Eldre på sykehjem lever lenger – skaper lange køer

Nedstengte sykehjem, mindre besøk og strengere smitteverntiltak blant de ansatte gjør at sykehjemspasienter er friskere og lever lenger. I Tromsø skaper det store utfordringer.

Kvaløysletta sykehjem

Kvaløysletta sykehjem skulle etter planen bli stengt sommeren 2020. Koronapandemi, færre dødsfall og færre ledige sykehjemsplasser gjør at sykehjemmet må bestå inntil videre.

Foto: ODA VIKEN / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har vært veldig flinke til å holde koronaviruset borte fra våre sykehjem.

Det sier Gunhild Johansen, leder for Helse – og velferdsutvalget i Tromsø kommune (SV).

– Det har vært et par tilfeller, men det har ikke ført til noen dødsfall blant våre sykehjemspasienter, sier hun.

Byråd for helse og omsorg, Gunhild Johansen

Gunhild Johansen, leder for Helse – og velferdsutvalget i Tromsø kommune.

Foto: Marius Fiskum / Tromsø kommune

Kommunen planlegger sykehjemsplasser ut ifra hvor mange eldre som er forventet å dø. Johansen forteller at de går ut ifra gjennomsnittlig botid er for en pasient på sykehjem. Den er på 2,2 år.

Økt fokus på hygiene og smittevern for å unngå koronasmitte har ført til en uventet utvikling.

Det er færre eldre som dør enn vanlig.

De siste årene har kommunen hatt mellom 150–200 ledige plasser hvert år.

Ifølge Johansen har ikke kommunen flere ledige sykehjemsplasser. Det betyr at nesten 100 mennesker står i kø i påvente av en plass.

Situasjonen er uavklart

– Det er rett og slett færre plasser ledig enn forventet, og det vi vanligvis har, erkjenner Johansen.

Kommunens største utfordring er Kvaløysletta sykehjem. I januar informerte kommunen om at sykehjemmet denne sommeren ville bli midlertidig stengt. Sykehjemmet skulle renoveres og vedlikeholdes for 93 millioner kroner.

Johansen og Wilhelmsen

Johansen og ordfører Gunnar Wilhelmsen på et informasjonsmøte i januar.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Planen var å splitte, og flytte de om lag 60 pasientene til andre sykehjem i byen. Saken engasjerte raskt lokalbefolkningen. På Facebook fikk «NEI til nedleggelse av Kvaløysletta sykehjem» fått nesten 10 000 følgere på få dager.

Johansen forklarer at bare én av de 45 pasientene som var planlagt overflyttet i år, faktisk er flyttet.

I tillegg står det 50 mennesker på venteliste.

– Kommunen må drifte sykehjemmet videre inn i 2021. Vi vet hvor lenge det vil gjelde. Folk blir mindre syk på grunn av gode smittevernregler, og det vil si at det kan vare i flere måneder til. Dette kommer til å ta lang tid.

– Mennesker er ikke et tall

Elida Marie Andersen er glad for at sykehjemmet på Kvaløysletta består inntil videre. Hun var grunnlegger av den omtalte Facebookgruppa.

Elida Marie Andersen

Grunnlegger av Facebookgruppa «Nei til nedleggelse av Kvaløysletta sykehjem» Elida Marie Andersen.

Foto: Marita B.Andersen / NRK

Hun er derimot kritisk til at koronapandemien brukes som forklaring på at det ikke er flere ledige sykehjemsplasser igjen i kommunen.

– Å skylde på at eldre er friskere grunnet koronapandemien er litt tynt. Dette hadde vært et problem korona eller ei. Årsaken til at pasientene nå får være på samme sted er ikke fordi kommunen har snudd. Det er fordi det ikke er plass, og det var jo det vi sa.

Andersen stiller fortsatt spørsmål til om kommunen har en plan for de eldre om hva som skal skje.

– Mennesker er ikke et tall. Alle er ulik, tidene forandrer seg, ting skjer og det handler om å være forberedt uansett. Det er ikke mulig å regne gjennomsnitt på mennesker og ta det som utgangspunkt.

Gunhild Johansen kjenner seg ikke igjen i kritikken om at koronapandemien er en unnskyldning.

Hun sier at sykehjemmet skal rives, og at det planlegges et nytt bo -og velferdssenter på Kvaløysletta innen 2030. Det står i handlings – og økonomiplanen som ble lagt frem denne uka.

Bekymret for de eldre

Som strakstiltak i høst har kommunen kjøpt fem sykehjemsplasser fra nabokommunen Karlsøy. Det er ikke nok til alle utskrivningsklare pasienter Universitetssykehuset Nord-Norge og Helsehuset i Tromsø har.

Eldreombud Bente Lund Jacobsen

Eldreombud Bente Lund Jacobsen.

Foto: Sissel Brunstad / NRK

Norges første eldreombud Bente Lund Jacobsen viser til Helsemyndighetenes informasjon om at færre eldre dør som følge av gode smitteverntiltak og hygiene på landets sykehjem i år.

Lund Jacobsen forklarer at det er vanlig å jobbe ut ifra statistikker og sannsynlighet i Norge og flere andre land. Hun sier at lignende situasjoner som i Tromsø ikke er ukjent. Men situasjonen med pasienter på venteliste er trist.

– Vi nærmer oss jul nå, og snart ett år med pandemi. kommunene ser lavere dødelighet grunnet smittevern og dette ikke er i henhold til deres beregninger, må de spisse blyantene og beregne dagens virkelighet.

Hun mener garanti om sykehjemsplass ikke følges av kommuner når ventelistene blir lenger, og de som har behov for sykehjemsplass ikke får dette.

Eldreombudet har hørt om flere tilfeller av problematiske overflyttinger av eldre, og folk på venteliste. Hun er også kritisk til sykehjemsklare pasienter som fortsatt er i omsorgsbolig.

Hun synes også nedstengning av sykehjemmene i landet er problematisk. Særlig bekymret er hun for de eldre som er isolert alene.

– Vi ønsker så klart ikke våre eldre i risikogrupper sykere eller døde, men å holde sykehjemmene stengt kan skape enda flere utfordringer for samfunnet, både psykiske og fysiske. Det må være mulig å holde smittevern og åpne opp for besøk og sosial kontakt, for å ivareta deres helse, avslutter hun.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 26.01.2021
2 007
Smittede/uke
122
Innlagte
550
Døde
76 859
Vaksinerte