Hopp til innhold

Sauene brukte skrotter som underlag og spiste ulla av hverandre: Nå risikerer bonden fengselsstraff

I over 20 år drev han gården før det sa stopp. I september 2020 ble det oppdaga 84 døde sauer i fjøset til målselvbonden.

Ikke klippet

Sauene som ble sendt ut på sommerbeite hadde ikke blitt klippet siden høsten 2019.

Foto: MATTILSYNET

– Jeg skulle gjerne visst hvordan det ble sånn det ble. Det er helt grusomt at det skulle bli sånn, jeg forstår det ikke, sa bonden i sin forklaring i Nord-Troms og Senja tingrett onsdag.

I to dager går rettssaken hvor bonden er tiltalt for brudd på tre punkt i dyrevelferdsloven.

Over en lengre periode høsten 2020 skal mannen ha unnlatt å sørge for stell, fôr og tilsyn av sauene som ikke var sendt ut på beite.

Det førte til 84 døde lam og sauer, samt elleve dyr som ble avliva på stedet da forholdene ble kjent. Tiltalen går også ut på at bonden ikke tilkalte veterinær til dyr som led, og at han ikke fjerna døde dyr fra fjøset.

Oppdaga av et familiemedlem

Det var et familiemedlem som meldte fra om tilstanden i fjøset i midten av september i fjor. Denne dagen hadde noen av sauene kommet tilbake fra innmarksbeite, og familiemedlemmet hadde tilfeldigvis sett inn i fjøset og oppdaget hvordan forholdene var.

Vedkommende fikk ikke kontakt med Mattilsynet, og kontakta derfor den lokale veterinæren. Samme kveld fikk veterinæren og en kollega tilgang til fjøset. Der fant de både sauer og lam som lå døde i og utenfor bingene.

– Det var ikke noe hyggelig syn. Vi prøvde å konstatere de forholdene som var i fjøset så konstruktivt som mulig, og å ivareta de dyrene som var i live, forklarte veterinæren i retten.

13 dyr var fortsatt i live, og veterinærene valgte å hive inn fôr og sette bøtter med vann til dem så de skulle klare seg til morgenen. Noen av dyrene var ikke fysisk i stand til å komme seg fram til drikkekarene som sto i fjøset, og noen steder blokkerte kadaver tilgangen til drikkekarene.

I live

13 dyr ble funnet levende, men avmagra i fjøset. Elleve av dem ble avlivet på stedet.

Foto: Mattilsynet

Veterinæren forklarte retten at han så gikk inn til bonden igjen, hvor han snakka om det som hadde skjedd.

– Han framsto rolig og ga uttrykk for at det var en forferdelig situasjon han var kommet i. Jeg oppfatta fort at han ikke hadde det bra. Det var kanskje mer en resignasjon over at livet ikke var som det burde være, sa veterinæren.

Tilsynelatende normalt

Seksjonssjef i Mattilsynet, Hilde Haug, kom til gården neste morgen. Hun forklarte i retten at de ikke hadde noen inspektører i nærheta til å rykke ut kvelden før.

De har fått noen bekymringsmeldinger på bonden tidligere, men han var blitt sjekka ut av alle. Den siste bekymringsmeldinga kom i juli fra en kvalitetsrevisor som reagerte på at det fortsatt var dyr inne i fjøset og at det var så skittent. Bonden skal da ha sagt at disse dyrene skulle sendes ut på beite i løpet av noen dager.

Mattilsynet valgte derfor å vente med tilsyn hos bonden til høsten. Haug forklarte at da de kom til fjøset, fant de dyr i forskjellige steder av forråtnelsesprosessen. Noen lam var det knapt noe igjen av.

– Sauene brukte delvis skrotter som liggeunderlag, og hadde åpenbart spist ulla av levende og døde dyr rundt seg, sa Haug i retten.

Dødt.

Ett av de døde lammene som ble funnet døde i fjøset. Ingen lam som hadde blitt etterlatt i fjøset overlevde.

Foto: Mattilsynet

Spørsmålet er hvor lenge dyrene har ligget døde. Bonden har i avhør sagt at han fant de første døde dyrene i midten av august. Han kan også huske at siste gang han gikk inn med fôr til dyrene var i midten av august.

Veterinærinstituttet mener sauene har vært døde i måneder. Kvalitetsrevisoren mente allerede i juli at dyrene hadde vært forsømt over lang tid.

– Det at han valgte å ikke fôre dem, det tenker jeg mangler empati, sa Haug i retten.

Hun påpekte at bonden burde bedt om hjelp da han innså at han ikke klarte å ta vare på dyrene sjøl, og viste til at det er mange som har stilt opp for han i ettertid. Haug mener også at bonden har aktivt holdt folk unna fjøset ved å si at alle dyrene var på beite.

– Det var ryddig og rent utenfor fjøset. Så at ingen forsto det, og det kan jeg forstå, sa hun.

– Ensomt yrke

Hvorfor det endte som det gjorde, klarte ikke den tiltalte bonden å gi noen forklaring på. Han pekte på flere forhold som han tror til sammen førte til at han traff veggen. En yrkesskade, mye styr med Nav og uenigheter om eiendomsrett mener han har sammenheng med dyretragedien.

– Det er noe med hvis du blir beskyldt for noe hele tida som ikke er sant, så møter du til slutt veggen. Jeg har bare helt møtt veggen og ikke har jeg klart å gjøre noe i ettertid heller, sa bonden.

I over 20 år har han drevet familiegården, og de siste årene drev han den alene. Bonden mente det ikke hadde vært noen som ønska å gå inn i fjøset etter lamminga, og at han derfor ikke har holdt det skjult.

– Bondeyrket er veldig ensomt. Du er alene 99 prosent av tida, sa bonden.

Han sa videre i retten at han sliter mye med søvnen, og at det ikke blir aktuelt med sauehold i framtida.

Erklærer straffskyld

Bonden har erkjent de faktiske forhold og erklært straffskyld.

Tor Reidar Klausen i Advokatfirmaet Elvenes AS.

Tor Reidar Klausen i advokatfirmaet Elvenes AS er tiltaltes forsvarer.

Foto: Malin Straumsnes / NRK

– Dette er en dyretragedie og en menneskelig tragedie, så vi håper retten dømmer han på mildest mulig måte, sier bondens forsvarer, Tor Reidar Klausen til NRK.

Aktor Marie Lygre vil legge ned påstand om forbud mot å eie, holde eller på en annen måte ha ansvar for husdyr. I tillegg viser hun til at det de siste årene har vært ei utvikling på dette rettsområdet, og at Høyesterett har lagt høye føringer.

At straffen bør være strengere enn den ville vært for kanskje ti år siden, er hun tydelig på.

Marie Lygre er aktor og ber om ubetinget fengselsstraff for den tiltalte bonden.

Marie Lygre er aktor og ber om ubetinget fengselsstraff for den tiltalte bonden.

Foto: Malin Straumsnes / NRK

– Ut fra tiltalen er dette et forhold som kvalifiserer til lengre ubetinget fengselsstraff.

Hvor lang fengselsstraff aktor vil be om, blir lagt frem under sluttprosedyren i retten torsdag morgen.