Hopp til innhold

Denne elgen er så utmagret at den knapt klarer å stå på føttene

Det er ikke bare reinen som opplever beitekrise denne vinteren.

Tynn elg funnet i Kautokeino

Elgen som Mikkel Mathis Hætta møtte i Kautokeino består tilsynelatende bare av skinn og bein.

Foto: MIKKEL MATHIS HÆTTA

Det er slått krisealarm for reindriften i år.

Ekstremt store snømengder gjør det umulig for reinen å komme seg ned til maten, og reindriftsutøvere frykter massedød.

Regjeringen og staten har kommet med store krisepakker for å bøte på tapene, og Forsvaret bistår med helikopter for å få fraktet ut 250 tonn fôr.

Men det er ikke bare reinen som sliter.

Utmagret elg i Kautokeino

Elgen er tydelig utmagret.

Foto: Mikkel Mathis Hætta

Reineier Mikkel Mathis Hætta var ute og kjørte reinflokken ved finskegrensen tirsdag, da han møtte en utmagra elg som nesten bare besto av skinn og bein.

– Det var trist å se den slik. Det er tydelig at denne vinteren er tøff for flere, sier reineier Mikkel Mathis Hætta.

Mikkel Mathis Hætta

Mikkel Mathis Hætta fikk sjokk da han møtte elgen på Finnmarksvidda.

Foto: privat

Vurderer mating

Utmarksavdelingen i Finnmarkseiendommen (FeFo) har fått flere meldinger om utmagrede elger den siste tiden.

– Det er veldig mye snø, og svært tøft også for elgen. Senvinteren er en flaskehals, forklarer leder Einar Asbjørnsen.

Elgen går på sparebluss hele vinteren, så det er ikke unormalt at den er mager på denne tiden av året. Men når vinteren blir såpass tøff som i år, så kan man få en del elgdødsfall, sier han.

Einar Asbjørnsen

Leder for utmarksavdelingen i Finnmarkseiendommen, Einar Asbjørnsen.

Foto: Robin Mortensen / NRK

– Hvis vi skal gjøre noen grep for elgen, så må det gjøres i stor skala. Det er ganske mange elg i Finnmark, og de spiser 8–15 kilo kvist hver dag. Så skal det monne, så må det gjøres skikkelig.

Han sier det kan være aktuelt å ta noen foringsgrep, enten ved å felle furu eller kjøre rundballer ut. Men først må FeFo ha tillatelse fra Mattilsynet for å kunne foreta foring av villdyr.

– Dette er ikke noe vi normalt gjør, vanligvis lar vi naturen gå sin gang. Men det er veldig spesielt i år, med mye snø. Det er tøft både for reinen og elgen.

Han har bedt Statens naturoppsyn gi tilbakemelding på deres befaring, før han avgjør om de skal sette inn tiltak.

Mikkel Mathis Hætta og Anders P. Sara

Mikkel Mathis Hætta følger ekstra godt med på reinen sin denne vinteren.

Foto: Kenneth Hætta

Frykter for framtiden

Viltnemnda i Kautokeino holder onsdag morgen på å laste opp skuteren på hengeren for å kjøre ut til elgen. Om de bistår med avliving eller mating er foreløpig ikke avklart.

Reineier Mikkel Mathis Hætta har aldri opplevd så mye snø som nå. Det gjør han bekymret for reinkalvingen til høsten, og dermed også framtiden som reineier.

– Dette påvirker hele reindriftsåret. Vi gjør alt vi kan for at reinsdyrene skal ha det bra, men det er mange tanker som går gjennom hodet nå. Det er forferdelig trist.