Hopp til innhold

Departementet: Skal ha full gjennomgang av lønnsomheten til Goliat

Olje- og energidepartementet varsler gjennomgang av skandaleriggen i Norskehavet etter rot rundt kostnader og lønnsomhet.

Goliat

Goliat-utbyggingen helt nord i Norskehavet står for gigantiske overskridelser og forsinkelser. Da Stortinget godkjente utbyggingsplanen i 2009, var prisen for prosjektet på vel 31 milliarder kroner. Nå er prisen på rundt 50 milliarder kroner. Reservene i feltet er anslått til 174 millioner fat olje og åtte milliarder standard kubikkmeter gass.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Den siste tiden har det vært debatt om lønnsomheten til oljeplattformen Goliat i Norskehavet.

Utgangspunktet var at SVs Heikki Holmås tidligere i høst stilte olje- og energiministeren spørsmål om når Goliat-feltet ville gå i pluss.

10. oktober svarte ministeren at utgiftene til feltet vil være tilbakebetalt i løpet av 2019/2020. I ettertid har departementet innrømmet at tallet var feil.

Søviknes selv skyldte da på det italienske selskapet ENI og uttalte følgende til NTB:

– Riktig årstall er 2022 – altså to år senere. Så snart vi ble gjort oppmerksomme på feilen fra selskapet, sendte vi et nytt brev til Stortinget med det nye årstallet.

Bellona-leder Frederic Hauge mener det er kritikkverdig at Oljedepartementet ikke la fram for Stortinget tall fra Oljedirektoratet 2015 som viste at Goliat-utbyggingen ikke gikk i pluss.

Dette mener Hauge er i strid med god forvaltningsskikk.

Terje Søviknes

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) møter på Politisk kvarter på P2 onsdag morgen for å snakke om saken.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Direktoratet hadde tallene

I dag kommer det fram i Dagbladet at Oljedirektoratet selv har regnet på lønnsomheten allerede i 2015 i et internt notat. Men dette notatet ble aldri delt med departementet.

Notatet bygget på operatørens oppdaterte kostnadsestimater og produksjonsprofiler på det tidspunktet.

Notatet viste at det er svært lønnsomt å komme i produksjon raskest mulig. Med forutsetningene direktoratet brukte, oppsummerte notatet Goliat som marginalt lønnsomt eller marginalt ulønnsomt, avhengig av om assosiert gasseksport starter i 2030.

Skal gjennomgå lønnsomheten

I pressemeldingen som departementet nå har sendt ut, gjør de det klart at de nå skal gjennomgå lønnsomheten, ikke bare for oljeselskapet, men for Norge, en gang for alle.

– I lys av den pågående debatten om lønnsomheten ved Goliat-feltet er det viktig at vi har et godt faktagrunnlag. Departementet vil derfor foreta en bredere vurdering av lønnsomheten før skatt knyttet til Goliat, skriver departementet på sine hjemmesider.

NRK har vært i kontakt med pressevakta ved Olje- og energidepartementet. De hadde ikke mulighet til å kommentere denne saken i kveld, men forteller at olje- og energiminister Terje Søviknes vil være på Politisk kvarter på P2 i morgen tidlig, hvor dette er tema.

Goliat av lasteskipet

Goliat forlater lasteskipet som fraktet oljeriggen fra Sør-Korea til Hammerfest.

Foto: Allan Klo / NRK