Laksegigant rustestet ansatte: Prøvesvar lå åpne i søpla i flere dager

Oppdrettsselskapet Cermaq er klaget inn til Datatilsynet for å ha vært slepphendt med resultater på rustester. To ansatte har også saksøkt bedriften etter å ha blitt sagt opp for ikke å ha levert hårprøve etter negativ urintest.

Cermaq

Cermaq har nærmere 50 oppdrettsanlegg i Nordland, Troms og Finnmark.

Foto: Cermaq.no

– Avskjedssaker får vi jevnlig, men jeg har ikke tidligere vært borti saker hvor ansatte har blitt avskjediget fordi de ikke har avlagt en hårprøve. Dette er en spesiell sak for dem det gjelder, sier LO-advokat Katrine Rygh Monsen.

Hun bistår to medlemmer av Fellesforbundet, som har saksøkt sin tidligere arbeidsgiver, oppdrettsselskapet Cermaq.

Etter et eksternt varsel om narkotikamisbruk valgte Cermaq å rusteste sine ansatte i Alta. To ansatte som testet negativt på urinprøven, ble likevel bedt om å levere en hårprøve kort tid etter.

Da de ikke gjorde det, fikk de sparken.

Saken ble først kjent via LO-advokatenes Facebook-side samt Altaposten.

Ifølge Rygh Monsen mente de to ansatte at det var verken nødvendig eller ønskelig å bli testet på nytt.

– Vi mener det ikke var saklig og forholdsmessig å kreve en hårprøve når man i forkant har avlagt en negativ urinprøve, sier hun.

I tillegg var de ansatte skeptiske til å avlegge en ny prøve på grunn av måten tidligere prøvesvar ble håndtert på.

Katrine Rygh Monsen

LO-advokat Katrine Rygh Monsen er kritisk til grunnlaget for avskjedigelse samt bedriftens håndtering av sensitive personopplysninger.

Foto: Sissel M. Rasmussen

Resultater lå åpne

Prøvesvar skal ha blitt lest opp til de enkelte når flere kolleger var til stede.

– Det ble en ganske beklemt og ubehagelig situasjon, forklarer advokat Rygh Monsen, som har vært i kontakt med tillitsvalgte og andre ansatte som har reagert.

– I tillegg ble testresultatene bare kastet i en søppelbøtte som var åpen for alle. Testresultatene med navn på de enkelte lå tilgjengelig i flere dager før søpla ble tømt.

Advokaten mener dette er et grovt overtramp mot de ansattes personvern, og LO har klaget Cermaq inn til Datatilsynet for håndteringen av sensitive personopplysninger.

– Dette er en bedrift som sannsynligvis kommer til å ha rustester i ny og ne. Derfor er de nødt til å rydde opp i denne praksisen.

Urine test stripes examined by a nurse

Illustrasjonsfoto. Alle ansatte ved Cermaq i Alta måtte rustestes med urinprøve – enkelte ble også bedt om å levere hårprøve. I ettertid har flere reagert på håndteringen av testresultatene.

Foto: Colourbox

Til mekling

Varselet om rusmisbruk, som igangsatte hele runden med testinger, skal ha rettet seg spesifikt mot de to ansatte som ble bedt om å avlegge hårprøver i etterkant av urinprøven.

Den ene skal ha tilbudt seg å avlegge en hårprøve hos sin fastlege, mens den andre var så kortklippet at en slik prøve ikke var praktisk mulig.

Da det ikke ble avlagt prøve hos arbeidsgiveren, ble de to altså sagt opp.

– Etter min oppfatning er det ikke avskjedsgrunnlag når en hårprøve ikke blir avlagt, sier Rygh Monsen.

Derfor har de ansatte nå stevnet Cermaq for Alta tingrett.

Advokat Rygh Monsen sier partene i første omgang skal til mekling i januar neste år.

– Vi håper på at saken finner sin løsning. Hvis ikke blir det en rettssak, sannsynligvis før påske.

Streng ruspolicy

– Det jeg kan bekrefte, er at vi har to personalsaker som dreier seg om brudd på vår ruspolicy, sier HR-direktør i Cermaq Norway, Kristin Hurum.

Utover dette ønsker ikke bedriften å kommentere påstandene fra LO-advokaten.

– Vi ønsker ikke å kommentere personalsakene av hensyn til personvern for dem det gjelder. Vi vil heller ikke gå ut og gi detaljer rundt denne saken som skal til domstolen.

Hurum sier at sikkerheten til de ansatte er Cermaqs høyeste prioritet, og at de derfor har nulltoleranse for brudd på sin ruspolicy.

– Havbruksnæringen er et utrolig krevende yrke. Man skal håndtere kraner og båter og ha ansvaret for mange andre mennesker på en lokalitet i tillegg. Derfor er vi veldig stenge når det gjelder vår ruspolicy.

HR-direktøren sier at bedriften heller ikke kan kommentere klagen om brudd på personvern.

– Vi har ikke fått noen informasjon om at vi er meldt til Datatilsynet.

Kristin Hurum, HR-direktør, Cermaq Norway

HR-direktør i Cermaq Norway, Kristin Hurum, sier at deres ruspolicy gjelder i alle deler av virksomheten over hele landet.

Foto: Cermaq

Inngripende med rustest

Datatilsynet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en henvendelse fra LO, men det er for tidlig for dem å si noe om videre saksforløp og eventuelle konsekvenser i denne saken.

– På generelt grunnlag kan vi si at brudd på personvernregelverket kan sanksjoneres av Datatilsynet. For eksempel med et pålegg om å endre rutiner eller i ytterste konsekvens et overtredelsesgebyr, sier juridisk seniorrådgiver Ida Småge Breidablikk.

Hun sier videre at Datatilsynet ofte får henvendelser om personvern i arbeidslivet, men det er mer sjeldent med klager rundt rustesting.

– Vi forstår at de ansatte i slike saker er opptatt av at regelverket følges. Det oppleves jo ofte som et inngripende tiltak å måtte avgi en rustest til arbeidsgiver.