Dropper sykkelkrav - gravide og små barn får nå gå over grensa

Russiske myndigheter lemper på regelverket, og tillater nå at gravide og små barn slipper å sykle over grensa fra Russland.

Syria-flyktninger på Storskog

Denne gutten kom syklende over grensa fra Russland tidligere i høst. Russiske myndigheter gjør nå unntak fra reglene om at alle grensepasseringer må skje med hjul under beina, og tillater at man i spesielle tilfeller kan passere grensa til fots.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

Bilder av syriske flyktninger, syklende over den russisk-norske grensa i Finnmark, har de siste månedene gått verden rundt.

Hans Møllebakken mellom syklene satt igjen av asylsøkere på Storskog

Stasjonssjef Hans Møllebakken inspiserer sykler som er satt igjen ved grensestasjonen.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Russisk lov sier at personer som krysser grensen må ha hjul under beina.

Etter at norsk politi i sommer gikk ut med melding om at de ville vurdere å straffe privatpersoner som tok med seg flyktninger i biler over til Norge, begynte dermed sykkeltransporten.

Kun én overgang mellom Norge og Russland

Det finnes kun ett grensepasseringspunkt til lands mellom Norge og Russland.

Den norske politi- og tollstasjonen på Storskog ligger rundt 200 meter fra den russiske stasjonen på Borisoglebsk.

Omtrent midt mellom disse to stasjonene går det som på fagspråket kalles grensegata – et åpent område i terrenget med en bredde på fire meter mellom norske og russiske grensestolper.

Norsk-russisk grense

Slik ser grensegata mellom Norge og Russland ut. Den norske grensetolpen nærmest, den russiske grønne og røde lengst unna.

Foto: Jonas Karlsbakk/Barentssekretariatet

– Skal forebygge skader

Norges grensekommissær på den norsk-russiske grensen, Roger Jakobsen, forteller at norske og russiske myndigheter nå er enige om å lempe på regelverket.

– Vi har registrert at folk har tippet på sykler på vei over grensegata. Det er ikke alle som kan sykle, og det har også vært tilfeller at unger har vært involvert i sykkelvelt. I overenskomsten mellom Norge og Russland heter det at man skal forebygge hendelser som kan skade mennesker i nettopp grensegata.

Roger Jakobsen, grensekommissær

Grensekommissær Roger Jakobsen.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

– Vi har tatt dette opp med våre russiske partnere. Og har fått aksept for at det i spesielle tilfeller, der det er fare for at folk kan skade seg, kan personene bli fulgt over grensa i stedet for å måtte sykle, sier Jakobsen til NRK.

Vil ikke bli mindre sykler

Grensekommissæren understreker at han ikke kan kommentere russisk lovgivning for kryssing av grensa.

Og siden det i utgangspunktet er påbudt å komme over grensa med hjul under beina, er det ingenting som tyder på at antall sykler ved Storskog vil synke.

– Hadde man nektet folk å sykle over, ville man kommet over på andre måter. Jeg kan ikke gå inn i russiske lover og regler. Vi ser jo selvsagt at dette er et praktisk problem på mange måter, men vi må bare forholde oss til det, sier Jakobsen.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Vilde Kristine Malmo

Se Nordnytt 19:45