Hopp til innhold

Elgjakta i Finnmark: Lokale forskjeller i fellingsresultatene

Finnmarkseiendommen opplyser at de er langt bak toppårene, men at dagens elgbestand er på et bærekraftig nivå i Finnmark.

Elgjeger Alf William Berg fra Karasjok skjøt den første elgen i Finnmark i 2023.

Det var i valdet Váljohka i Karasjok kommune at den første elgen ble felt i år. Det var elgjeger Alf William Berg som skjøt elgen.

Foto: Privat

Elgjakta startet 1. september i Karasjok og Kautokeino, mens den startet 25. september i resten Finnmark og landet for øvrig.

Elgjakta blir avsluttet den første helga i november i Finnmark. I år var siste jaktdag søndag 5. november.

I år ble det felt 228 voksne okser, 54 voksne kyr, 98 ungokser, 67 kviger og 219 kalver. Totalt ble det altså skutt 667 elg i Finnmark.

Antall felte elg er på nivå med de to foregående årene, men langt unna toppårene vi hadde i perioden 2010 til 2020, skriver Finnmarkseiendommen (FeFo) i en pressemelding.

– Mange husker gjerne toppårene og ønsker seg tilbake dit. Men elgbestanden og beitegrunnlaget må sees i sammenheng, og kanskje er dagens elgbestand på et mer bærekraftig nivå, sier utmarksforvalter Anders Aarthun Ims i en pressemelding.

Les også Nye jegerar starta jakta med fulltreffar

Jaktlaget bestående av ferske jegere i Alta felte en elg på den første jaktdagen i Alta.

Felte 95,6 prosent av kvoten

I år var samlet fellingsmål på 696 dyr, det vil si at FeFo endte med en måloppnåelse på 95,6 prosent.

– Når fellingstallet er så nærme fellingsmålet, tyder det på at kvotene harmonerer godt med den faktiske elgbestanden. Vi har ikke nøyaktige tall på hvor mange elg vi har i Finnmark, det er det stort sett ingen elgforvaltere som har. Men heldigvis har vi sett elg. Sett elg gir oss en indeks, kall det gjerne en pekepinn på om bestanden er stabil eller på tur opp eller ned, sier Ims i pressemeldingen fra FeFo.

– Sett elg er et kjempeviktig verktøy for oss, og vi er stolt over at de fleste av jaktlagene som jakter på Finnmarkseiendommen leverer inn sett elg.

En elgokse ble felt i karasjok under elgjakten 2019 av Lemet Johanas Nystad

Totalt ble det altså skutt 667 elg i Finnmark i år.

Foto: Lemet Johanas Nystad

Lokale forskjeller

Til tross for at måloppnåelsen er god totalt sett, opplyser FeFo at det er lokale forskjeller.

I mange kommuner ble det felt noen flere dyr enn FeFo hadde mål om.

I Porsanger ble det felt seks flere dyr enn målsettingen på 87, og i Vadsø-Vardø ble det felt fem flere enn de planlagte 19.

I Sør-Varanger endte avskytingen nøyaktig på fellingsmålet med 90 felte dyr, mens i Tana ble det skutt ett dyr mer enn fellingsmålet på 160 dyr.

I Karasjok og Kautokeino endte avskytingen langt under fellingsmålet. I Karasjok ble 80 prosent av fellingsmålet nådd. Der ble 122 av 150 dyr felt, mens avskytingen i Kautokeino endte på 60 prosent av fellingsmålet. I Kautokeino ble 34 av 56 dyr felt i høst.

I vinter skal planene i bestandsplanområdene Porsanger, Karasjok-Kautokeino og Alta rulleres.

På bestandsplanmøtene samles FeFo, kommuner, lokale lag og foreninger samt andre interessenter for å legge en plan for avskyting og kvoter i årene som kommer.

Les også Skjøt hest under elgjakt: – Har erkjent forholdet

Katrine Grimnes, politietterforsker i Målselv