Hopp til innhold

Familier ble uten strøm og mobil i en uke: Mehl vil styrke beredskapen

Nødnett, strøm, fiber og mobilnett forsvant da høststormen herja i Sør-Aurdal. Det kan ikke skje igjen, sier Justis- og beredskapsministeren.

Begna-mehl

JOBBER FOR BEDRE BEREDSKAP: Sør-Aurdal kommune i Valdres ble hardt rammet av høststormen i fjor. Emilie Enger Mehl vil vite hvor beredskapen svikter.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) tråkker over veltede trær mens hun ser seg rundt i det ødelagte landskapet i Sør-Aurdal i Valdres.

Høststormen rammet hundrevis av husstander, og flere familier var lenge uten kontakt med omverden. For noen kom ikke strøm- og nettilgangen tilbake før det hadde gått åtte dager.

Det viser hvor viktig det er å ha god beredskap når naturen kan gjøre så stor skade som det har gjort her, sier Mehl.

Nå vil hun styrke den.

  • Ordføreren mener man må se det med egne øyne for å forstå omfanget.

På høy tid med gjennomgang

Mehl mener konsekvensene av høststormen i fjor viser viktigheten av å ha god beredskap også lokale steder.

– Samfunnet er sårbart når vi er avhengig av infrastruktur for å få strøm, internett og vannforsyning. Denne beredskapen er det viktig å styrke, sier hun.

Nå har regjeringen satt opp en totalberedskapskommisjon for å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig.

Kommisjonen skal vurdere styrker og svakheter ved dagens beredskapssystemer. Blant annet vil Mehl se på hvordan nødnettet kan få bedre reservekapasitet.

– Vi lever i en verden med mye usikkerhet. Vi ser at vær skaper store problemer. Dette er noe vi må ta på alvor. Det er på høy tid å ha en bred gjennomgang av beredskapen. Det er 20 år siden sist, sier hun.

hedal familie

BLE STRØMLØSE: Familien på fem forsøkte å holde humøret oppe, selv om det var mørkt og kaldt hjemme i huset i Hedalen. De gikk flere dager uten strøm, nett og telefondekning. Benedicte Joten og Eirik Fossholm er sammen med barna Birk, Matilda og Luna.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Forventer robuste løsninger

Enorme mengder trær blåste over ende da stormen herja i november. Det etterlot seg en krevende opprydningsjobb som ennå ikke er ferdig.

Marit Hougsrud, ordfører i Sør-Aurdal, mener høststormen synliggjorde flere svakheter i infrastrukturen og beredskapen.

– Det er en katastrofe, sa Hougsrud da høststormen herjet.

«Det har vært noen uvirkelige døgn, og massive inntrykk. Det har vært mye å ta innover seg. Det er voldsomt og trist. Særlig sørover i Hedalen er skadene enorme», skrev ordføreren på kommunens hjemmesider.

begna-mehl

HAR FORVENTNINGER: – Nå når alle har fått tilbake strøm og mobil, så er det jo greit. Men det var det som var vanskeligst da vi sto i det, sier ordføreren i Sør-Aurdal. Hun håper på bedre løsninger i fremtiden. Statsråden erkjenner at beredskapen flere steder ikke er god nok når uværet treffer.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Torsdag viste Hougsrud justis- og beredskapsministeren rundt i Sør-Aurdal.

– Jeg er veldig glad for at beredskapsministeren kommer. Det er jo beredskapen vi må se på etter dette, sier hun.

Hougsrud har imidlertid klare forventninger til hva hun ønsker å få ut av besøket.

– Mobilnett og fiber var borte i åtte dager. Nødnettet var borte i tre dager. Jeg forventer at de ser på dette. Vi må ha mer robuste løsninger, sier hun.

Hedalen uvær.

ENORME ØDELEGGELSER: Tapene etter at uværet blåse ned store skogområder, kan være på flere hundre millioner kroner. Slik så det ut i skogsområdet i Hedalen etter høststormen. Opprydningsarbeidet pågår fremdeles.

Foto: tor kristian stugård

I løpet av sommeren 2023 skal totalberedskapskommisjonen levere en innstilling.

– Det ser jeg veldig frem til. Det at vi er helt avhengig av infrastruktur for å få strøm og vann gjør oss sårbare. Det er viktig for meg å redusere risikoer og sårbarhet i samfunnet, sier Mehl.

Flere saker fra Innlandet