Skal pusse opp sykehjem – men vet ikke hvor de skal gjøre av de 62 beboerne

Til sommeren vil Tromsø kommune stenge Kvaløysletta sykehjem og flytte beboerne. De pårørende mener det er helt uaktuelt. Mandag møttes begge partene.

Johansen og Wilhelmsen

PRØVDE: Gunhild Johansen (SV), leder for Helse- og velferdsutvalget i Tromsø kommune, og ordførere Gunnar Wilhelmsen (Ap). Mandag var de på et møte med de pårørende, hvor de prøvde å roe ned gemyttene.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Det er et overgrep å flytte 62 eldre og syke mennesker til et nytt sted. De er blitt trygge her. De er blitt kjent med personalet, som fungerer som en bonusfamilie når vi ikke er til stedet, sier Anne Kristiansen.

Hun er en av mange pårørende som har engasjert seg i Tromsø kommunes planer om å stenge Kvaløysletta sykehjem til sommeren.

Pårørende Kvaløysletta

IKKE FRIVILLIG: Mariann Richardsen (til venstre) og Anne Kristiansen er pårørende til beboere på Kvaløysletta sykehjem. De lover å gjøre alt de kan for at beboerne ikke skal flyttes som følge av oppussingen.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Årsaken er at sykehjemmet fra 1981 trenger en oppussing.

– Vi har fått en tilstandsrapport som er så alvorlig at vi må ta grep, sier Gunhild Johansen (SV), leder for Helse- og velferdsutvalget.

– Det er funnet råte i konstruksjonene, det er dårlig luftkvalitet og slitasje over alt.

Ifølge rapporten trenger sykehjemmet renovasjon og vedlikehold for 93 millioner kroner.

Elleve av de 27 avvikene er kategorisert som «kraftige symptomer og store konsekvenser».

Men kommunens planer har fått innbyggerne i Tromsø til å koke. PÅ Facebook har «NEI til nedleggelse av Kvaløysletta sykehjem» fått nesten 10 000 følgere på få dager.

Folk reagerer på at politikerne mener sykehjemmet må stenges for å bli pusset opp. Og per nå har kommunen ikke en plan for hvor de skal plassere de 62 beboerne.

Store konsekvenser

– Vi er ikke imot en renovering, men vi mener altså at det er et overgrep å skulle flytte de eldre, sier Anne Kristiansen.

Noe enhetslederen på sykehjemmet Wigdis Anitha Olsen ikke mener er nødvendig.

– Vi kan pusse opp samtidig som vi har beboere her. På den måten slipper beboerne å flytte, sier hun.

Wigdis Anitha Olsen

MULIG: Enhetsleder på Kvaløysletta sykehjem, Wigdis Anitha Olsen, mener det er fullt mulig å ha beboere der samtidig som sykehjemmet pusses opp.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Å stenge ned sykehjemmet vil også få konsekvenser for eldre i hele Nord-Norge. Det mener Anita Schumacher, administrerende direktør på Universitetssykehuset Nord-Norge.

UNN har til enhver tid mellom ti og 30 utskrivingsklare pasienter, som venter på en sykehjemsplass. Disse koster kommunene 5 000 kroner i døgnet.

I en kronikk skriver Schumacher at sprengt kapasitet på sykehuset ikke bare går ut over tilbudet til pasientene. Det kan også føre til at kommunene i landsdelen må sende pasientene sine til andre sykehus.

– Jeg forstår ikke hvordan de skal få dette til, med tanke på alle de utskrivingsklare pasientene. Samtidig er det fullt på sykehjemmene i kommunen. Det blir et bikkjeslagsmål om sengeplassene, sier pårørende Anne Kristiansen.

Likevel mener politikerne at det er riktig å stenge sykehjemmet til sommeren.

– Vi har en rapport som sier at Kvaløysletta sykehjem har behov for en omfattende oppussing. Vi skal skaffe pengene til det, slik at vi kan få et skikkelig sykehjem her, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap).

– Vi blir nødt til å ta opp et lån for å finansiere oppussingen. Det skal ikke tas av driftsmidlene i kommunen, sier han videre.

Saken skal behandles i formannskapet i Tromsø kommune tirsdag.