Erling (21) har politimyndighet langs russegrensen: – Man føler litt ekstra ansvar

Når politiet selv ikke er til stede, opptrer Erling Grøtan og de andre grensejegerne i Pasvikkompaniet som lovens lange arm langs russegrensen.

Erling Grøtan, ledende menig i Pasvikkompaniet ved grensen til Russland.

Ledende menig Erling Grøtan har blitt lært opp av politiet til hvordan han selv skal opptre som politi langs grensen til Russland.

Foto: EIRIK SØRENMO PÅSCHE / NRK

– Vi har blitt opplært til å ta personalia, melde fra, få kontroll på situasjonen, sikre bevis og sørge for at alt går i orden, sier Erling Grøtan.

I «årets utgave» av grensepolitiet finner vi 21 åringen fra Trondheim.

Han er ledende menig og patruljefører i sin patrulje på fire soldater. Sammen med de andre vernepliktige i Pasvikkompaniet har han fått opplæring i hvordan man skal opptre som politi.

Trønderen i Sør-Varanger opplever tjenestetiden sin som svært meningsfull, ettersom han ikke så for seg at han skulle ha politimyndighet som 21-åring.

– Man føler man litt ekstra ansvar. Jeg synes det er veldig stas å få være med på noe større og gjøre en jobb for kongeriket Norge, sier soldaten.

Grensevakten i Pasvikkompaniet gjør seg klar til snøskuterpatrulje

Erling Grøtans patrulje gjør seg klar for snøskuterpatrulje langs russegrensen.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Kollegaer på grensen

Pasvikkompaniet består av opptil 100 soldater og befal, og er en del av Garnison i Sør-Varanger (GSV).

Sjefen for kompaniet, kaptein Fredrik Hodnefjell, forteller at GSV har oppdrag fra flere ulike instanser.

Det ene er politimesteren i Finnmark og grensekommissæren. Samtidig har de det militære oppdraget fra hæren via Finnmark Landforsvar, som garnisonen er en del av.

Oppdraget fra politimesteren og grensekommissæren kalles «grenseoppdraget».

– Grenseoppdraget går ut på å håndheve riksgrenseloven og utlendingsloven. I tillegg skal vi ivareta de bestemmelsene som er kommet ut fra grenseavtalen mellom Norge og Russland, sier Hodnefjell.

Opplæringen i hvordan man skal te seg som politi er det Finnmark politidistrikt og avsnittsleder for grenseoppdraget Sølve Solheim som står for.

– Som litt eldre tjenestefolk prøver vi å være veiledere og mentorer og fagpersoner. Men når vi sender de ute på grensen med politimyndighet, er de å anses som våre kollegaer ute på grensen på dette oppdraget, sier han.

Politioverbetjent Solheim sier erfaringen deres tilsier at dette samarbeidet fungerer veldig bra, noe tilbakemeldingen de får fra de internasjonale forpliktelsene opp mot Schengen bekrefter.

– Med den utdanningen de har og får som soldater, når vi bygger på med politikurs og politiutdanning, så mener vi at dette fungerer veldig fint. Det fine for oss, er at vi har soldater som er dedikert og ønsker å være på GSV. Det er unge, trivelige, flinke folk, sier han.

Kaptein Fredrik Hodnefjell og politi Sølve Solheim sammen ved grensen til Russland.

Kompanisjef Fredrik Hodnefjell og politioverbetjent Sølve Solheim diskuterer grenseoppdraget sammen på patrulje

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Merker ikke storpolitikken

Selv om spenningen mellom Nato og Russland har spisset seg til den siste tiden med tanke på de amerikanske bombeflyene på Ørland, merker de ikke noen forskjell langs grensen.

– I grenseoppdraget som vi og GSV utfører så merker ikke vi noen problemer knyttet til storpolitikk. Dette er noe som har blitt håndtert i mange år, det fungerer bra, og vi i Finnmark politidistrikt har avtaler som tydeliggjør og legger til rette for samarbeid med russisk part, sier Solheim

Heller ikke kompanisjef Hodnefjell vil påstå at forholdet mellom Norge og Russland har noe å si for hverdagen hans, men han har likevel noen tanker om temaet.

– At det sikkerhetspolitiske klimaet har endret seg de siste årene på strategisk nivået er noe av det som gjør det interessant å jobbe her oppe. Og den dualiteten, å jobbe midt oppi alt, finner jeg veldig interessant, sier han.

Grensevakten på patrulje langs russegrensen.

Overvåking av den russiske grensen er en del av oppdraget til Garnisonen i Sør-Varanger.

Foto: Trygg Arne Larsen / Finnmark Landforsvar