Politiet fant 80 døde sauer på gård i Midt-Troms

Det er funnet vel 80 døde sau og det er nødslaktet 11 sau i fjøset på gården.

Tragedie

Jan Ottar Østring er leder i Troms sau og geit. Han sier det må ligge en personlig tragedie bak når så mange dyr kan ha sultet i hjel på et gårdsbruk i Midt-Troms.

Foto: Malin Straumsnes / NRK

– Det er som å få et slag i magen, man blir satt ut av det. Jeg kjenner alle som driver med sau i Midt-Troms og lurer på hva som har skjedd, sier leder i Troms sau og geit, Jan Ottar Østring.

Politiet fant mandag rundt 80 døde sauer på en gård i Midt-Troms. Trolig har sauene sultet i hjel. Ytterligere elleve sauer måtte nødslaktes.

– Vi ser alvorlig på det, det er et stort omfang med mange døde sauer, sier politioverbetjent Geir Lofthus i Midt-Troms lensmannsdistrikt.

Politiet etterforsker brudd på dyrevelferdsloven og avhører bonden. Det blir gjennomført undersøkelser på stedet og avhør med naboer.

Det urovekkende funnet ble gjort på et gårdsbruk i Midt-Troms.

– Personlig tragedie

Politiet ble varslet av veterinær på oppdrag for Mattilsynet.

Østring, som sjøl har drevet med sau i en årrekke, mener det må ligge en personlig tragedie bak hendelsen.

– Det er ikke normalt at det ligger så mange døde dyr i et fjøs.

– Hvor ofte har man besøk av kontrollmyndigheter når man driver med sau?

– Det er ingen faste kontroller. Men man har jo veterinærer på besøk i fjøset, og dyrebilsjåfører. Og alle er pliktige til å si fra om det er uverdige forhold. Men i denne tida er det jo vanlig at sauene er ute på beite. Det er bare noen få som er begynt å trekke hjemover. Så det er veldig overraskende at så mange sauer er funnet døde i fjøset. sier Østring.

Lensmann i Balsfjord, Geir Harry Lofthus

Politioverbetjent Geir Lofthus i Midt-Troms lensmannsdistrikt betegner funnet som alvorlig.

Foto: Kristine Østvold / NRK

Mulig brudd på dyrevelferd

Lofthus vet ikke hva slags ærend veterinæren var i. Om dyrene i det hele tatt har vært ute på sommerbeite, kan han heller ikke si noe om på nåværende tidspunkt. Det vil komme fram av etterforskningen.

– Vi har krimtekniker som undersøker fjøset. Dette er et relativt stort bruk, men hvor mange sauer det er snakk om totalt, har jeg ikke oversikt over ennå, sier Lofthus.

Lofthus vil ikke utdype om det er en enkeltperson eller en familie som driver gården i Midt-Troms.

Enhver dyreeier skal sørge for mat og stell til dyrene.

Det er flere dyr på gården, og det er foreløpig ukjent hva som skjer med disse framover.