blitt dårlig behandlet i mange år.

– Å vise at staten og samfunnet kan ha en menneskelig side, det er veldig viktig for meg.

34 år gamle Dilani Johnson Collin tror det vil være vanskelig for folk å forestille seg følelsene hun har nå.

– Det er denne dagen vi har ventet på i åtte år.

Tar for lang tid

At familien har sittet åtte år i kirkeasyl, mener Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere (NOAS) er altfor lenge.

– Man må finne raskere og bedre løsninger. Vår erfaring med rettshjelp er at vi stadig får omgjort saker for asylsøkere som har vært her veldig lenge og fått avslag, sier generalsekretær Pål Nesse.

Organisasjonen mener Utlendingsnemnda (UNE) legger for liten vekt på tvil og usikkerhet rundt tryggheten til asylsøkere i hjemlandet. Når det er tvil om tryggheten, er det oftere at det blir en ulempe for asylsøkeren, enn at det taler for opphold.

Nesse vil ikke kommentere Collin-saken spesielt, men snakker generelt.

– Norge legger seg på en veldig streng praksis. Når vi ber om å få saker sett på på nytt, så ser vi ofte at det blir andre resultater. Ikke minst når vi opplever at folk selv kan stille og møte i nemnda.

Generalsekretær i Noas, Pål Nesse.

Pål Nesse er generalsekretær i Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere.

Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Avdelingsdirektør i UNEs fagavdeling, Ketil Larsen, sier at de ikke kjenner seg igjen i kritikken fra NOAS.

Det er et grunnleggende prinsipp at tvil om beskyttelsesbehovet skal komme asylsøkeren til gode, og som klageorgan forholder selvsagt UNE seg til dette.

Han sier at omtrent 90 prosent av asylsøkere har fått opphold de siste årene. Larsen presiserer at han også svarer generelt, og ikke spesifikt om Collin-saken.

NOAS gjør mye riktig i sakene de engasjerer seg i. UNE ivaretar rettssikkerheten og omgjør tidligere vedtak når det er grunnlag for det. Ofte skyldes slike omgjøringer at saken står annerledes etter tidligere vedtak.

Kan skape presedens

Leder av justiskomiteen, Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet, mener det er bra at familien nå har fått en løsning på saken deres.

Men han mener det er viktig å skille mellom denne konkrete saken og det prinsipielle.

Per-Willy Amundsen

Stortingsrepresentant for Frp, Per-Willy Amundsen, tror at budsjettavtalen vil skape presedens for fremtidige saker.

Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

Han tror at budsjettavtalen mellom regjeringen og SV vil skape presedens for fremtidige saker.

– Det utfordrende at man i praksis nå har en åpning for å få automatisk opphold i Norge, dersom man sitter lenge nok i kirkeasyl. Da er faren at Den norske kirke igjen vil ta i bruk kirkeasyl som metode for å hindre lovlige utvisningsvedtak, og det er ingen tjent på.

Knag Fylkesnes tror ikke at folk vil utnytte kirkeasyl med å være der i fem år. Han tror at Amundsen overvurderer hvor lukrativt det kan være.

– Å sitte i kirkeasyl så lenge kan sammenlignes med en form for fengsel, med ingen fremtid.

– Hatt stor betydning i menigheten

Den siste tiden har familien og støttegruppen jobbet med å planlegge et fakkeltog før jul. Sammen har de stått på år etter år, uten de store resultatene.

Nå ser det ut til at fakkeltoget blir et jubeltog i stedet.

Leder for familiens støttegruppe, Kjellrun Skoglund, sier at familien har gjort mye for andre i menigheten.

– Jeg tror at gud har hatt en mening med å ha plassert dem her så lenge, fordi de har betydd så mye for så mange. Gjennom dem har mange hjerter blitt berørt.

Ekteparet Merry Anjala og Antonipillai Johnsen Collin og datteren Dilani Johnson Collin kan forlate kirkeasyl på Finnsnes etter åtte lange år, og er lykkelige og smiler og ler av lettelsen.

LYKKERUS: Etter åtte år i kirkeasyl får ekteparet Merry Anjala og Antonipillai Johnsen Collin og datteren Dilani Johnson Collin opphold i Norge.

Foto: Børge Hoseth / NRK

Snart slipper familien ut, men først må det formelle på plass. Og den siste ventetiden skal de klare å holde ut.

– Vi har venta i åtte år. Jeg skal klare å vente i noen uker eller en måned til. Det går helt fint, sier Johnson Collin med et bredt smil.

Hun vet allerede hva hun skal gjøre den dagen hun kan gå ut av kirken.

– Jeg har lyst å gå til Finnsnes sentrum og hilse på folk. Mange har sagt at det er masse endringer i området, jeg har veldig lyst å se i sentrum.