Hopp til innhold

Denne sjeldne fuglen ser du bare i nord

Finnmark er et yndet område for fugleinteresserte fra resten av Europa. Her hekker og overvintrer de tøffeste fuglene.

Praktærfugl

Praktærfuglen er blant fugleartene som hekker i Sibir og kommer til Nord-Norge for en varmere vinter.

Foto: Tormod Amundsen / Biotope

– Finnmark er et yndet område for alle fugleinteresserte i Europa. Her hekker mange fugler man ikke ser i sør og folk kommer for å se disse unike fuglene, sier Robert Barrett, professor ved Norges arktiske universitet.

Fugler er tilpasningsdyktige skapninger som har aner helt tilbake til dinosaurene.

I Norge var det inntil 2002 iakttatt 464 fuglearter. Artsmangfoldet er størst i sydlige strøk, men man finner unike fuglearter på alle jordas kontinenter, også i Arktis og Antarktis.

– Fugler kan tilpasse seg de mest utrolige forhold. Her i Arktis har vi de tøffeste artene. Dette er fugler som drar til Finnmark på sydentur og fugler som hekker her, sier fuglekikkerarkitekten Tormod Amundsen som har flyttet til Varanger for å jobbe med fuglekikking.

Amundsen gjetter at mellom 5000 og 7000 fuglekikkere besøker Varanger hvert år; det er mer enn halvparten av alle som bor på hele Varanger-halvøya.

Dette er noen av fuglene de håper på å se så høyt oppe på kartet:

1. Stellerand

Denne dykkefuglen er blant de mest sjeldne endene i verden og finnes bare i Arktis. De fleste hekker på den sibirske tundraen som sommeren og overvintrer i Varangerfjorden. Det er deres sydentur. Rundt fire tusen stellerender kommer hver vinter og ligger i tette flokker, nærmest fugleklaser på flere hundre individer, ute på sjøen.

Stellerand

Det finnes kun noen få tusen stellerander igjen i Europe, men i Varanger overvintrer mellom 3000 og 6000 slike fugler hvert år.

Foto: Tormod Amundsen / Biotope

2. Praktærfugl

Mellom 70 000 og 100 000 slike fugler trekker mot den nordnorske rivieraen på vinterstid. Flokker kan treffes så langt sør som til Vesterålen, men jo nordligere man kommer, jo større blir flokkene. I ytre Varangerfjord kan man se forsamlinger på over 10 000 fugler. I likhet med stellerand står praktærfugl svært høyt på listen over arter fuglekikkere ønsker å oppleve.

Praktærfugl

Praktærfuglen er blant fugleartene som hekker i Sibir og kommer til Nord-Norge for en varmere vinter.

Foto: Tormod Amundsen / Biotope

3. Snøspurv

Snøspurven er den nordligst hekkende spurvefuglen i verden som kjennetegnes av sin svarte og hvite fjærdrakt. Arten er vanlig i nordlige habitat i Skandinavia, på Grønland, Svalbard, Nord-Amerika og i arktiske deler av Russland. Snøspurven beskytter seg mot ekstreme værforhold ved å grave seg ned i snøen i likhet med ryper.

Snøspurv

I år med mye snø kan mange snøspurv trekke inn til bebygde strøk og søke opp foringsplasser der den spiser ulike typer frø. Snøspurven er liten, men tilpasningsdyktig.

Foto: Tormod Amundsen / Biotope

4. Polarlomvi

Polarlomvien er en arktisk art som på fastlandsnorge kun hekker i meget små antall i noen få kolonier i Finnmark. For noen år siden havnet den på rødlista for truede arter. Hekkebestanden på fastlandet er nå under 100 par, men bestanden på Jan Mayen, Bjørnøya og Spitsbergen er beregnet til ca. 700.000 par. Polarlomvi utgjør den største andelen av sjøfuglbiomassen i Barentshavet.

Lomvi og polarlomvi

Polarlomvi og lomvi på Hornøya. Hornøya har vært et av referanseområdene til det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl siden 1980.

Foto: Tormod Amundsen / Biotope

5. Snøugle

Snøugla er sjelden og hekker bare når det er smågnagerår, som betyr at det er nå man skal være på utkikk etter denne arktiske fuglen. Det er registrert 23 hekkinger eller forsøk på hekkinger i Nord-Norge i år. De største populasjonene befinner seg i Sibir og Alaska, mens Norden befinner seg helt i utkanten av utbredelsesområdet.

Snøugle

Med vingespenn på vel 1,5 meter, er snøugla er Norges største ugle etter hubro.

Foto: Tormod Amundsen / Biotope