Hopp til innhold

Dropper sykkelkrav - gravide og små barn får nå gå over grensa

Russiske myndigheter lemper på regelverket, og tillater nå at gravide og små barn slipper å sykle over grensa fra Russland.

Syria-flyktninger på Storskog

Denne gutten kom syklende over grensa fra Russland tidligere i høst. Russiske myndigheter gjør nå unntak fra reglene om at alle grensepasseringer må skje med hjul under beina, og tillater at man i spesielle tilfeller kan passere grensa til fots.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

Bilder av syriske flyktninger, syklende over den russisk-norske grensa i Finnmark, har de siste månedene gått verden rundt.

Hans Møllebakken mellom syklene satt igjen av asylsøkere på Storskog

Stasjonssjef Hans Møllebakken inspiserer sykler som er satt igjen ved grensestasjonen.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Russisk lov sier at personer som krysser grensen må ha hjul under beina.

Etter at norsk politi i sommer gikk ut med melding om at de ville vurdere å straffe privatpersoner som tok med seg flyktninger i biler over til Norge, begynte dermed sykkeltransporten.

Kun én overgang mellom Norge og Russland

Det finnes kun ett grensepasseringspunkt til lands mellom Norge og Russland.

Den norske politi- og tollstasjonen på Storskog ligger rundt 200 meter fra den russiske stasjonen på Borisoglebsk.

Omtrent midt mellom disse to stasjonene går det som på fagspråket kalles grensegata – et åpent område i terrenget med en bredde på fire meter mellom norske og russiske grensestolper.

Norsk-russisk grense

Slik ser grensegata mellom Norge og Russland ut. Den norske grensetolpen nærmest, den russiske grønne og røde lengst unna.

Foto: Jonas Karlsbakk/Barentssekretariatet

– Skal forebygge skader

Norges grensekommissær på den norsk-russiske grensen, Roger Jakobsen, forteller at norske og russiske myndigheter nå er enige om å lempe på regelverket.

– Vi har registrert at folk har tippet på sykler på vei over grensegata. Det er ikke alle som kan sykle, og det har også vært tilfeller at unger har vært involvert i sykkelvelt. I overenskomsten mellom Norge og Russland heter det at man skal forebygge hendelser som kan skade mennesker i nettopp grensegata.

Roger Jakobsen, grensekommissær

Grensekommissær Roger Jakobsen.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

– Vi har tatt dette opp med våre russiske partnere. Og har fått aksept for at det i spesielle tilfeller, der det er fare for at folk kan skade seg, kan personene bli fulgt over grensa i stedet for å måtte sykle, sier Jakobsen til NRK.

Vil ikke bli mindre sykler

Grensekommissæren understreker at han ikke kan kommentere russisk lovgivning for kryssing av grensa.

Og siden det i utgangspunktet er påbudt å komme over grensa med hjul under beina, er det ingenting som tyder på at antall sykler ved Storskog vil synke.

– Hadde man nektet folk å sykle over, ville man kommet over på andre måter. Jeg kan ikke gå inn i russiske lover og regler. Vi ser jo selvsagt at dette er et praktisk problem på mange måter, men vi må bare forholde oss til det, sier Jakobsen.