Hopp til innhold

Tidenes redningsaksjon for å bistå reindrifta på Finnmarksvidda

En luftbro med helikoptre forsøker å redde titusenvis av reinsdyr fra en sultkatastrofe. Tonnevis med mat flys nå inn på vidda.

Nødoperasjon for å redde reinsdyr.

Et helikopter fra Helitrans flyr inn fôr til Salčo i Karasjok kommune i Finnmark. Fem helikoptre er leid inn for å transportere mat til reinflokkene som befinner seg langt unna vei.

Foto: Jan Helmer Olsen

– Dette er den største nødoperasjonen vi har hatt, og den mest alvorlige beitekrisen i nyere tid, sier Sunna Marie Pentha, reindriftsdirektør hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Siden fredag har fem helikoptre flydd fôr ut til en rekke reinflokker på vinterbeite i Kautokeino og Karasjok i Finnmark.

– Situasjonen har vært veldig prekær. Nå er vi veldig glade for den hjelpa vi får, sier reineier Nils Peder Gaup.

Det han frykter aller mest er at drektige simler skal miste reinkalvene fordi dyrene har fått for lite mat.

Nødoperasjonen fungerer som en luftbro. Pilotene går på skift og helikoptrene flyr kontinuerlig med fôr til reinen, så lenge det er lys og værforhold til det.

Flyr ut 250 tonn med fôr

Hvert helikopter kan kun ha med seg én fôrsekk på 800 kilo om gangen.

Sunna Marie Pentha

Sunna Marie Pentha er reindriftsdirektør hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Etter planen skal totalt 250 tonn med fôr fraktes ut til 20 sidaer i Finnmark - fra depoter i både Kautokeino og Karasjok.

– Hittil har vi flydd ut 130 tonn, så vi er over halvveis, sier Pentha.

Operasjonen startet etter en anmodning til Forsvaret fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark. På oppdrag fra Forsvaret transporterer fem helikoptre fra Helitrans fôr ut til reinflokkene.

– Hittil har vi vært heldig med været, men det er en ganske omfattende operasjon. Det varierer mellom 25 og 90 kilometer én vei, så det hadde tatt tid å få det ut på snøskuter, sier koordinator i Helitrans, Jens Ivar Hauge.

Nødoperasjon for reinsdyr.

Nils Henrik Bær med fôr som har blitt flydd inn til reinflokken i Karasjok.

Foto: Jan Helmer Olsen

Årets beitekrise har i flere måneder vært alvorlig for reindriftsutøvere i hele Nord-Norge og deler av Trøndelag.

Reinsdyrene på de langstrakte viddene finner ikke mat på grunn av unormalt mye og hardpakket snø.

Det er ikke uvanlig at det dør mange rein i løpet av vinteren, men årets krise skiller seg ut.

I fjor søkte 514 reineiere om erstatning for 69.000 tamrein som de antok ble tatt av rovvilt i driftsåret 2017/18. I overkant av 21.000 dyr ble erstattet. Forskning viser imidlertid at de fleste dør av sult.

I år har regjeringen anslått at så mange som 160.000 rein kan dø på grunn av beitekrisen.

– Kommer ikke ned til maten

Ifølge Pentha har nesten samtlige reinbeitedistrikter i Troms og Finnmark meldt inn reinbeitekrise.

Før det ble bestemt å sette inn helikoptre i forrige uke, fraktet flere av reindriftsutøverne selv ut fôr til reinene for å unngå massedød.

– I Finnmark har vi 148.000 rein. Det kunne gått riktig ille hvis reindriften ikke hadde fôret dyrene sine. Det er flere meter snø på vidda og reinen kommer ikke ned til maten.

Reinsdyr får etterlengtet fôr i Karasjok.

Reinflokken i Karasjok spiser fôr som har blitt flydd inn med helikopter. Mye og hardpakket snø har sørget for beitekrise i store deler av Nord-Norge.

Foto: Jan Helmer Olsen

– Kostbar operasjon

Dette var imidlertid en tidkrevende og utfordrende løsning, da flere av reinbeitedistriktene ligger langt unna nærmeste vei.

Nils Peder Gaup understreker at dette handler om dyrevelferd. Reineieren som nå har fått fløyet inn sitt for, håper hjelpa neste gang settes inn enda tidligere.

Røde Kors bisto også med et frivillig redningskorps som fraktet fôr til sultne rein, før helikoptrene ble satt inn.

– Dette er en kjempekostbar operasjon. Vi snakker om flere millioner kroner. Reineierne er fornøyd, men flere har spurt om vi ikke kunne kommet før. Det skjønner jeg godt, men vi har jobbet en stund med å få dette til, forteller Pentha.

I første omgang skal helikoptrene fly fôr til og med onsdag, men reindriftsdirektøren utelukker ikke at operasjonen kan bli forlenget.

– Når vi har fått ut dette fôret er reinen berget til over påske. I løpet av uka skal vi ta en vurdering på om vi fortsetter også etter det, sier Sunna Marie Pentha.

LES OGSÅ: Regjeringen foreslår krisepakke: 20 millioner ekstra til beitekrisen